Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Reg. V Vânători, nr. 96 (proprietar Mariana Ghiulay) | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Modern
Periods
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Reg. V Vânători, nr. 96 (proprietar Mariana Ghiulay)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Ca urmare a cererii nr. 425/26.05.2006 către DCCPCN Alba şi a adresei nr.425/25.05.2006, înaintată MNUAI, în perioada 31.05.2006 - 05.06.2006, pe baza contractului de cercetare nr. 662/30.05.2006, a fost executată săpătura arheologică preventivă în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul “locuinţă familială”.
Terenul în cauză este situat în partea de SV a oraşului roman colonia Aurelia Apulensis.
Au fost trasate două unităţi de cercetare: SI, 5,5 x 4 m, orientată pe direcţia SE-NV, admax a săpăturii -2,05 m; SII 4 x 4 m, pe direcţia SE-NV, admax a săpăturii -1,95 m.
Situaţia stratigrafică:
SI: 0 -0,40 m; nivel de umplutură epoca contemporană;
-0,40 -0,85 m; nivel de umplutură epoca modernă (sec. XVIII-XIX);
-0,85 -1,60 m; nivel umplutură, materiale epoca romană;
-1,60 -2,05 m; strat nisip argilos (steril arheologic);
Între m. 0,90 - 3,60 de la -0,60 m până la -1,25 m a fost identificată în profilul de NV, o groapă de var, utilizată la sfârşitul sec. XIX.
Între m. 2 - 2,70, de la -1,20 până la -1,75 m a fost descoperită urma unui zid roman (dezafectat), orientat pe direcţia E-V.
SII: 0 -0,50 m; nivel de umplutură epoca contemporană
-0,50 -1,05 m; nivel de umplutură epoca modernă;
-1,05 -1,55 m; nivel umplutură, materiale epoca romană;
-1,55 -1,95 m; strat nisip argilos (steril arheologic);
Între m. 0,50 - 1,15 de la -0,90 m până la -1,65 m a fost identificat în profilul de NV, o groapă de var, urma unui zid roman (dezafectat), orientat pe direcţia E-V. În fapt acesta reprezintă continuarea zidului identificat în SI.
Constatăm că în perimetrul cercetat, în special în perioada sec. XVIII-XIX, stratigrafia romană a fost puternic afectată de lucrările edilitare de la acea vreme (în zonă sunt semnalate clădiri ce au aparţinut funcţionarilor ce deserveau portul şi depozitele de la Mureş-Partoş). Ulterior şi aceste construcţii au fost distruse, locul lor fiind luat de actualele clădiri particulare sau redat grădinilor.
În nivelul de umplutură aferent epocii moderne a fost descoperită o monedă maghiară datată 1895. De asemenea, au fost recuperate şi fragmente ceramice glazurate, specifice perioadei sus menţionate.
Pentru epoca romană, materialul arheologic constă în special din fragmente ceramice şi tegulare.
A fost realizată documentaţia grafică, fotografică precum şi ridicarea topografică (topograf Popa Danil - certificat de autorizaţie seria AB, nr. 099).
În consecinţă “pe baza cercetărilor arheologice desfăşurate în perioada 31.05.2006 - 05.06.2006 pe terenul aflat în Alba Iulia, str. Reg. V Vânători, nr.96, considerăm că s-a realizat eliberarea de sarcină istorică”.
Abstract other lang.
Abstract   We conducted rescue excavations on a private plot of land north of the Roman city of Colonia Aurelia Apulensis. We uncovered a dismantled Roman wall, a Hungarian coin from 1895 and sherds from the same period as well as from the Roman period.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu