Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: str. Traian, nr. 15 (proprietar SC Diafan SRL) | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Modern
Periods
Roman Period;
Modern Age
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  str. Traian, nr. 15 (proprietar SC Diafan SRL)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 244/31.03.2005 către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 291/06.04.2005 înaintată MNUAI, în perioada 29.04,2005–11.05.2005, pe baza contractului de cercetare nr. 309/11.04.2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „sediu firmă şi apartamente”.
Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. Traian, nr.15, la cca. 150 m spre N faţă de perimetrul unde începând cu anii 1990 au fost descoperite vestigii arheologice de epocă romană (pretoriul guvernatorului celor trei Dacii). În această direcţie, MNUAI a emis o adresă (nr. 292/06.04.2005) prin care beneficiarul era atenţionat că zona respectivă poate să conţină vestigii arheologice fapt pentru care este necesară o cercetare arheologică preventivă.
Terenul pe care beneficiarul intenţiona să-şi ridice noul obiectiv era ocupat de o construcţie aflată într-un avansat grad de uzură.
După demolarea clădirii am constatat că la nivelul fundaţiilor (a pardoselii) situaţia este diversă: pivniţe surpate, pardoseală din beton, podele din lemn etc. În această situaţie singura posibilitate de executare a unei săpături arheologice era aceea de a îndepărta cu mijloace mecanizate nivelul ocupat de zidurile şi umplutura (materiale diverse) rezultate din clădirea demolată.
Trebuie menţionat faptul că beneficiarul a fost nevoit să modifice proiectul construcţiei de la o clădire ridicată pe fundaţii în alta cu demisol.
În continuare s-a procedat la îndepărtarea cu mijloace mecanizate a substrucţiilor vechii construcţii. Această etapă s-a realizat cu supraveghere arheologică.
În urma sondării terenului s-a luat decizia ca nivelul până la care să se execute săpătura mecanizată să fie de –1,50 m faţă de nivelul şoselei din str. Traian, nr.15.
Dimensiunile perimetrului excavat au fost de 13 x 16 m (latura de 16 m fiind la str. Traian). Parcela pe care urmează a se construi, ca şi perimetrul excavat, sunt orientate VNV-ESE.
În perimetrul creat (13 x 16 m) de la nivelul de –1,50 m faţă de nivelul şoselei din str. Traian, s-a procedat la trasarea a nouă secţiuni: S1-S9 care au avut drept scop acoperirea (cercetarea arheologică) a întregului perimetru.
S1, orientată pe direcţia SSV-NNE, dimensiuni 5 x 2 m.
Stratigrafia: 0 -0,50 m, nivel ce conţine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică (în acest nivel au fost descoperite câteva fragmente tegulare romane aflate în poziţie secundară); -0,50 -0,75 m strat lutos-nisipos; -0,75 -1,00 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic.
S2, orientată pe direcţia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faţă de S1; dimensiuni: 5 x 2 m.
Stratigrafia: 0 -0,50(0,55) m, nivel ce conţine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică (în acest nivel au fost descoperite câteva fragmente tegulare şi o buză de mortaria); -0,50 -0,75 m strat lutos-nisipos; -0,75 -0,90 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic.
S3, orientată pe direcţia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faţă de S2; dimensiuni: 5 x 2 m.
Stratigrafia: 0 -0,75 m, nivel ce conţine materiale de la sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică; -0,75(0,60) -0,85 m strat lutos-nisipos; -0,85 -1,05 m, nivel geologic (pietriş), steril arheologic.
S4, orientată pe direcţia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faţă de S3; dimensiuni: 5 x 2 m.
În această secţiune au fost dezvelite zidurile – fundaţii ale unei clădiri care au funcţionat la sfârşitul sec. XIX. La –1,15 m, în nivelul geologic (pietriş) s-a ajuns la apă (pânza freatică).
S5, orientată pe direcţia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faţă de S4; dimensiuni: 5 x 2 m.
Situaţia stratigrafică este similară cu cea din S4. Zidul descoperit în S4 se continuă şi aici. Adâncimea de fundare a zidului fundaţiei este de –0,75 m, este realizat din piatră fasonată, iar rândurile superioare din cărămidă. Zidul, notat Z1, are un pat de amenajare, executat în nivelul lutos-nisipos, care coboară la –0,90 m. De la –0,90 m începe nivelul geologic (pietriş).
S6, orientată pe direcţia SSV-NNE, paralelă, la 0,5 m faţă de S5; dimensiuni: 5 x 1,3 m. Situaţia stratigrafică este similară cu cea din S4 şi S5. Zidul fundaţiei se continuă pe direcţia ESE.
S7, orientată pe direcţia SSV-NNE, în prelungirea lui S1, la un martor de 1 m; dimensiuni 5 x 2 m.
Stratigrafia: 0,00 -0,50 m nivel umplutură amenajări succesive drum, str. Traian; -0,50 -0,70 m nivel umplutură clădiri sfârşitul sec. XIX şi perioada interbelică; -0,70 -0,95 m strat nisipos argilos (steril arheologic).
S8, orientată pe direcţia SSV-NNE, în prelungirea lui S6, la un martor de 1 m; dimensiuni 5 x 1,5 m.
Stratigrafia este asemănătoare cu cea din S6. în grund au fost identificate porţiuni a două ziduri notate Z1a; Z2.
Z1a corespunde clădirii care a funcţionat la sfârşitul sec. XIX şi este orientat pe direcţia VNV-ESE. El este paralel cu zidul Z1 (dezvelit pe capătul de NNE al secţiunilor S4; S5; S6) la o distanţă de 5,80 m. În imediata apropiere a zidului Z1a a fost identificat un alt zid de cărămidă, notat Z2, care aparţine unei faze de refacere a construcţiilor ridicate în perioada interbelică.
S9, dimensiuni 1,5 x 1 m a fost trasată în intervalul dintre S7 şi S8 şi a avut scopul de a lămuri stratigrafia în acest perimetru. În linii mari situaţia stratigrafică de aici este comparabilă cu cea din S7, ea dovedind şi faptul că în zonă nu mai avem ziduri ale clădirilor susmenţionate, perimetrul respectiv fiind afectat curţii interioare a fostului mobil.
Adâncimea până la care s-a efectuat cercetarea arheologică a perimetrului propus a fost de –2,50 m faţă de nivelul de călcare actual (str. Traian, nr.15). În urma săpăturilor au fost identificate substrucţii aparţinând unor construcţii începând cu sfârşitul sec. XIX până în prezent. Sporadic în S1 şi S2 au fost descoperite câteva fragmente tegulare şi un fragment (buză) de mortaria aparţinând epocii romane. Nu a fost identificat un nivel de cultură aparţinând epocii romane, aspect care ne dă informaţii cu privire la limitele complexului reşedinţei guvernatorului celor trei dacii.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu