Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Gemenilor, nr. 52 (proprietar Ioan Filipescu) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Gemenilor, nr. 52 (proprietar Ioan Filipescu)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 647/24.08.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 831/20.09.2005, înaintată MNUAI, în perioada 28.09.2005–06.10.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 871/28.09.2005, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în zona nord-estică a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Pentru cercetarea suprafeţei pe care beneficiarul urmează să construiască, s-a ales soluţia trasării a trei unităţi de cercetare notate C1…C3, fiecare cu dimensiunile 3 x 3 m, orientate NNV-SSE.
Ulterior perioadei romane zona a fost supusă unor intense activităţi antropice în scopul recuperării de materiale de construcţii (piatră, cărămizi, marmură etc.). Rezultatul acestor intervenţii a fost cât se poate de dăunător pentru vestigiile arheologice. Zidurile edificiilor romane, fundaţiile acestora au fost demantelate, practic rămânând doar patul de amenajare realizat din pietriş.
Ne aflăm într-o zonă a oraşului roman unde au fost descoperite urmele unui edificiu roman. În stratigrafie au fost identificate mai multe etape din evoluţia aşezării. Faza de lemn este reprezentată prim două lentile (niveluri) de arsură. Etapa construcţiilor din piatră este reliefată prin două faze I şi II.
Din edificiul ridicat se mai păstrează doar patul de amenajare (aşteptare) al zidurilor, realizat din pietriş de râu. Materialul arheologic descoperit constă în cărămizi, ţigle, fragmente ceramice, osteologice, cuie şi piroane din fier probând faptul că destinaţia clădirilor este de locuinţă civilă.
Abstract other lang.
Abstract   The plot of land is situated in the north-east of the Roman city of colonia Aurelia Apulensis. After the Roman period in the area heavy human activities went on aiming at the recovery of construction materials (stone, bricks, marble, etc.). The result of these works damaged the archaeological vestiges. The walls of the Roman buildings, their foundations were dismantled, as just the gravel bed remained. In this area of the Roman city, traces of a Roman building were uncovered. In the stratigraphy we identified several phases in the evolution of the settlement. The wooden phase is represented by two burn lenses (levels). The stone construction phase occurs in two phases 1 and 2. Only the main gravel bed of the walls was preserved from the raised building. The archaeological material uncovered consists in bricks, tiles, bones, sherds, iron nails and spikes, proving that the buildings served as homes.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu