Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Ferdinand, nr. 73 (proprietar Florin Bumbac)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.47
Report Ca urmare a cererii nr. 532/15.07.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 586/21.07.2005 înaintată MNUAI, în perioada 15.07.2005–18.07.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă colectivă”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Ferdinand, nr. 73, la cca. 700 m SE de rezervaţia arheologică Pretoriul guvernatorului celor trei Dacii situat pe str. Munteniei.
Au fost trasate patru unităţi de săpătură: C1 cu dimensiunile 12 x 1 m; C2 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C3 cu dimensiunile 1,5 x 1,5 m; C4 cu dimensiunile 2 x 1 m, orientate pe direcţia NNE-SSV.
Rezultatele cercetărilor:
C1 0 –0,10 m strat vegetal; -0,10 –0,35 m sol brun de grădină; -0,30 –0,60 m, nivel de umplutură epocă contemporană; sporadic în acest nivel întâlnim şi materiale arheologice de epocă romană; -0,60 –0,90 m, sol brun închis; -0,90 –1,05 m, nivel geologic (argilă), steril arheologic.
În unităţile de săpătură C2; C3; C4 situaţia stratigrafică este similară celei din C1.
Documente istorice (hărţi de la începutul sec. XVIII) menţionează în acest perimetru, zonă mlăştinoasă situată de o parte şi de cealaltă a unui braţ al râului Ampoi.
Abstract other lang.
Abstract   This plot of land is situated in Alba Iulia, about 700 m SE from the archaeological reservation of Praetor of the Governor of the Three Dacias situated on Muntenia Street. We drew four sections directed towards NNE - SSW. The results of the researches: C1 0 - 0.10 m humus; -0.10 - 0.35 m brown garden soil; -0.30 - 0.60 m, contemporary age filling layer; sporadically in this layer we find also Roman period archaeological material; -0.60 - 0.90 m, dark brown soil; -0.90 - 1.05 m, geological layer (clay), and archaeological sterile. The historical documents (early 18th century maps) mention in this area a marshy area situated on both sides of the arm of Ampoi River.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu