Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Unspecified
Periods
Unassigned
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Unassigned
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 255/05.04.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 232/06.04.2005 înaintată MNUAI, în perioada 14-19.04.2005, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 101/2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Brânduşei nr. topo 4339/3/1 (raportat la perioada romană zona este la SV de municipium Septimium Apulense, în imediata apropiere a acestuia).
S-a procedat la trasarea a patru secţiuni: S1 de 15 x 1,5 m, orientată SE-NV; S2 de 4 x 1 m, orientată SV-NE; S3 de 4 x 1,5 m, orientată SV-NE şi S4 de 4 x 1 m, orientată SV-NE.
Situaţia stratigrafică se prezintă astfel:
- S1: 0 –0,10 m, strat vegetal (cultură agricolă); -0,10 –0,35 m, strat arător (sol brun închis); -0,85 -1,10 m, steril arheologic (pământ brun închis).
În S2…S4 stratigrafia este sensibil asemănătoare cu cea prezentată în S1.
Materialul arheologic descoperit constă din fragmente tegulare, ceramică de tip uzual confecţionată din pastă cărămizie şi cenuşiu deschis, fragmente osteologice.
Zona şi contextul arheologic este asemănător cu situaţia de pe terenul d-lui Antal Alexandru, aflat în imediata apropiere1.
Nu au fost depistate vestigii arheologice care să necesite conservare in situ.
Abstract other lang.
Abstract   The plot of land is situated in Alba Iulia, to the SW of the city of Septimium Apulense. Four sections were drawn: S1 of 15 x 1.5 m, directed towards the SE - NW; S2 of 4 x 1 m, directed towards the SW - NE; S3 of 4 x 1.5 m, directed towards the SW - NE. The archaeological material uncovered consists in tegular fragments, coarsewares made of brick-coloured and light grey fabric, and bone fragments. No archaeological vestiges were found that might need in situ conservation.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu