Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Jurilovca | County: Tulcea | Site: Capul Dolojman | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Greek Age;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Urban settlement;
Citadel;
Cemetery;
Tumular cemetery;
Coin find
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Jurilovca
Commune   Jurilovca
Site  Capul Dolojman
Site Sector Sectorul Necropola tumulară greacă (NT)
Site name   Orgame/Argamum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Dolea Alexandra Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Lungu Vasilica Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti
Manea Carmen Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Muşat Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Zăvălaş Theodor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 160653.02
Report Campania arheologică 2009 din acest sector a avut ca scop identificarea unor morminte din perioadele încă neatestate în necropola greacă (e.g. a doua jumătate a sec. VI - sec. V a.Chr.); completarea informaţiilor privind organizarea mormintelor în necropolă; verificarea şi completarea datelor referitoare la Heroon; completarea cercetării asupra sectorului Basilicii 4 pentru obţinerea unor informaţii de ordin topografic şi relaţional. În vederea realizării acestor obiective, au fost efectuate mai multe secţiuni de control (însumând 352 m2 în jurul unor nuclee funerare identificate anterior.
În perimetrul necropolei tumulare de epocă greacă, se desfăşoară, începând din anul 1990, cercetări sistematice care au dus la identificarea mai multor complexe funerare, datând din sec. VII-VI şi IV-III a.Chr. Cercetările arheologice au mai arătat că spaţiul necropolei greceşti este ocupat de morminte tumulare de incineraţie, organizate în loturi familiale. Deşi complexele deja explorate sunt distribuite în zone diferite ale spaţiului funerar, până în prezent nu au putut fi identificate înmormântări din sec. V şi II-I a.Chr. Între anii 1995-1997 a fost identificat şi cercetat Tumulul-Heroon (TA’95), cel mai vechi mormânt grecesc din bazinul pontic.
Săpăturile arheologice din anul 2009 s-au efectuat în următoarele puncte:
Secţiunea S109, cu dimensiunile de 10 x 2 m, a fost amplasată la 4 m V de mormântul TXIV. Cercetarea acestui nucleu, a cărui exploatare a început în anul 1997, a fost reluată cu scopul de a verifica organizarea tumulului TXIV şi aliniamentele paralele din necropolă. S-a săpat până la pământul viu (-0,60/-0,80 m), fără a se identifica alte morminte. Din primele straturi au fost adunate mai multe fragmente de amfore de Thasos şi de Chios (sec. IV a.Chr.), antrenate din mormintele din zonă de arături anterioare. În schimb, la -0,30 m, în capătul secţiunii a fost identificat un segment dintr-un posibil ring de la un mormânt, pentru care s-a trasat o nouă secţiune pe direcţia E - V.
Secţiunea SII09 (20 x 2 m), orientată E - V, a fost trasată la S de SI09. În primii 5 m de la profilul de E s-a degajat o jumătate dintr-un ring şi o construcţie de piatră cu aspect de mormânt. Până la adâncimea de aproape de -0,80 m construcţia a fost degajată parţial, pe latura de N - E; din umplutură au rezultat mai multe fragmente de amfore greceşti, în special de Thasos, însă nu există indicii clare pentru prezenţa unui mormânt. Spre V, în primul strat, gros de 0,25 m, a apărut o piatră mare, fasonată, ce părea purtată de plug de la o construcţie amplasată, probabil, la N (încă necercetată). Spre capătul vestic al secţiunii şi la cca. 10 m de capătul ei estic a apărut, la adâncimea de 0,20-0,25 m, un ulcior roman (sec. II p.Chr.), spart pe loc, fără vreun context asociat.
Secţiunea SIII09 (10 x 2 m), a fost deschisă la 4 m V de secţiunea magistrală N - S, ce leagă tumulii TXII şi TXIV. S-a săpat până la nivelul de pământ galben aflat la -0,40/-0,50 m. La -0,25 m au fost identificate două segmente, slab conservate, din ringul unui mormânt din sec. IV a.Chr., distrus în timpul lucrărilor agricole anterioare anului 1995. Din pământul degajat au rezultat câteva fragmente de amfore de Thasos, de Chios, un fund dintr-o cană locală din argilă bej, fină, precum şi o figurină din terracotta reprezentând un taur.
Secţiunea SIV09 (10 x 2 m), a fost deschisă la S de TII90. Scopul său a fost de a completa grupajul de morminte construit în jurul acestui tumul. S-a săpat până la -0,30 m, fără a se identifica alte morminte. In schimb, au fost recoltate mai multe pungi de fragmente de amfore greceşti, distruse şi purtate de plug din zonele învecinate, ocupate de tumuli distruşi înainte de anul 1995.
Caseta C1-TXIV (5 x 5 m) a fost deschisă la E de TXIV, pentru a completa cercetarea complexului tumular. Au fost atinse adâncimi diferite, cuprinse între -0,15 m şi -0,72 m, fără a se identifica alte morminte. Din strat au apărut câteva fragmente de amfore greceşti, purtate de la alte complexe funerare din jur. In acest fel s-a putut observa că la E de TXIV nu au existat morminte aflate în joncţiune cu acesta.
Caseta C2-TXIV (5 x 5 m) a fost deschisă la N de precedenta, cu scopul de a verifica o zonă marcată, în suprafaţă, de pietre şi fragmente ceramice. La -0,20 m, imediat sub solul arabil, s-au identificat urmele ringului unui mormânt (sec. IV a.Chr.), distrus în proporţie de 98% de arăturile efectuate cu mai mulţi ani în urmă. Deşi s-au atins cote diferite, cuprinse între 0,20-0,40 m, nu au fost găsite alte morminte.
Casetele C1-TXII şi C2-TXII (fiecare cu dimensiunile de 5 x 5 m) au fost deschise la E de Tumulul TXII cu scopul de a delimita periferia estică a acestuia şi de a verifica cronologia acestei zone din necropolă. S-a săpat până la adâncimea de -0,60 m. In ambele casete au fost identificat două zone cu amenajări de dimensiuni reduse din pietre, dispuse pe un singur rând, care rămăseseră probabil de la alte două morminte cu ring, distruse aproape complet de arăturile anterioare anului 1995.
Tumul Tv09 si TX09
În apropiere de TV07 s-au deschis două noi casete: una la E (dimensiuni: 4 x 2 m) şi cealaltă la V, cu scopul de a completa cercetarea tumulului deschis în 2007. In caseta de E, la -0,40 m, a fost identificat un nou mormânt elenistic de incineraţie, numerotat TX09. Mormântul este format dintr-un ring de pietre cu diametrul de 3 m în jurul unei suprafeţe destinate depunerii resturilor cinerare. Centrul mormântului (-0,70 m) pare să fi fost răvăşit din antichitate. Din inventar s-au păstrat fragmente de la o oinochoe în pastă gri locală, fragmente de la vase cu firnis negru şi fragmente de amforă, găsite în special pe ring. In caseta de la V a fost degajat complet un mormânt elenistic de incineraţie (Tv09) identificat din 2007 prin degajarea unui segment din ringul din pietre. Inventarul recuperat de pe zona centrală, de la -0,35 m adâncime, conţine un bol elenistic cu firnis negru, un lekythos cu firnis negru, o verigă din fier şi un cercel din bronz. Din păcate, datorită amplasării aproape de suprafaţă, oasele incinerate s-au degradat aproape complet şi numai câteva fragmente au fost recuperate. De pe latura sudică a ringului de pietre au fost recuperate mai multe fragmente de la o amforă fragmentară de Chios (sec. IV a.Chr.) şi alte fragmente de la amfore de Thasos. Aceste materiale anunţă practicarea unor comemorări periodice, însoţite de ofrande şi libaţii.
Complexul tumular TM01-TN01-TO01-TP01-TR01
În apropierea complexului tumular TV07-TX09 spre N - V, au fost deschise trei noi casete pentru a verifica complexul tumular TM01-TN01-TO01-TP01-TR01. In caseta cu dimensiunile de 6 x 4 m deschisă la S de TM01, unde s-a săpat până la -0,63 m, s-a identificat un nou mormânt de incineraţie din acest complex suprapus de TM01, din care s-a recuperat un opaiţ elenistic întreg, fragmente de la vase cu firnis negru şi mai multe fragmente de amfore. Intr-o casetă (4 x 4 m) deschisă la V de TO01 s-a degajat complet ringul acestui mormânt şi au fost recuperate mai multe fragmente ceramice de la diferite vase de ofrande. Intr-o altă casetă (6 x 5 m) situată la E de acest mormânt, s-a degajat un nou mormânt de incineraţie (Tn09). Mormântul este alcătuit dintr-un ring exterior de pietre cu diametrul interior de 3,40 m construit în jurul unei gropi în care era depus inventarul mormântului, acoperit cu un strat de pietre cu o formă circulară cu diametrul aproximativ de 1,20 m. Din conţinutul acestei gropi s-au recuperat mai multe obiecte fragmentare: un fish-plate, un cantharos, o cană; mai multe fragmente de amfore elenistice au fost găsite pe ring. La S de acest mormânt, într-o nouă casetă (4 x 6 m), a fost degajat ringul unui alt mormânt de incineraţie, cu diametrul de 5 m, identificat la -0,15/0,20 m; s-a săpat până la -0,60 m pe centrul zonei protejate, fără să se identifice alte elemente componente ale mormântului; remarcăm deci absenţa totală a inventarului din acest mormânt.
Heroon
In sectorul tumulului TA95-Heroon, s-a degajat parţial segmentul estic al ringului (lăţimea la bază = 5 m, înălţimea = 1,25 m) păstrat ca martor din anii trecuţi şi o platformă de piatră atribuită momentului de început al amenajării acestui tumul. Cercetările efectuate în această zonă ne-au permis obţinerea unor noi date referitoare la organizarea şi funcţionarea tumulului-Heroon. [Vasilica Lungu].
Conservarea primară
Scopul lucrărilor de conservare primară executate pe şantierul arheologic Orgame/Argamum este protejarea minimală a vestigiilor descoperite sau/şi punerea lor în valoare până la intervenţia definitivă printr-un proiect de restaurare şi punere în valoare, executat de specialişti atestaţi în domeniul monumentelor istorice.
În campaniile precedente s-a intervenit asupra unor vestigii romano-bizantine şi greceşti aflate în sectorul central, în colţul de SE al cetăţii (extra-muros) şi asupra unui tronson al incintei greceşti descoperit pe latura de S a cetăţii.
În continuarea activităţii din anii trecuţi, în anul 2009 s-au efectuat intervenţii de conservare primară numai în sectorul Central, intervenindu-se asupra unor edificii din preajma intrării în bazilica 2. Lucrările de consolidare a zidurilor s-au executat în regie proprie, cu muncitori necalificaţi, localnici, sub îndrumarea Verei Rusu, restaurator I A (arheologie) în cadrul ICEM Tulcea.
Tehnologia folosită la lucrările de conservare primară, în anul 2009, pe şantierul Orgame/Argamum a fost descrisă în rapoartele tehnice anterioare. In urma acestor intervenţii conturul monumentelor antice devine lizibil articulându-se în structuri coerente, care oferă publicului o percepţie de autenticitate asupra vestigiilor, dar şi imaginea unei activităţi de cercetare finalizate printr-o acţiune de protecţie vizibilă.
La sfârşitul campaniei s-au realizat lucrări de protecţie şi în necropola tumulară greacă, la Tumulul-Heroon, unde s-a intervenit asupra martorului de profil conservat in situ şi asupra platformei din piatră, care au fost acoperite cu folie de carton asfaltat şi strat de piatră şi pământ. Pentru cuptorul degajat parţial în sectorul SIG S 2004/2007 s-a realizat o protecţie cu acoperiş din carton asfaltat pe schelet din lemn. [Mihaela Mănucu-Adameşteanu].
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu