Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pănade | Commune: Sâncel | County: Alba | Site: Sărături | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Late Bronze Age;
Early Hallstatt;
Post-Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Open settlement;
Bronze hoard
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Pănade
Commune   Sâncel
Site  Sărături
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Boroffka Nikolaus Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Ciugudean Horia Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Hansen Svend Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien Abteilung, Berlin, Germany
Nessel Bianka Freie Universität, Berlin, Germany
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 7375.03
Report Obiectivul principal al celei de-a doua campanii desfăşurate în acest punct a fost cercetarea locului de descoperire al unui depozit de bronzuri din perioada târzie a epocii bronzului care în anul 2002 a fost semnalat MNUAI. În campania anterioară nu s-a reuşit depistarea locului depunerii (constând atunci din cca. 40 de obiecte), a fost găsit însă un mic depozit constând din trei obiecte de bronz. Locul de descoperire se află nu departe de vărsarea pârâului Pănăzii (care marchează şi graniţa cu localitatea învecinată Biia) în Târnava. Pârâul prezintă un interes deosebit din cauza faptului că unul dintre izvoarele care îl alimentează are un conţinut de sare extrem de ridicat.
În această campanie, prin utilizarea detectorului de metale, a fost posibilă recuperarea a cca. 40 de obiecte de bronz (fragmente de spadă, celturi, seceri, fierăstraie, brăţări, ace) care aparţin, cu siguranţă, depozitului predat muzeului din Alba Iulia. În ciuda faptului că toate obiectele nou detectate se aflau în poziţie secundară în urma lucrărilor agricole, modul în care se aflau răspândite a permis reconstituirea locului iniţial al depunerii. În consecinţă, a fost săpată o suprafaţă de 15 x 3 m în care a fost identificată o groapă (diametrul de cca. 1,20 m, adâncimea 1,40 m), pe al cărei fund zăceau mai multe fragmente de vase şi oase de animale de dimensiuni mari. În partea de sus a umpluturii gropii trebuie să se fi aflat bronzurile dispersate mai târziu de lama plugului. Groapa pare să fi fost săpată în afara zonei locuite în epoca bronzului; aşezarea cu care poate fi pusă în legătură probabil era situată pe o terasă joasă şi întinsă aflată pe malul estic al Pârâului Pănăzii şi aparţinând astăzi localităţii Biia.
După cum am mai menţionat, tot aici se mai găseşte o aşezare postromană (sec. 3-4 p.Chr.); în suprafaţa cercetată nu a putut fi surprins nici un complex dar stratul de cultură care corespunde acestei perioade a fost încă o dată confirmat şi au fost recuperate diverse obiecte între care şi fragmente de fibule.
Pe ambele laturi ale Pârâului salin al Pănăzii sunt documentate complexe din perioada târzie a epocii bronzului, pe malul estic, pe terasa mare, o aşezare în vreme ce pe partea de apus, pe o terasă mult mai mică, au fost depuse în mod repetat depozite de bronzuri; momentan au fost recuperate un mic depozit aparţinând fazei Bronz D şi un depozit constând din ca. 80 de obiecte din faza Ha A. Foarte probabil atât aşezarea cât şi depozitele, situate la vărsarea în Târnava a Pârâului Pănăzii, sunt strâns legate de izvorul sărat de la Ocnişoara.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu