Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jurilovca | County: Tulcea | Site: Capul Dolojman | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Greek Age;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Urban settlement;
Citadel;
Cemetery;
Tumular cemetery;
Coin find
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Jurilovca
Commune   Jurilovca
Site  Capul Dolojman
Site Sector Central (Bazilica 2)
Site name   Orgame/Argamum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dolea Alexandra Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Muşat Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Zăvălaş Theodor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 160653.02
Report Scopul cercetării: - completarea documentaţiei referitoare la cronologia locuirii din sector, în contextul reorganizărilor urbanistice din sec. V-VII p.Chr.
Sectorul Central este format din structuri urbanistice dispuse în jurul şi la V de bazilica 2, a cărei cercetare a constituit punctul de pornire al degajării acestui perimetru, începând din 1981. Din motive obiective, cercetările din ultimele două campanii au fost relativ modeste ca durată şi întindere, dar au avut rezultate semnificative privind cunoaşterea sistemului constructiv, a organizării urbanistice şi a stratigrafiei cetăţii târzii. Degajat parţial în cursul campaniilor din anii 2000-2003, edificiul E7, amplasat pe latura de SV a străzii care uneşte poarta de V cu poarta de S a cetăţii romano-bizantine, ne-a atras atenţia prin organizarea specială a spaţiului.
În anul 2009 cercetarea sistematică din sectorul Central de la Argamum s-a concentrat asupra edificiului nr. 7 (E7), conturat parţial din anii trecuţi. E7 are cinci încăperi, numerotate în ordinea descoperirii cu a-e, aflate în carourile E6-E8 spre N şi F5-F7 spre S.
În încăperea a, aflată în partea de NV E7, a fost continuată cercetarea începută în campania trecută prin practicarea unei semisecţiuni de-a lungul laturii de N. O primă constatare este aceea că pe nivelul cunoscut s-a realizat o recompartimentare, prin dublarea laturilor de N şi S în jumătatea de V şi închiderea pe axa N - S cu un zid lat de 0,55 m, păstrat parţial. Acest lucru s-a constatat şi în semisecţiune, unde se vede clar că recompartimentare a fost realizată direct pe nivel, fără fundaţie.
Nivelul 2 apare la -0,15 -0,22 m, deformat de dărâmătură, marcat de o bârnă carbonizată şi de lespezi de dimensiuni medii, fixate orizontal, aparţinând probabil unui pavaj. La capătul de E al semisecţiunii, a apărut stânca promontoriului în care este săpată o scobitură cu dimensiunile de aprox. 1,30 m, adâncă de 0,55 m, probabil un locaş pentru chiup.
În încăperea b (5,30 x 2 m), denumită „coridor" în campaniile trecute şi în care, în 2008, a fost descoperită o ampulla întreagă, a fost identificată o amenajare din plăci subţiri din piatră dispuse vertical sub forma unei casete, din care s-au păstrat trei laturi (0,55 x 0,62 x 0,33 m), ce va fi complet cercetată în campania următoare. La capătul „coridorului", spre V, a fost identificată o uşă cu două praguri, ultimul aflat la nivelul străzii.
În încăperea c, situată în colţul de NE al E7, au fost demantelaţi martorii de NV şi SV pentru a putea fi cercetată întreaga suprafaţă (5,90 x 4,55 m). În partea de S a încăperii c sunt cunoscute, din campaniile anterioare, două amenajări circulare din pietre de dimensiuni diferite, probabil suporturi pentru chiupuri, folosite către sfârşitul locuirii în oraş. După demantelarea martorilor s-a constatat că latura de N, orientată către strada principală, este puternic deformată spre interior, din cauza tasării. Nivelul este marcat aici de o amenajare semicirculară pentru vatră (?), cu fragmente de cărămizi aşezate la bază, dar fără urme de arsură.
În sfârşit, în încăperea d a fost demantelat martorul de NV şi parţial cel de NE. Materialul arheologic recoltat constă în cea mai mare parte din fragmente ceramice atipice şi doar câteva fragmente de buze de vase de bucătărie, amfore, farfurii, baze ale unor pahare din sticlă, cuie, scoabe şi un fragment de opaiţ.
Ne propunem ca în campaniile următoare să realizăm cercetarea integrală a edificiului E7 din sectorul Central, deoarece este printre puţinele din acest perimetru care ar putea fi complet conturat, fiind încadrat la N, E şi V de străzi. [Florin Topoleanu].
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu