Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Greek Age;
Hellenistic Period;
Roman Period;
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Citadel;
Cult/religious structure;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Exra muros Poarta Mare – Turnul Mare Colectiv
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bâltâc Adela Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Paraschiv-Grigore Ioana Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Obiectivele generale ale acestei campanii au fost reluarea cercetării (1) în suprafeţele deschise în anii precedenţi (respectiv casetele A4, E1–2, G1, H1–3) pentru surprinderea unor detalii constructive şi planimetrice ale celor două edificii, identificate anterior în acest sector (2) la N şi S de strada „de factură elenistică”(3) (= artera b).
Edificiul nr. 14
Cercetările au fost concentrate în zona Bastionului Porţii Mari (caseta A4), unde cercetările anterioare au pus în evidenţă o porţiune dintr-un zid (Z30) cu caracteristici asemănătoare zidurilor perimetrale ale edificiului, atât în zona intramurană, cât şi în cea extramurană. Astfel, s-a constatat că traseul zidului Z30 continuă spre S, iar traseul unui alt zid (Z34) era perpendicular pe acesta compartimentând două spaţii. De asemenea, traseul zidului Z3 (4) continua spre est, acesta venind perpendicular pe un zid nou descoperit (denumit Z42), zid al cărui traseul se desfăşoară sub traseul zidului Z09. Cel mai probabil că acest zid nou venea perpendicular pe zidul Z33 (dispus sub plinta bastionului), surprins parţial în campaniile anterioare, formând o nouă încăpere. Au mai fost surprinse detalii constructive ale nivelului corespunzător de călcare. Detaliile arhitecturale şi datele noi oferite de cercetarea din acest an aduc completări la ipotezele formulate anterior privind planimetria edificiului în diferite etape de funcţionare.
Edificiul nr. 2 (5)
Cercetările s-au concentrat atât în încăperile adiacente străzii (6) (casetele E1–2), cât şi asupra celor dispuse (7) la S de turnul F al incintei romano-bizantine (casetele G1, H1–2). Astfel, a continuat cercetarea celui de-al doilea nivel de funcţionare al edificiului (8) prin îndepărtarea stratului de distrugere identificat anterior şi ulterior prin efectuarea unor sondaje. Aproximativ în centru încăperii definită de zidurile Z14–16 a fost surprinsă o amenajare, de formă aproximativ pătrată (1,10×0,86 m), din calcare şi şisturi fasonate, cel mai probabil un „suport” de stâlp (CPL 13) pentru acoperiş. Primul sondaj a fost efectuat prin podeau de lut atât în interiorul încăperii definită de zidurile Z14–16, cât şi în exteriorul acestuia în porţiunea dintre Z16 şi turnul F al incintei. Astfel, s-au putut face observaţii asupra modului de construcţie al nivelului de funcţionare al edificiului (stratul de lut —gr. max = 1,02 m, strat de arsură —gr. = 0,19 m, strat de lut, cu pigmenţi de arsură, nisipos —gr. = 0,19 m), dar au fost surprinse noi ziduri (denumite Z44–45), dispuse aproximativ pe aceleaşi trasee cu al zidurilor deja cunoscute (Z14–16), cel mai probabil ziduri dintr-o fază anterioară a edificiului nr. 2. Cel de-al doilea sondaj a urmărit cercetarea unei amenajări (CPL14) construită din şisturi legate cu pământ, de formă pătrată (1,62 × 1,86 m, hcercetată = 0,60 m).
Această amenajare este adosată zidului Z43 (zid nou descoperit) care închide spre vest încăperea definită de zidurile Z14–16. Dat fiind forma amenajării şi adosarea ei la zidul Z43, credem că aceasta avea o altă utilitate decât cea de stocare a apei (aşa cum ar indica aspectul de „fântâna”), cel mai probabil de stocat grâne. Pânza freatică nu a permis cercetarea integrală, aceasta oprindu-se la cota de –2,50 m în primul sondaj şi –3,00 m în ce-l de-al doilea sondaj.
În zona de la S de turnul F cercetarea a urmărit două direcţii. În primul rând, a fost degajat pământul depus în săpăturile efectuate (9) în anii 1959–1975, la sud şi în faţa turnului, pentru a ajunge pe nivelul maxim atins de aceste cercetări (cota de –3,00 m). Cea de-a doua a constat în continuarea investigaţiilor în cele trei camere ale edificiului nr. 2, de la S de turn (10) (casetele H1–2). Astfel, a continuat cercetarea complexelor identificate anterior aici, respectiv traseele unor ziduri (Z40, Z39’) care definesc o nouă încăpere a edificiului nr. 2, a unui pavaj din plăci de calcar şi şisturi fasonate (nivelul de funcţionare), a fost identificat traseul unui nou zid (Z40’) care continuă traseul zidului Z40 spre sud şi mărgineşte spre vest pavajul din calcare. Între zidurile Z25 şi Z25’ a fost cercetat un prag (L = 1,20 m, l = 0,52 m) dintr-un bloc de calcar fasonat. În spaţiul definit de zidurile Z39, Z25 şi Z40’ se conturează o nouă încăpere a edificiului nr. 2. Nivelul de funcţionare al acesteia constă dintr-o podea din lut bine bătătorit. În aproximativ carourile b–d 1 ale casetei H1, sub incintă a fost cercetat un complex (CPL15) care constă din blocuri de calcare fasonate (se observă 4) aşezate vertical şi care mărginesc plăci din calcar aşezate orizontal, aproximativ în centru este dispus un bloc de calcar paralelipipedic. Tot complexul este observabil parţial deoarece este inclus în plinta curtinei G a incintei romao-bizantine, fiind şi foarte dificil de precizat funcţionalitatea complexului.
Cercetările din această campanie au completat informaţiile despre cele două edificii cunoscute din campanile anterioare, aducând în discuţie, mai ales, elemente noi despre faze anterioare planimetriei deja evidenţiate.
Materialul arheologic recoltat (ceramic, numismatic, obiecte din metal şi os) este variat şi relativ bogat şi indică o datare preliminară în secolele II–III pentru faza a doua de funcţionare a edificiului nr. 2 şi secolul I pentru o fază anterioară.
Abstract other lang.
Abstract   This campaign’s objectives (11) were the investigation of certain details concerning the two buildings (no. 1 and no. 2) previously identified South and North of the Hellenistic street (street b).
Building no. 1. We continued to investigate the line of some already knew walls (Z30, Z34), and we discovered a new one. New details about functional level are revealed.
Building no. 2. We investigate the rooms previously identified South and North of the tower F. We discovered new walls lines, oldest that the one we already knew, but with almost the same planimetry. We also investigated the functional levels, one made by clay, and another by processing stones.
The investigation from this campaign brings to the light new data about the planimetry, construction details of the functional levels and completed the information about the two buildings.
Bibliography
Bibliographic notes (1) Din motive independente de voinţa noastră, cercetările arheologice din sectorul PM- TM au fost întrerupte în perioada 2009–2012.
(2) Despre cercetările din acest sector, vezi Paul Damian, Adela Bâltâc, Date preliminare despre cercetările arheologice din sectorul extra muros Poarta Mare – Turnul Mare (2000–2004), SCIVA 54–55, 2003–2004, p. 131–147 cu completările din CCA 2006, p. 195–197; CCA 2007, p. 198–200; CCA 2008, p. 165–166; CCA 2009, p. 134–135.
(3) Cunoscută sub denumirea de artera b, în studiile de specialitate consacrate, vezi Al. Suceveanu, Histria VI, p. 76–77 şi fig. 48.
(4) Despre acest edificiu, de mari dimensiuni, identificat la N de strada de „factură elenistică”, dar cunoscut şi din cercetările intramurane mai vechi, vezi Paul Damian, Adela Bâltâc, op. cit. şi planul, precum şi completările CCA 2005, p. 196; CCA 2006, p.
196; CCA 2007, p. 165; CCA 2008, p. 165.
(5) Edificiu identificat la S de strada de „factură elenistică”, este suprapus nu doar de incinta romano-bizantină, ci şi de turnul F al incintei, vezi Paul Damian, Adela Bâltâc, op. cit. şi planul, precum şi completările CCA 2008, p. 164; CCA 2009, p. 134. Acest edificiu era parţial cunoscut din cercetările mai vechi din dreptul tunului F al incintei, vezi Nubar Hamparţumian, Anişoara Sion, Incinta romano-bizazantină de la Histria în lumina ultimelor cercetări, RMM-MIA, 49, 1980, 1, p. 20–21.
(6) Anterior în această zona au fost surprinse porţiuni din trei încăperi, doar una nefiind suprapusă de turnul F al incintei.
(7) Pentru acestea, vezi CCA 2009, p. 134.
(8) Vezi CCA 2009, p. 134.
(9) Nubar Hamparţumian, Anişoara Sion, op. cit., p. 19 şi fig. 2.
(10) CCA 2009, p. 134.
(11) For previous research in this sector see n. 1.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu