Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Sanctuarul Liber Pater | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Urban settlement;
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Sanctuarul Liber Pater
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bogdan Doru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Ciauşescu Mihaela Birkbeck College, University of London, UK
Diaconescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Mitchel Dave Apulum Archaeology Ltd. UK
Mustaţă Silvia Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
O’Reilly Owen Apulum Archaeology Ltd. UK
Symonds Robin L'Institut National de Recherches en Archélogie Préventive, France
National Arch. Record Site Code 1026.13
Report În urma săpăturilor arheologice efectuate între anii 1989-1992 şi 1998-2003, a fost dezvelit un vast complex de cult închinat lui Liber Pater. Acesta era compus din mai multe încăperi şi o curte interioară, putând fi identificate mai multe faze de construcţie. Partea de S a sanctuarului se află însă sub calea ferată ce duce la fabrica de porţelan sau dincolo de aceasta, spre S. Campania de anul acesta işi propusese iniţial săparea acestei zone de la S de calea ferată pentru a se ajunge la o mai buna înţelegere a sanctuarului şi a locului acestuia în cadrul oraşului.
Dată fiind suprafaţa mare a zonei de interes, precum şi lipsa unor informaţii concrete cu privire la caracterul potenţialelor structuri arheologice din subsol, s-a luat hotărârea ca acest prim sezon sa fie folosit pentru cercetarea zonei cu metode non-intrusive astfel încât o viitoare campanie de săpătură să poată fi concepută având la bază o cantitate de date extrem de utile.
Sanctuarul lui Liber Pater se află în partea de NV a aşezării urbane ce avea să fie cunoscută sub numele de Colonia Aurelia Apulensis. Acesta a fost descoperit în 1989 de către o echipă de arheologi din Cluj Napoca, condusă de Alexandru Diaconescu şi a fost ulterior cercetat exhaustiv, ultima campanie având loc în 2003. O monografie completă a sanctuarului este în pregătire şi va fi publicată în decursul acestui an. Mai multe faze au fost identificate în zona cercetată, constatându-se că activităţile de producţie ceramică care au precedat construirea lacaşului de cult, au continuat în paralel cu acesta, dincolo de limita de SV a acestuia. Tocmai înţelegerea locului sanctuarului în cadrul oraşului şi studierea producţiei ceramice locale au fost argumentele ce au determinat continuarea cercetărilor în zonă.
Campania de cercetări cu metode non-intrusive din zona de la S de Sanctuarul lui Liber Pater de la Apulum din 2006 a început cu studierea mai multor fotografii aeriene realizate cu câţiva ani înainte de către dr. W. Hanson şi dr. Ioana Oltean de la Glasgow University. Una dintre acestea dovedea cu certitudine existenţa unor structuri arheologice în zona de la S de calea ferată ce duce la fabrica de porţelan. Acestea păreau că se află la nu mai mult de 0,50 m adâncime şi nu erau acoperite de un strat de aluviuni gros de câţiva metri, asa cum reiesea din câteva studii geologice efectuate cu ani în urmă. Era aşadar foarte posibil ca acestea să raspundă bine la prospecţii geofizice şi la cercetări de suprafaţă. Pe fotografie apar cu claritate urmele unor clădiri cu dimensiuni apreciabile şi chiar traseul unui drum printre acestea. Aceasta stradă a fost identificată la N de calea ferată în săpătura arheologică, fiind construită din mai multe straturi de pietriş şi bolovani de râu.
Ridicarea topografică existentă, realizată de către topografi de la MoLas pentru Apulum Project, s-a dovedit un instrument foarte util pentru cercetările din acest an. Aceasta a fost extinsă şi completată, toate caroiajele pe baza cărora s-au executat perieghezele şi prospecţiile geofizice fiind legate la sistemul preexistent. Pentru caroiaje s-au folsit sisteme de coordonate locale dar acestea sunt calibrate în sistemul naţional de coordonate Stereo 70. Toate măsuratorile s-au facut cu o staţie totala Leica TC500.
Periegheza a fost facută sistematic pe carouri de 50 x 50 m (date fiind dimensiunile relativ reduse ale zonei ţintă), iar materialul ceramic a fost inregistrat pe carouri, urmând ca eventualele descoperiri speciale să fie exact localizate, tridimensional cu ajutorul staţiei totale. Rezultatele perieghezei, deşi nu spectaculoase au demonstrat existenţa unor zone în care concentraţia de material ceramic era mai mare decât în altele şi mai ales existenţa în aceste zone a rebuturilor ceramice şi chirpicului ars de cuptoare. Toate acestea sugerau că zona de producţie ceramică se întindea şi la S de calea ferată.
Dintre numeroasele metode de prospectare geofizică, pentru campania din acest an a fost aleasă magnetometria deoarece era cea care ar fi răspuns cel mai bine în cazul structurilor cu arsuri aşa cum sunt cuptoarele. O suprafaţă de 30 x 130 m (în partea de S) a fost cercetată, extinderea acesteia fiind imposibilă datorita opoziţiei proprietarului terenului adiacent. Trei grupuri distincte de cuptoare au fost identificate şi apar in imagine sub forma petelor circulare de culoare brună. Acestea sunt foarte probabil baterii circulare de cuptoare pentru ars ceramica. Urme clare ale existenţei unor clădiri in zona au fost de asemenea identificate, zidurile sau pereţii acestora apărând in imagine sub forma structurilor liniare de culoare mov şi albastră.
Toate datele colectate în cadrul acestei cercetări cu metode non-intrusive au fost stocate într-un sistem GIS, încorporând şi datele obţinute în cadrul Proiectului Apulum, atât pentru arhivare cât şi pentru interogare şi studiere interactivă. Aceste baze de date sunt compatibile cu alte sisteme similare de pe glob.
Este cunoscut faptul că indiferent cât de spectaculoase şi complete ar fi rezultatele unei cercetări cu metode non-intrusive aplicate unui sit arheologic, acestea nu vor putea niciodată înlocui complet săpătura arheologică. Astfel că deşi acum se pot spune relativ multe despre natura structurilor arheologice din subsol, mai rămâne de stabilit datarea acestora, posibila existenţă a mai multor faze de construcţie, caracterul materialului arheologic, atât de important în stabilirea caracteristicilor sociale, etnice sau economice ale celor ce au locuit acolo. Aşadar obiectivul cercetărilor viitoare este săparea sistematică a unei parţi din zona ţintă, parte selecţionată pe baza datelor deja existente, astfel încât informaţiile obţinute prin săpătură să aibă un caracter relevant.
Abstract other lang.
Abstract   The 2006 research season in the area of the Liber Pater sanctuary from Apulum was dedicated to the study of the target zone using non-intrusive methods. The aerial photography was therefore combined with topographic survey, field walking and surface collection and mapping of the archaeological material and in the end, a surface of 30 x 130 metres was subjected to magnetometric scanning. The results were very satisfying, areas with concentration of ceramic wasters and pottery kiln debris being identified, as well as a significant number of buildings along a street and a minimum of 13 kilns disposed in three circles.
Everything was recorded in a system of local coordinates calibrated onto the Stereo 70 Romanian National Grid and integrated into the GIS created for the Apulum Project data.
The objective for the future seasons is the systematic excavation of a part of the surveyed area, in order to answer the questions related to the archaeological material in its context, the phasing and dating of the site.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu