Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Str. Gemenilor, FN ( proprietatea Vasile Cătălin Dragoş) | Excavation Year: 2007

Excavation Year   2007
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Str. Gemenilor, FN ( proprietatea Vasile Cătălin Dragoş)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Timofan Anca Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.02
Report Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată în scopul descărcării de sarcină arheologică a suprafeţei destinate construirii unei locuinţe familiale. Terenul respectiv se află în partea central-estică a cartierului Partoş, lângă cimitirul actual. Din punct de vedere geografic, zona este marcată de râul Mureş, cartierul fiind situat pe prima terasă a acestuia, în partea dreaptă.
Suprafaţă afectată de proiect a fost de 75,2 m2 din care a fost cercetată arheologic o suprafaţă de 61,5 m2.
Au fost practicate două secţiuni S1 şi S2 (8 x 1,50 m) pe laturile scurte ale suprafeţei construibile şi două casete C1 (5 m x 3,70 m) şi C2 (5 m x 3,80 m) în zona centrală. Între cele 4 unităţi de săpătură au existat trei martori stratigrafici cu lăţimea cuprinsă între 0,60 m şi 0,75 m.
Adâncimile maxime la care a ajuns cercetarea sunt următoarele: S1: -2,40 m, S2: -2 m, C1: -1,60 m, C2: -1,60 m. Precizăm faptul că toate aceste cote au fost calculate în funcţie de nivelul de călcare al suprafeţei cercetate, care este cu cca. -0,50 m mai jos decât nivelul actual al drumului (str. Gemenilor).
Cercetarea arheologică preventivă a fost efectuată manual, urmărindu-se atât elementele de stratigrafie orizontală şi planimetrică a complexelor şi structurilor arheologice cât şi informaţiile oferite de analiza stratigrafiei verticale a profilelor.
Stratigrafia generală a suprafeţei cercetate prezintă următoarele nivele (nivelul de călcare din zona parcelei reprezintă cota 0 de calculare a adâncimilor; din cauza lucrărilor agricole acesta se află la cca. -0,50 m faţă de nivelul actual al drumului):
0 –0,20 m - strat arabil
-0,20 –0,40 m - strat de umplere maroniu conţinând sporadic materiale romane.
-0,40 –1 m - strat de dărâmătură roman (dezafectarea acoperişului) conţinând o cantitate considerabilă de material tegular.
-1 –2 m - strat conţinând complexele romane databile de la sf. sec. II – sec. III p.Chr.
-2 –2,20 m - strat gri închis conţinând cărbune şi urme de arsură aparţinând unei structuri de lemn
-2,20 –2,40 m - strat brun-maroniu steril
Au fost descoperite două edificii EI şi EII databile la sf. sec. II – sec. III p.Chr şi urmele stratigrafice ale unei locuinţe din lemn.
Clădirea I a apărut la –0,30 m, având o orientare ENE – VSV. Nu au fost descoperite decât două ziduri ale unei încăperi, restul clădirii extinzându-se la nordul suprafeţei cercetate.
Z1 a fost surprins parţial în S1 şi C1, pe o lungime de 7 m. În S1 se păstrează la o înălţime de 1,70 m, din care 0,40 m o constituie fundaţia din pietre de râu cu nisip iar 1,30 m reprezintă elevaţia zidului cu o refacere în partea superioară (posibil în sec. III p.Chr.). Elevaţia acestui zid se păstrează fragmentar în C2 unde se observă că a fost distrus.
Z2 a apărut la -1,60 m şi are o lungime de 9,40 m fiind surprins pe lungimea întregii suprafeţe construibile. Traseul său urmează direcţia ENE-VSV, paralel cu Z1. Au fost descoperite fundaţia din pietriş de râu cu nisip şi o asiză din elevaţie. Lăţimea zidului Z2 este de 0,60 m. Materialul de construcţie utilizat pentru elevaţiile zidurilor este gresia verzuie legată cu mortar în tehnica opus incertum.
La -1,70 m, în S2 a fost descoperită parţial o podea de lut ars aparţinând acestui edificiu iar la -1,80 m în S1 şi C1 a fost descoperite urmele unei amenajări interioare cu pietriş de râu şi nisip.
Materialul descoperit şi elementele de datare relativă stabilesc cronologia acestui edificiu la sfârşitul sec. II p.Chr. cu o continuare de locuire în sec. III p.Chr.
Clădirea II a apărut la -1,10 m în S1, C2, S2 şi are aceeaşi orientare cu CI – ENE-VSV - desfăşurându-se paralel cu acesta. Au fost descoperite fundaţiile a trei ziduri dintre care unul interior, de compartimentare. Ca şi în cazul edificiului I, această clădire nu a fost surprinsă decât parţial, restul extinzându-se spre S, în afara ariei cercetate.
Z3 a fost descoperit la –1,10 m fiind surprins pe o lungime de 9,40. Lăţimea sa este de 0,30 m şi reprezintă fundaţia unui zid perimetral, exterior clădirii, care forma probabil un coridor. Este structurat pe 3 asize ca material de construcţie fiind utilizată, în general, piatra de râu legată cu mortar.
Z4 a apărut la –1,10 m fiind descoperit pe o lungime maximă de 9,40 m. Traseul său urmează aceeaşi direcţie de orientare a edificiului ENE-VSV. Reprezintă o fundaţie cu lăţimea de 0,60 m construită din gresie verzuie şi piatră de râu legate cu mortar. Starea sa de conservare este precară fiind marcat de demantelări şi refaceri.
Z5 a fost surprins la -1,10 în extremitatea sudică a S1. Reprezintă fundaţia unui zid de compartimentare în interiorul edificiului II. Are lăţimea de 0,40 m şi a fost descoperită doar 0,50 m din lungimea sa. Traseul zidului urmează direcţia NNE-SSV fiind construit în aceeaşi manieră cu cea a Z4.
Nivelele de călcare în interiorul edificiului II au fost surprise la –1/-1,20 m şi sunt reprezentate de straturi de lutuieli succesive deranjate pe alocuri de gropi.
Elemente de cronologie relativă:
- monedă – Septimius Severus (C1, -1,15 m). Denar suberat Av. [L.SEPT.SEV.PERT.AVG.IMP.VII]; cap laureat spre dreapta Rv. [P.M.TR.P.III.COS.II.P.P.]; Fortuna în picioare, spre stânga ţinând cârma pe glob şi cornucopia. RIC IV/1, p. 99, nr. 69, Roma, a. 195-196
- monedă (perforată) – Iulia Domna (C1, -0,55 m). Denar suberat Av. IVLIA AUGVSTA; bust drapat spre dreapta Rv. PIETAS [AVGG]; Pietas cu văl, în picioare spre stânga, facând libaţie pe un altar aflat în stânga şi ţinând o cutie. RIC IV/1, p. 170, nr. 572, Roma, a. 196 – 211
- monedă – Severus Alexander (S1, -0,33 m). Denar, AR Av. IMP.C.M.AVR.SEV.ALEXAND.AVG.; bustul împăratului spre dreapta, laureat şi drapat Rv. SALVS PVBLICA; Salus şezând spre stânga hrănind un şarpe încolăcit pe un altar. RIC IV/2, p.84, nr. 178, Roma , a. 222 – 228
Alte materiale descoperite:
- linguriţă din os cu căuşul oval – L=6 cm, l=3 cm; se mai păstrează o parte din mânerul decorat cu linii incizate ( L=2cm)1.
- phalus din bronz – amuletă (fascinum) ; L=4 cm, lmin=0,9 cm, lmax=2 cm, gr=0,9 cm.
Materialul prelevat mai conţine o cantitate mare de ceramică romană, ace de os şi bronz , vase de sticlă fragmentară, fragmente de opaiţe, cuie şi piroane de fier, material tegular.
Cercetarea arheologică preventivă efectuată în această zonă a sitului roman Apulum I, a evidenţiat importante aspecte legate de succesiunea fazelor de locuire corespunzătoare evoluţiei sale urbanistice şi istorice.
Au fost descoperite urmele a două clădiri: clădirea I cu orientare ENE-VSV databilă la sf. sec. II - începutul sec. III p.Chr şi clădirea II având aceeaşi orientare, databilă în sec. III p.Chr.
Planimetria şi orientarea acestora se raportează la trama stradală sistematizată prin traseul lui cardo maximus (aflat la cca. 15 m de punctul cercetat) iar tehnica de construcţie şi inventarul sunt specifice fazei urbanistice a Coloniei Aurelia Apulensis, statut primit sub Commodus (180 - 192 p.Chr.).2 Deasemenea au fost sesizate stratigrafic urmele primei faze de locuire (începutul sec. II p.Chr.) reprezentată prin edificii având suprastructura din lemn.
Conform rezultatelor cercetării arheologice preventive efectuate a fost propusă descărcarea de sarcină arheologică pentru acest obiectiv.
Abstract other lang.
Abstract   This archaeological rescue excavation was carried out in the east-central area of Apulum I. The researches revealed some important aspects related to the succession of the inhabitation phases which correspond with the urban and historical evolution of the Roman town.
The rescue excavation (Dragos Vasile-Catalin property), brought to light several wall foundations of two Roman houses: building I, having a ENE-WNW orientation, dated from the late 2nd – beginning of the 3rd centuries A.D.; building II, having the same orientation as previous and dated from the 3rd century A.D. The stratigraphical analysis also revealed the first phase of inhabitation (dated from the beginning of 2nd century A.D.) which was characterized by the buildings with wood upper structures.
The planimetry and orientation of these buildings follows the ancient road network systematized by the range of cardo maximus (finded out to cca. 15 m of the point researched) and the construction techniques and inventory are specific to the urban phase of Colonia Aurelia Apulensis.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu