Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Dealul Furcilor - Podei, alee din str. Izvorului (proprietatea Răzvan Ovidiu Curcă) | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Dealul Furcilor - Podei, alee din str. Izvorului (proprietatea Răzvan Ovidiu Curcă)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bolog Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Fântâneanu Cristinel Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.03
Report Suprafaţa cercetată se află în partea de SV a municipiului Alba Iulia şi este plasată în punctul Dealul Furcilor, în zona de dezvoltare a necropolei romane din punctul Podei, cercetată începând cu anii ‘50 ai secolului XX. Din punct de vedere geomorfologic, situl arheologic este amplasat în „Culoarul depresionar al Mureşului/Culoarul Alba Iulia - Turda", pe partea dreaptă a Mureşului, în zona de pod a terasei a II-a, situată altimetric în jurul cotelor de 245.00-255.00 m.
Cunoscută din cercetările realizate de către Adalbert Cserni, primul custode al muzeului din Alba Iulia şi prof. Dumitru Protase, în mai multe campanii de săpături sistematice, necropola de pe dealul Podei se întinde pe o suprafaţă de mai multe zeci de hectare.
Pentru descărcarea de sarcină arheologică în vederea introducerii canalizării pe str. Izvorului din Alba Iulia, în lunile septembrie-decembrie 2006 au avut loc cercetări arheologice de salvare. Prin această cercetare s-a constatat întinderea şi în această zonă a necropolei principale a centrului urban Apulum. Săpăturile au scos la iveală un număr de 27 de morminte, toate de inhumaţie. Dintre acestea au putut fi cercetate doar 25, restul fiind continuate în suprafaţă privată. Descoperirile se grupează în trei tipuri de sicrie: 21 din cărămidă, două din lemn iar alte două din piatră. Cu excepţia M15 (sarcofag de piatră), toate celelalte aveau orientarea E-V (capul la V).
În perioada martie - august 2008 au fost executate primele cercetări arheologice pe proprietăţile lui Turean Nicolae, Oniţă Dan Mihai şi ASIST CONSULT S.R.L. situate pe o stradă perpendiculară pe str. Izvorului, în imediata vecinătate a suprafeţei supuse atenţiei noastre. Colectivul de cercetare al MNUAI a avut ca obiectiv în lunile martie - august 2008 decopertarea şi cercetarea amplasamentelor viitoarelor locuinţe proiectate să se construiască pe aceste proprietăţi. Au fost descoperite un număr de peste 400 de morminte de epocă romană, pe cele trei proprietăţi menţionate.
În perimetrul cercetat se întâlneşte următoarea situaţie stratigrafică:
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, nisipos-lutos, culoare: brun deschis grosime : 0-0,25 m, compoziţie: nisip, lut, pietre, caracter : vegetal-arabil.
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, lutos, culoare: brun-neagră cu nuanţe cenuşii deschis, grosime : 0,55 m, compoziţie: lut, pigmentat ceramic, ocazional pietre de dimensiuni mici şi medii, material descoperit: ceramică, cărămizi, oase de animale - din acest strat se adâncesc toate complexele - canale, gropi, morminte (din epoca romană).
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, lutos-nisipos, culoare: galben-maroniu sondat până la adâncime de 0,80 - 1 m, compoziţie: lut, nisip cu granulaţie mică, pigmenţi calcaroşi, (caracter: steril arheologic).
Au fost descoperite 22 de morminte de epocă romană, dintre care două dintre ele aflate in interiorul unei incinte funerare, notate de noi C 1. Pentru o parte a mormintelor descoperite au fost realizate casetări în vederea dezvelirii integrale a acestora.
M1 - mormânt de incineraţie cu orientare pe axa N - S. Adâncimea maximă -0,64 m. Inventar: fragmente ceramice, oase calcinate şi fragmente de obiecte de bronz si fier.
M2 - mormânt de incineraţie cu orientare pe axa E - V. Unul din pereţii gropii era ars din vechime.
M3 - mormânt de inhumaţie cu orientarea NNE-SSV. Defunctul era întins pe spate, cu braţele împreunate peste bazin, iar picioarele aşezate unul peste celălalt. Adâncimea maximă -1,30 m. Inventar: cuie de fier, o monedă romană, iar în zona şoldului, o piatră fasonată.
M4 - cistă de cărămidă. Orientarea ei este pe axa N - S, iar capacul este distrus. Fără inventar funerar.
M5 - cistă de cărămidă aflată în interiorul incintei funerare (C1). Puternic afectată de lucrările agricole moderne şi de distrugerile (jafurile) din vechime. Fără inventar funerar.
M6 - mormânt de inhumaţie, conţinând mici fragmente de oseminte umane. Fără inventar.
M7 - mormânt de inhumaţie de copil, la V de incinta funerară. Orientare S - N. Adâncimea maximă -0,90 m. Au mai fost descoperite doar câteva fragmente de oseminte umane.
M8 - mormânt de inhumaţie (adult). Orientare V - E. Poziţia capului este cu privirea spre stânga, iar genunchii ridicaţi. Inventar: în zona capului - două vase de mici dimensiuni. Adâncimea maximă: 1,10 m.
M9 - au fost descoperite doar două fragmente de oseminte umane. Orientare: E - V. Adâncimea maximă: 1,30 m.
M10 - mormânt de inhumaţie. Orientare: V - E. Au mai fost descoperite doar câteva fragmente de oseminte umane. Adâncimea maximă: 1,10 m. Inventar: fragmente ceramice.
M11 - 12 - mormânt dublu de inhumaţie. Orientare: E - V. Inventar: două mărgele de ceramică, un mic obiect de bronz (pandantiv?), fragmente ceramice şi cuie de fier.
M13 - mormânt de inhumaţie. Orientare: SV-NE. Păstrat parţial: o parte din bazin, câteva oase ale craniului, două fragmente din antebraţul drept şi oasele picioarelor. Adâncimea maximă: 1,10 m. Inventar: fragmente ceramice şi cuie de fier.
M14 - mormânt de inhumaţie. Orientare: N - S. Poziţie: întins pe spate cu mâinile împreunate pe bazin şi picioarele paralele. Adâncimea maximă: 1,10 m. Inventar: fragmente ceramice şi o mărgea.
M15 - mormânt de inhumaţie (adult). Orientare: NNE-SSV. Poziţie: întins pe spate, cu mâinile aduse peste bazin. Adâncimea maximă: 1,10 m. Inventar: un opaiţ întreg.
M16 - mormânt de inhumaţie (copil). Orientare: N - S. S-au mai păstrat doar fragmente din craniu şi picioarele. Adâncimea maximă: 1,60 m. Inventar: cuie de fier, fragmente ceramice, o monedă şi un opaiţ întreg.
M17 - mormânt de inhumaţie (copil). Orientare: N - S. Stare foarte fragmentară. Adâncimea maximă: 0,85 m. Inventar: cuie de fier.
M18 - mormânt de inhumaţie (adult). Orientare: N - S. Poziţie: întins pe spate, cu capul întors spre dreapta, mâinile împreunate peste bazin, picioarele paralele. Adâncimea maximă: 1,40 m. Inventar: un vas întregibil (farfurie), cuie de fier.
M19 - nu a fost descoperit material arheologic sau osteologic. Adâncimea maximă: 0,75 m.
M20 - este complexul surprins la nivelul incintei. S-a putut constata că era de fapt o cistă de cărămizi, în întregime distrusă (cărămizile au fost scoase în totalitate). Adâncimea maximă: 0,60 m. Fără inventar.
M21 - mormânt de incineraţie cu orientare pe axa NE-SV. Adâncimea maximă: 1 m. Inventar: patru vase întregibile, un opaiţ, o monedă şi cuie de fier.
M22 - mormânt de inhumaţie în cistă de cărămizi. Orientare: N - S. Capacul era spart şi împrăştiat. S-au mai găsit doar câteva fragmente de oseminte umane.
Incinta funerară despre care aminteam mai sus (C1) are o lungime 9,40 m si lăţimea 6,80 m. Lăţimea zidului este de aproximativ 1 m. Adâncimea la care apare acest complex este cuprinsă între 0,25 m (zona de N) si 0,40 m (spre S). În interiorul ei s-au găsit două morminte (M5 şi M20).
Din primele observaţii se poate confirma faptul că complexele descoperite pe parcursul acestor cercetări preventive aparţin epocii romane. Deocamdată, după datele preliminare oferite de cercetările din teren, descoperirile se datează pe parcursul mai larg al secolelor II-III p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   The property is situated in Alba Julia, Izvorului Street and this area is known as the „Dealul Furcilor". In that area there is a Roman necropolis. The project affected area is about 200 square meters, and for the excavation we excavated 230 square meters. The results are as follows: 21 graves, of which 5 are incineration graves (ustrinum - 4and bustum - 1), and 16 are inhumation graves (13 are in simple pits and 3 are in brick boxes). We also discovered a rectangular funerary enclosure. The inventory is specific to this type of funeral and cemetery period: coins, lamps, pottery, iron nails, caligae and other iron and bronze pieces. In this area the stratigraphic situation was the following: Layer 1 - sediment density: low solidified, sandy-loamy, colour: brown-opened thickness: 0-0,30 m; Layer 2 - sediment density: low solidified, clayey, colour: brown - black with grey shades open, thickness: 0.40 m (from Roman times). Layer 3 - sediment density: low solidified, clayey-sandy, light yellow-brown to deep probe of 0.70 to 1 m (character: archaeological sterile).
Bibliography I. Berciu, Wanda Wolski, Un nou tip de mormânt descoperit la Apulum şi problema sarcofagelor cu boltă din Imperiul roman, Apulum 9, 1971, p. 375-433.
D. Protase, Şantierul arheologic Alba Iulia, MCA 6, 1960, p. 397-405.
D. Protase, Săpăturile de la Alba Iulia, MCA 7, 1961, p. 407-410.
D. Protase, Necropola oraşului Apulum, Apulum 12, 1974, p. 134-159.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu