Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Dealul Furcilor - Podei, str. Emile Zola, nr. 10 (proprietatea Aureliu Claudiu Pop) | Excavation Year: 2009

Excavation Year   2009
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Dealul Furcilor - Podei, str. Emile Zola, nr. 10 (proprietatea Aureliu Claudiu Pop)
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bolog Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Fântâneanu Cristinel Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Oargă Ovidiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.03
Report Suprafaţa cercetată se află în partea de SV a municipiului Alba Iulia şi este plasată în punctul Dealul Furcilor, în zona de dezvoltare a necropolei romane din punctul Podei, cercetată începând cu anii ‘50 ai secolului XX. Din punct de vedere geomorfologic, situl arheologic este amplasat în „Culoarul depresionar al Mureşului/Culoarul Alba Iulia - Turda", pe partea dreaptă a Mureşului, în zona de pod a terasei a II-a, situată altimetric în jurul cotelor de 245.00-255.00 m.
Cunoscută din cercetările realizate de către Adalbert Cserni, primul custode al muzeului din Alba Iulia şi prof. Dumitru Protase, în mai multe campanii de săpături sistematice, necropola de pe Dealul Podei se întinde pe o suprafaţă de mai multe zeci de hectare.
Pentru descărcarea de sarcină arheologică în vederea introducerii canalizării pe str. Izvorului din Alba Iulia, în lunile septembrie-decembrie 2006 au avut loc cercetări arheologice de salvare. Prin această cercetare s-a constatat întinderea şi în această zonă a necropolei principale a centrului urban Apulum. Săpăturile au scos la iveală un număr de 27 de morminte, toate de inhumaţie. Dintre acestea au putut fi cercetate doar 25, restul fiind continuate în suprafaţă privată. Descoperirile se grupează în trei tipuri de sicrie: 21 din cărămidă, două din lemn iar alte două din piatră. Cu excepţia M15 (sarcofag de piatră), toate celelalte aveau orientarea E - V (capul la V).
În perioada martie - august 2008 au fost executate primele cercetări arheologice pe proprietăţile lui Turean Nicolae, Oniţă Dan Mihai şi ASIST CONSULT S.R.L. situate pe o stradă perpendiculară pe str. Izvorului, în imediata vecinătate a suprafeţei supuse atenţiei noastre. Colectivul de cercetare al Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia a avut ca obiectiv în lunile martie - august 2008 decopertarea şi cercetarea amplasamentelor viitoarelor locuinţe proiectate să se construiască pe aceste proprietăţi. Au fost descoperite un număr de peste 400 de morminte de epocă romană, pe cele trei proprietăţi menţionate.
A fost deschisă o suprafaţă pe amprenta la sol a viitoarei construcţii.
În perimetrul cercetat se întâlneşte următoarea situaţie stratigrafică:
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, nisipos-lutos, culoare: brun-deschis grosime : 0-0,25 m, compoziţie: nisip, lut, pietre, caracter : vegetal-arabil.
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, lutos, culoare: brun - neagră cu nuanţe cenuşii deschis, grosime: 0,55 m, compoziţie: lut, pigmentat ceramic, ocazional pietre de dimensiuni mici şi medii, material descoperit: ceramică, cărămizi, oase de animale - din acest strat se adâncesc toate complexele - canale, gropi, morminte (din epoca romană).
- Strat - densitate sedimentară: slab solidificat, lutos-nisipos, culoare: galben-maroniu sondat până la adâncime de 0,80 - 1 m, compoziţie: lut, nisip cu granulaţie mică, pigmenţi calcaroşi, (caracter: steril arheologic).
Au fost descoperite 37 de morminte de epocă romană, două complexe fiind interpretate ca fiind gropi de jefuire (G1, G2), la care se adaugă C1, groapă cu formă neregulată. Pentru o parte a mormintelor descoperite au fost realizate casete în vederea dezvelirii integrale a acestora.
Din cele 37 de morminte, 20 sunt de incineraţie, 14 de inhumaţie şi trei care ar putea fi considerate cenotafuri (?).
Mormintele de incineraţie sunt toate de tip ustrinum, având orientări diferite (E - V, N - S, SV-NE, SE-NV). Gropile sepulcrale sunt fie arse în prealabil, având forma ovală în plan şi concavă în secţiune, fie nearse de formă rectangulară/ovală în plan şi rectangulară/concavă în secţiune. Resturile cremaţiei (oase calcinate, cărbune, cenuşă,) sunt, în general, depuse central, în partea inferioară a gropii.
Dintre mormintele de inhumaţie descoperite, marea majoritate sunt cele de tipul în groapă simplă. De asemenea, multe dintre ele au fost jefuite din vechime. Gropile mormintelor de inhumaţie erau de formă dreptunghiulară sau rectangulară, uneori cu colţurile rotunjite. Orientarea lor este diferită. În rare cazuri, gropile simple ale mormintelor de copii aveau o formă aproximativ rotundă.
Din cele 14 morminte de inhumaţie, doar trei sunt în cutie (cistă) de cărămizi. Este vorba de mormintele notate M24, M32 şi M34. M24 este un mormânt de inhumaţie, copil, în cutie de cărămizi. Orientarea este pe axa E - V. Cutia de cărămizi era formată: din cinci rânduri de asize, din ţiglă, puse pe orizontală pe laturile lungi; capetele erau formate din trei rânduri de asize, ţiglă, puse pe orizontală, plus câte una pusă pe cant, cărămidă (dimensiune cărămidă 0,38 x 0,13 x 0,04 m); fundul este format dintr-o singură ţiglă, aşezată pe mijlocul cutiei (dimensiune 0,52 x 0,20 x 0,045 m); capacul este spart şi căzut în interior, cel puţin o parte din el.
M32 - mormânt de inhumaţie, adult, jefuit, în cutie de cărămizi. Orientarea este pe axa NNE-SSV. Cutia de cărămizi este construită astfel: pe laturile lungi avem un prim rând de cărămizi mari (dimensiuni 0,39 x 0,29 x 0,04 m), urmat în jos de trei rânduri de asize de cărămizi mici (dimensiuni 0,39 x 0,14 x 0,045 m), iar în capete - 4 rânduri de asize de cărămizi mici (dimensiuni 0,39 x 0,14 x 0,045 m) iar sub ele se găseşte încă o cărămidă mare pusă de data asta în cant dar în părţile laterale lungi nu se mai găseşte decât pământ; fundul este căptuşit cu cărămizi; capacul a fost spart şi au mai fost descoperite câteva fragmente din el, în interiorul mormântului. Oasele descoperite în interiorul cutiei, nu mai erau în poziţia lor anatomică şi au mai fost descoperite doar părţi din membrele inferioare şi superioare.
M34 - mormânt de inhumaţie, copil, în cutie de cărămizi. Orientarea este pe axa NNE-SSV. Cutia de cărămizi este de formă patrulateră, formată pe laturile lungi din trei rânduri de asize de cărămizi (dimensiunea lor 0,40 x 0,15 x 0,041 m) puse pe orizontală, iar în capete câte o cărămidă mare pusă pe cant (dimensiunea lor 0,40 x 0,28 x 0,045 m), iar fundul este căptuşit cu trei cărămizi (dimensiuni 0,40 x 0,29 x 0,044 m). Oasele descoperite în cutia erau deranjate, ne mai fiind în poziţia lor anatomică. Se întretaie cu M35 şi M37.
În ceea ce priveşte inventarul funerar al mormintelor, acesta este cel obişnuit, adică monezi, opaiţe întregi sau fragmentare (unele cu ştampila de meşter), vase sau fragmente ceramice (mai ales urcioare), mărgele, cuie de fier, caligae, cercei, inele, fragmente de sticlă (în special de unguentarium) etc.
Alte trei morminte ar putea fi interpretate drept cenotafuri (M20, M28 şi M30). În interiorul lor nu s-a descoperit nici un inventar funerar şi nici resturi umane. Alte două complexe (notate M 26 şi M 37) ar putea fi interpretate, după observaţiile stratigrafice din teren, drept gropi de jefuire, M26 pentru mormântul de inhumaţie M24, iar M37, pentru M34 şi M35.
A mai fost descoperit un complex, notat C1 - de formă neregulată care intră în profilele de N şi V. Adâncimea maximă -1,20 m. Inventar: fragmente ceramice, o mare cantitate de oase de animale, o monedă, cuie din fier, dar şi fragmente de cărămizi romane. Este probabil sa fi avut legătură cu banchetul funerar.
Din primele observaţii se poate confirma faptul că complexele descoperite pe parcursul acestor cercetări preventive aparţin epocii romane. Deocamdată, după datele preliminare oferite de cercetările din teren, descoperirile se datează pe parcursul mai larg al secolelor II-III p.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   This property is situated in Alba Iulia, in the area known as „Dealul Furcilor", where there is a Roman necropolis. The area affected by the project is about 185 square meters and the excavation covered 205 square meters. In this area the stratigraphic situation was the following: Layer 1 - sediment density: low solidified, sandy-loamy, colour: brown-opened thickness: 0-0.30 m. Layer 2 - sediment density: low solidified, clayey, colour: brown - black with grey shades open, thickness: 0.40 m (from Roman times). Layer 3 - sediment density: low solidified, clayey-sandy, light yellow-brown to deep probe of 0.70 to 1.00 m (character: archaeological sterile). Archaeological research results are as follows: 20 incineration graves (all ustrinum type, some having one or more burned walls), 14 inhumation graves (3 in the brick boxes and 11 in simple pits), 2 holes for robbing graves and similar complex 3 (no inventory) and a complex of large, irregular shape. The inventory is specific to this type of funeral and cemetery period: coins, lamps, pottery, fragments of glass vessels, iron nails, caligae and other iron and bronze pieces (earrings, rings, etc.).
Bibliography I. Berciu, Wanda Wolski, Un nou tip de mormânt descoperit la Apulum şi problema sarcofagelor cu boltă din Imperiul roman, Apulum 9, 1971, p. 375-433
D. Protase, Şantierul arheologic Alba Iulia, MCA 6, 1960, p. 397-405.
D. Protase, Săpăturile de la Alba Iulia, MCA 7, 1961, p. 407-410.
D. Protase, Necropola oraşului Apulum, Apulum 12, 1974, p. 134-159.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu