Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2005

Excavation Year   2005
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Ancient Times;
Greek Age;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Late Roman Period;
Post-Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Basilica extra muros
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Suceveanu Alexandru Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Cercetări geofizice
În anul 2005 am realizat în acest sit arheologic o cercetare magnetometrică de mare detaliu în zona de NV a Platoului de Vest (cartierul extra muros), unde se află o serie de tumuli vizibili la suprafaţa terenului.
Cercetarea magnetometrică a început imediat la E de cei trei tumuli din partea de NV a cartierului, în apropiere de „sectorul X”.
Hărţile magnetometrice obţinute indică o situaţie arheologică destul de complexă (această complexitate s-a făcut remarcată şi în săpăturile arheologice propriu zise), fiind însă vizibile anumite tendinţe anomale clare, care, după cum ne indică o comparaţie între anomaliile noastre geofizice şi rezultatele săpăturilor arheologice efectuate până în prezent, trebuie să corespundă unor pavaje din resturi ceramice şi fragmente de şisturi verzi, precum şi prezenţei unor probabile ziduri (sau măcar a temeliilor lor olbiene).
Harta magnetometrică filtrată arată prezenţa unor zone anomale orientate preponderent NNV-SSE şi NE–SV, dar şi V-E.
O anomalie situată în zona de S a hărţii magnetometrice, la E de „sectorul X”. se pare că suprapune un pavaj în una din secţiunile deja săpate, dar alura acestei anomalii, care include o zonă lungă de cca. 10 m de forma literei S culcate, formă căreia nu îi găsim o explicaţie logică pentru o stradă, poate indica faptul că este vorba mai degrabă de un zid care prezintă în zona respectivă o „şicană” (aceasta din urmă reprezentând probabil chiar o intrare).
Finanţarea lucrării s-a realizat din fondurile MEC, prin Programul CERES.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu