Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2006

Excavation Year   2006
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Ancient Times;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Basilica extra muros
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bădescu Alexandru Muzeul Naţional de Istorie a României
Bereteu Dinu Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Milea Raluca Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Puriş Maria Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Rogobete Carmen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Rusu-Bolindeţ Viorica Sector director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Timofte Ştefan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Turcu Christine Marie Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Industria materiilor dure animale descoperită în Sectorul
Săpăturile arheologice efectuate în cursul anului 2004 la Istria în sectorul Basilica extra muros de către un colectiv sub conducerea dr. Viorica Rusu-Bolindeţ1 au condus la recuperarea unui lot de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale (IMDA). Acesta ne-a fost pus la dispoziţie pentru o analiză detaliată de către şefa sectorului respectiv în octombrie 2006, iniţiindu-se astfel studiul sistematic al artefactelor din MDA în provenienţă din sectorul respectiv al binecunoscutului sit vest-pontic; aceasta este, de altfel, o premieră la nivelul întregului sit. Adresăm şi cu această ocazie mulţumirile noastre dr. Viorica Rusu-Bolindeţ pentru colaborarea oferită cu deosebită amabilitate.
Piesele, descoperite (după datele avute la dispoziţie) în contexte secundare, de abandon, provin din gropile şi din apropierea unor complexe (cuptoare) pentru reducerea minereului de fier, databile în sec. I-II A.D. (a se vedea datele din repertoriu). Este vorba de: unelte (netezitoare de os); obiecte de port (ace de păr de os); eboşe sau resturi de prelucrare (coarne de vită şi de ovicaprine). Efectivul total este de 31 piese (N total = 31), iar structura tipologică include: categoria I: Unelte: Netezitoare pe metapodii de vită (N = 11); Categoria III: Piese de Port/Podoabe: Ace de păr de os (N = 9); Categoria V: Diverse: A Piese tehnice: 1 Materii prime; 2 Eboşe; 3 Deşeuri (N = 11).
Identificarea pieselor se face pe baza indicativului compus din sigla sitului şi a sectorului şi numărul de ordine (exemplu: HST-BEM 3). Artefactele desemnate de noi, în mod generic, cu termenul de “netezitoare” (datorită apropierii lor morfologice de piesele eneolitice folosite la modelarea ceramicii) sunt realizate pe metapodii epifizate de vită (Bos taurus) sau reamenajate pe segmente de piese fracturate în timpul folosirii la nivelul părţii meziale. Ele au fost obţinute prin cioplirea razantă, intensă şi precisă, a feţelor anatomice ale metapodului, în scopul obţinerii unei suprafeţe centrale plane; pe aceasta s-au amenajat, prin percuţie indirectă, utilizându-se probabil un vârf metalic (de fier), şiruri rectilinii sau uşor curbe de impresiuni triunghiulare cu latura de cca 1 mm, obţinându-se astfel o suprafaţă abrazivă; această amenajare împiedica, totodată, aderenţa rapidă a resturilor de prelucrare. Utilizarea intensă producea tocirea părţii active, care era reamenajată prin cioplire sau raclaj axial şi refacerea şirurilor de impresiuni. Se recurgea şi la amenajarea celorlalte feţe ale osului, care păstrau încă suprafeţele anatomice. În mod frecvent se producea fracturarea artefactelor la nivelul părţii meziale; în acest caz, dacă lungimea păstrată permitea, se proceda la reamenajarea părţii active în acelaşi mod. Astfel, se ajungea ca o piesă să aibă una-patru feţe active, amenajate şi utilizate succesiv. Din punctul de vedere al funcţionalităţii, este, probabil, vorba de unelte folosite în procesarea materiilor suple de origine organică: curăţirea şi omogenizarea grosimii pieilor de animale sau scămoşarea ţesăturilor (dărăcit?). Studiul microscopic al urmelor de uzură, identificarea analogiilor şi accesarea extensivă a surselor bibliografice vor contribui la formularea altor precizări. După numărul feţelor (părţilor active) putem distinge subtipurile: cu o parte activă (N = 4); cu două părţi active (N = 4); cu patru părţi active (N = 2); subtip nedeterminabil (N = 1). Aceste subtipuri reflectă, desigur, stadiul utilizării artefactelor.
Acele de păr de os sunt apariţii banale în contextele arheologice de epocă romană databile în sec. I-III A.D. (fig. 3). Ele sunt piese fasonate integral, confecţionate din fragmente de oase lungi de bovine (Bos taurus) prin cioplire, tăiere cu ferăstrăul, raclaj axial intens. Culoarea brun-deschis sugerează aplicarea tratamentului termic, dar se poate datora şi arderii accidentale. Tipologia acelor de păr de epocă romană este adoptată, în mediul cercetării din România, după standardele internaţionale2; pentru exemplarele descoperite la Istria - Basilica extra muros în 2004 distingem următoarele tipuri: cu extremitatea proximală convexă (N = 2); cu extremitatea proximală conică (N = 3); cu extremitatea proximală globulară (N = 1); tip nedeterminabil (N = 3). Cele mai multe sunt piese fragmentare sau fragmente, fapt ce ar explica abandonul lor.
Procesele cornuale (coarnele) de vită (Bos taurus) (N = 11) şi de ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus) (N = 2) sunt: piese detaşate de pe craniu prin cioplire, fracturare sau tăiere transversală cu ferăstrăul; segmente de diverse lungimi (proximal-meziale; meziale; mezio-distale), tăiate cu ferăstrăul în vederea realizării unor artefacte (neprecizabile, deocamdată). Aceste piese indică provenienţa lor dintr-un atelier de prelucrare a materiilor dure animale.
Lotul artefactelor IMDA din sectorul Basilica extra muros analizat cu acest prilej contribuie, în mod specific, la completarea repertoriului descoperirilor şi a datelor referitoare la activităţile complexe aferente etapei de locuire din sec. I-II A.D. Totodată, aceste tipuri de piese sunt pentru prima dată analizate de o manieră detaliată, demers care ar trebui continuat şi extins la celelalte sectoare ale sitului.
HST-BEM 1 - 2004 S I Carou 1 -1,72 m În zona cuptorului nr. 2 (7). Netezitor dublu pe metapod; fragment, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 80.
HST-BEM 2 - 2004 S I Carou 1 -1,72 m În zona cuptorului nr. 2 (7). Netezitor pe metapod; fragment, fracturat în vechime; se păstrează un sector al unei feţe, cu şiruri de impresiuni; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa/partea activă; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe una din feţe; urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 81.
HST-BEM 3 - 2004 S I Carou 2 -2 m De pe nivelul de călcare al construcţiei în opus graecum (8). Netezitor dublu pe metapod; segment distal, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe ambele feţe; urme superficiale de PD/C razantă şi pe una din feţele laterale; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; PD/C pentru reamenajare pe faţa anterioară, fără realizarea şirurilor de impresiuni; PD/C pentru reamenajare pe faţa posterioară şi realizarea şirurilor de impresiuni; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 124; LPA 50.
HST-BEM 4 - 2004 S I Carou 2 -2 m Groapa nr. 2 (9). Netezitor dublu pe metapod; segment proximal, fracturat în vechime; MP ST; partea activă amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe cele două feţe (anterioară şi posterioară); urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 108; LPA 38-55.
HST-BEM 5 - 2004 S I Carou 2 -2 m Groapa nr. 2 (10). Netezitor quadruplu pe metapod; segment proximal, fracturat în vechime; MP DR; partea activă amenajată pe patru feţe (anterioară, posterioară, mediană, laterală); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; amenajarea iniţială a feţei posterioare; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe trei feţe: anterioară, posterioară, mediană; urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; după fracturare amenajarea feţelor anterioară şi mediană; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 130; LPA 15-55-60.
HST-BEM 6 - 2004 S I Carou 5 -2,25 m Groapa nr. 4 (16). Netezitor quadruplu pe metapod; segment proximal, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe patru feţe (anterioară, posterioară, mediană, laterală); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe trei feţe: anterioară, mediană, laterală; pe feţele mediană şi laterală amenajare după fracturarea la nivelul PM; urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 132; LPA 45-60-85.
HST-BEM 7 - 2004 S I Carou 2 -2,05 m Groapa nr. 2 (17). Netezitor simplu pe metapod; întreg; MP DR; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; artefact în curs de procesare, abandonat în etapa fasonării; nu au fost amenajate şirurile de impresiuni dispuse transversal şi oblic; L tot. 187.
HST-BEM 8 - 2004 S I Carou 2 -2 m Nivelul de călcare al construcţiei în opus graecum (18). Netezitor simplu pe metapod; întreg; MP ST; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară); urme de utilizare: tocire superficială a PA; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor textilelor (unealtă de dărăcit?); L tot. 188; LPA 67.
HST-BEM 9 - 2004 S I Carou 2 -2,50 m Groapa nr. 2 (19). Netezitor simplu pe metapod; întreg; MP ST; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară; urme de utilizare: tocire superficială a PA; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L tot. 210; LPA 100.
HST-BEM 10 - 2004 S I Carou 2 -2,50 m Groapa nr. 2 (19). Netezitor simplu pe metapod; segment distal, fracturat în vechime; unul din condili fracturat recent; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară; urme de utilizare: tocire superficială; fracturare prin aplicarea unor forţe de presiune/laterale; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 105; LPA 35.
HST-BEM 11 - 2004 S I Carou 4 -2,30 m Cuptorul nr. 8 (20). Netezitor dublu pe metapod; segment proximal; MP ST; partea activă amenajată pe feţele anterioară şi posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe ambele feţe; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară; urme de utilizare: tocire superficială a PA; fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; probabil după fracturare reamenajarea părţii active pe faţa anterioară; patru şiruri rectilinii şi uşor curbe transversale de impresiuni de formă triunghiulară; rol funcţional probabil: netezitor pentru fasonarea/finisarea pieilor sau a textilelor (unealtă de dărăcit?); L 110; LPA 30.
HST-BEM 12 - 2004 S I Carou 4 -2,10 m Groapa cuptorului nr. 6 (1). Ac de păr de os; întreg; EP convexă; PP tronconică în prelungirea PM; ED reamenajată; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 132; diam. EP 6,5; diam. PM 4; diam. ED 1.
HST-BEM 13 - 2004 S I Carou 4 -2,27 m Cuptorul nr. 6 (3). Ac de păr de os; fragmentar; lipseşte PD, fracturată recent; EP globulară, PP tronconică; ED reamenajată; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 85/75; diam. EP 5/3,5; diam. PM 3,5; diam. PD 2.
HST-BEM 14 - 2003 S I Carou 5 -1,43 m S I (3). Ac de păr de os; fragmentar; se păstrează PP, fracturată în vechime; EP convexă; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 40; diam. EP 5; diam. PP/PM 4.
HST-BEM 15 - 2004 S I Carou 4 -2,00-2,05 m Cuptorul nr. 5 (4). Ac de păr sau de cusut de os; fragmentar; lipseşte ED, fracturată în vechime; dublă fracturare, urmată de reamenajarea ED; EP conică; perforaţie ovală realizată prin rotaţie rapidă; multiperforare; 3-4 perforaţii în joncţiune formează perforaţia ovală; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 85/74; diam. EP 3; diam. PM 3,5; diam. PD 2,5.
HST-BEM 16 - 2003 S I Carou 4 -1,70 m Cuptorul nr. 5 (4). Ac de păr de os; întreg; EP conică; ED reamenajată; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 92; diam. EP 4; diam. PM 4; diam. ED 1.
HST-BEM 17 - 2003 S I Carou 5 -1,90 m Cuptorul nr. 5 (11). Ac de păr de os; segment distal, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 33; diam. PD 3; diam. ED 1,5.
HST-BEM 18 - 2003 S I Carou 2 -1,42 m Cuptorul nr. 5 (8). Ac de păr de os; segment mezial, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 45; diam. PM 4.
HST-BEM 19 - 2003 S I Carou 2 -? m Cuptorul nr. 1 (16). Ac de păr de os; segment mezio-distal, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 56; diam. PM 5,5; diam. PD 4.
HST-BEM 20 - 2003 S I Carou 5 -2,80 m Cuptorul nr. 5 (15). Ac de păr de os; segment proximal-mezial, fracturat în vechime; EP conică; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 66,5; diam. EP 4,5; diam. PM 4,5.
HST-BEM 21 - 2004 S I Carou 1 -1,72 m Cuptorul nr. 2 (7). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; PD/C şi PD/F; L 85.
HST-BEM 22 - 2004 S I Carou 1 -1,72 m Cuptorul nr. 2 (7). Proces cornual (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus); segment median; TTF PD/F; L 50.
HST-BEM 23 - 2003 S I Carou 2 -1,70 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului (7). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median-distal; TTF şi PD/F; L 133.
HST-BEM 24 - 2003 S I Carou 2 -1,70 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului (7). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF la PM şi PD/F la PM-PD; L 65.
HST-BEM 25 - 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului (12). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 143.
HST-BEM 26 - 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului (14) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 90.
HST-BEM 27 • 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului (14). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF şi PD/F; L 90.
HST-BEM 28 - 2003 S I Carou 4 -2,15 m Cuptorul nr. 6 (14). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal; TTF şi PD/F la bază; PD/F la PD; L 150.
HST-BEM 29 - 2004 S I Carou 3 -2,50 m Din umplutura cuptorului nr. 10 (21). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 115.
HST-BEM 30 - 2004 S I Carou 3 -2,50 m Cuptorul nr. 10 (21). Proces cornual (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus); segment median; TTF şi PD/F; L 35.
HST-BEM 31 - 2004 S I Carou 4 -2,50 m Spaţiul dintre cuptorul nr. 12 şi cuptorul nr. 11 (22). Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF şi PD/F; L 83.
Abrevieri: diam. = diametru; DR = drept; ED = extremitatea distală; EP = extremitatea proximală L tot. = lungimea totală; L = lungimea; LPA = lungimea părţii active; MP = metapod; PA = partea activă; PD/C = percuţie directă/cioplire; PD/D = percuţie directă/despicare; PD/F = percuţie directă/fracturare; PD = partea distală; PI = percuţie indirectă; PM = partea mezială; PP = partea proximală; Ra = raclaj axial; ST = stâng; TrT = tratament termic; TTF = tăiere transversală cu ferăstrăul [Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs].
Abstract other lang.
Abstract   The 2006 excavations carried on the previous ones in Basilica 1 and Basilica 2, resulting in important information on the plans and chronology of the two buildings. During the excavations we identified new aspects of the apse of Basilica 1 and of the construction plan of Basilica 2, as well as the existence of an annex building. We identified a new drain and its track as well as new details on the precinct wall. In the extramural area the main objective of the 2006 campaign was to excavate the Hellenistic occupation in the west end.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu