Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Gemenilor, nr. topo 238/14/2 (proprietar Corneliu Marcus) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Roman Period;
Early Roman Period;
Late Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Gemenilor, nr. topo 238/14/2 (proprietar Corneliu Marcus)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 418/31.05.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 459/31.05.2005 înaintată MNUAI, în perioada 03.06.-17.06.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 439/30.05.2005, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în zona central nordică a oraşului roman Colonia Aurelia Apulensis (cod sit 1026.02). Amplasarea locuinţei se face pe un teren ce în prezent are destinaţia de grădină.
Au fost trasate şase unităţi de săpătură, notate C1…C6, fiecare având dimensiunile 2,5 x 2,5 m.
C1 0 -0,12 m – strat vegetal; –0,12 -0,35 m – strat arător (sol brun); –0,35 -0,90 m – nivel de umplutură (materiale epocă romană); –0,90 -1,50 m – nivel de umplutură (locuinţă romană dezafectată); –1,50 -1,80 m – nivel de cultură epocă romană; –1,80 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
C2 0 -0,10m – strat vegetal; –0,10 -0,35 m – strat arător (sol brun); –0,35 -0,60 m – nivel de umplutură, materiale epocă romană; –1,50 -1,80 m – nivel de cultură epocă romană; –1,80 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
C3 0 -0,12 m – strat vegetal; –0,12 -0,35 m – strat arător (sol brun); – 0,35-1,60 m – nivele de umplutură, materiale epocă romană; –1,60 -1,82 m – nivel de cultură epocă romană; –1,82 -1,90 m – strat nisipos argilos (steril arheologic).
În C4…C6 stratigrafia este relativ asemănătoare cu cea prezentată în C1…C3.
Materialele arheologice de factură romană (ceramică, fragmente tegulare) apar încă în stratul arător. Perimetrul a fost intens afectat de intervenţii antropice care au vizat dezafectarea zidurilor edificiilor romane pentru recuperarea de materiale de construcţii (cărămidă, marmură, piatră). Zidurile edificiilor romane, fundaţiile acestora au fost demantelate, practic rămânând doar patul de amenajare realizat din pietriş.
Se constată că edificiile din piatră comportă două faze principale de construire (notate I; II).
Dezafectarea zidurilor a făcut ca faza a II-a (mai târzie) să fie puţin reprezentativă stratigrafic.
Pentru faza I s-a păstrat nivelul de călcare, parţial pardoseala unei locuinţe romane. Tot acestui nivel îi corespunde şi structura unei fundaţii de zid notată Z1, descoperită în C4.
Pe profilul NNE al unităţii de săpătură, Z1 a fost surprins între m. 1,40-1,90. Acesta avea o lăţime de cca. 0,50 m şi era orientat pe direcţia N-S. Este un zid despărţitor (de compartimentare) ce aparţine unui edificiu cu mai multe încăperi distrus în cea mai mare parte.
Amplasarea clădirii romane era situată paralel cu cardo maximus, la cca. 70 m spre E de aceasta, în partea de NE a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Abstract other lang.
Abstract   This plot of land is situated in the central - north area of the Roman city of Colonia Aurelia Apulensis. We drew six sections, each sized 2.5 x 2.5 m. Roman archaeological materials (pottery, tegular fragments) still occur in the ploughed land. The area was damaged by works aiming at dismantling the walls of the Roman buildings in order to recover construction material (brick, marble, and stone). The walls of the Roman buildings and their foundations were dismantled, and only the gravel bed remained. It is clear that the stone buildings have two main construction phases (marked 1; 2). The dismantling of the walls entailed a (late) 2nd phase that is less representative stratigraphically. The treading level and a part of the flooring of a Roman house were preserved from the 1st phase. The structure of a masonry foundation (Z1) corresponds to this level as well. Along the NNE profile of the excavation unit, Z1 was uncovered between m. 1.40 - 1.90. It is about 0.50 m wide, directed towards N - S. The wall belongs to a building with several rooms, that was destroyed to a large extent. The Roman building is parallel to cardo maximus, about 70 m to the E, in the NE part of the Roman city of colonia Aurelia Apulensis.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu