Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cigmău | Commune: Geoagiu | County: Hunedoara | Site: Cetatea Urieşilor | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Cigmău
Commune   Geoagiu
Site  Cetatea Urieşilor
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Pescaru Adriana Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Pescaru Eugen Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
National Arch. Record Site Code 89614.01
Report Campania anului 2006 a fost axată pe continuarea cercetării din 2004, având în vedere că anul 2005 a fost alocat lucrărilor de conservare primară pentru obiectivul “Principia”. La 9,50 m, de la zidul estic al Principiei, spre E, a fost trasată o secţiune SIV/l, orientată E-V de 3 x 25 m. Aici la -0,2 m şi 1,25 m spre E, din marginea vestică a secţiunii, apare un zid a cărui lăţime este de 0,9 m. După alţi 12,75 m apare un zid de aceeaşi grosime. În spaţiul dintre zidul vestic şi aceeaşi profil al SIV/1 apare un pavaj de piatră iar la -0,15 m, un strat de arsură cu cărbune. În interiorul dintre cele două ziduri, în funcţie de teren, la -0,4/ -0,6 m avem un pavaj compact din pietriş de stâncă legate cu mortar şi cu o fundaţie, de cca. 0,4 m, din piatră de râu legate cu pământ. Zidurile străpung un alt nivel de locuire cu urme de arsură şi cărbune. La 4,1 m de zidul estic, în aceeaşi direcţie, întâlnim un zid perpendicular lat de 0,6 m, lucrat din lespezi şi mortar care spre capătul estic al SIV/1 se termină într-un T delimitând astfel nişte încăperi cu hypocaust aparţinând astfel fazei prime de construcţii din zonă. Peste acest zid şi sistemul de hypocaust găsim un strat gros de cca. 0,6 m de umplutură şi pavajul superior aparţinător construcţiei delimitate de zidurile discutate anterior. Spre N de SIV/1 după un martor de 1 m şi paralel cu SIV/1 am realizat o casetare a terenului pe trei rânduri şi pe întreaga lungime a secţiunii. Casetele au dimensiunea de 4 x 4 m. În caseta C1 apare şi continuă spre N zidul din SIV/1 ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un zid exterior al unei construcţii paralele cu principia. Aici, în C1, imediat în martorul dintre SIV/1 şi C1 la cca. 15 cm se conturează un contrafort, de la care pleacă un pavaj realizat din piatră de râu.
În caseta C3 găsim zidul paralel al construcţiei de 0,9 m lăţime pe care continuă un contrafort ce apare încă în SIV/1. Distanţa între cele două ziduri contrafort este de 10,6 m, iar prin forma şi sistemul de realizare credem că avem de a face cu un nou horreum. În interiorul dintre ziduri avem o podină masivă atât ca întindere cât şi ca grosime lucrată din pietriş şi mortar. Atât în profilul casetelor cât şi în suprafaţă apare o mare cantitate de arsură şi cărbune dar şi urme de la o serie de stâlpi care aparţineau unei faze anterioare de construcţie, faza de lemn.
La S de secţiunea SIV/1 pe direcţia peretelui vestic am trasat încă 3 casete de 4 x 4 m, orientate N-S. În interiorul lor a fost dată la iveală prelungirea zidului vestic al construcţiei care în cea de-a treia casetă spre S face colţul către E. Astfel, putem spune că acest zid al unui al treilea horreum are lungimea 31,70 m. De la N spre S la 7,70 m avem primul contrafort de 0,90 x 1,10 m orientat spre V iar la metru 15,20 cel de-al doilea contrafort cu aceleaşi dimensiuni. În profilul casetelor sub nivelul fundaţiei zidului (care este realizată din piatră de râu pe o adâncime de 0,38 - 0,40 m peste care se ridică zidul din piatră de stâncă) găsim urma de arsură precum şi traseul unei bârne de lemn care merge pe direcţia N-S.
În caseta C7 spre E surprindem colţul de NE al clădirii, la 12,20 m. Astfel dimensiunea noului horreum este de 31,70 x 12,20 m.
În SIV/1 în jumătatea estică, prelungită cu 10 m spre E şi la 6,20 m de la zidul estic al horreum-ului avem un complex de clădiri cu încăperi cu hypocaust. În acest spaţiu este identificat şi un bazin de baie de 4 x 2,30 m şi 0,42 m adâncime. Bordura acestuia de 35 cm are înglobată şi cărămizi cu ştampila legiunii a XIII-a Gemina. Stratul de mortar aflat peste bazin provine de la prăbuşirea acoperişului din zonă.
La 20 m N de principia a fost trasată o nouă secţiune, orientată E-V, de 50 x 2 m numerotată SVI/1 şi o alta SVI/2 la 10 m V SVI/1 de 20 x 3 m orientată N-S.
În SVI/1, la 6,20 m de la E spre V apare colţul N-estic al unei clădiri, la ad. de 0,25 m şi de 0,70 m lăţimea zidului. Materialul arheologic constă din tegulae cu inscripţia NSB şi legXIIIG precum şi fragmente ceramice, monede din bronz, fragmente de bronz de la ţinuta militară.
Abstract other lang.
Abstract   During the campaign of 2006 the archaeological research from the Germisara Roman military camp (castrum) was focused on the continuation of the excavatons in order to delimit the corner tower of the military camp in the north-eastern side as well as to uncover the supposed gate tower from the northern side. At the same time, the extension of the dig, east of the Principia, was considered.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu