Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2013

Excavation Year   2013
Epoch
Greek and Hellenistic;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Greek Age;
Hellenistic Period;
Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Open settlement;
Citadel;
Cult/religious structure;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Basilica extra muros- Industria materiilor dure animale descoperită în campania 2012
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bădescu Alexandru Muzeul Naţional de Istorie a României
Beldiman Corneliu Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Rusu-Bolindeţ Viorica Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Sztancs Diana Maria Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Context. Metodologie. Tipologie. Săpăturile arheologice efectuate în anul 2012 la Histria în Sectorul Basilica extra muros (în continuare, HST-BEM) de către un colectiv sub conducerea dr. Viorica Rusu-Bolindeţ (1) au condus la recuperarea unui important lot de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale (în continuare, IMDA). În campania 2012 au fost descoperite 9 piese, reprezentând suporturi pentru dinţarea secerilor (numite în lucrările anterioare, în mod curent, „nicovale”) şi un metapod fragmentar (materie primă) ales în vederea confecţionării unui artefact de acelaşi tip. Piesele se păstrează în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.
În funcţie de disponibilitatea pentru realizarea studiului complex şi complet, nerespectând succesiunea cronologică a campaniilor de cercetare, materialele de acest gen au făcut obiectul unei serii de articole şi studii pe parcursul ultimilor ani (2). Cele mai multe piese au fost reperate în contexte secundare, de abandon şi provin din structurile, gropile şi din apropierea unor complexe pentru reducerea minereului de fier (instalaţiile unor cuptoare dezafectate, umplute cu resturi diverse – pentru detalii a se vedea datele din repertoriu), complexe legate, în principal, de zona meşteşugărească din S I. Materialele în discuţie se datează în perioada romană timpurie (probabil primele trei sferturi ale secolului al II-lea A.D.) (3).
Structura tipologică a lotului 2012 include două categorii: suporturi/nicovale (N = 8); materii prime pentru suporturi/nicovale (N = 1).
Pentru reperele metodologice ale analizei a se vedea raportul publicat în anul 2007, ca şi seria articolelor şi studiilor recente (4).
Au fost utilizate datele analizei exhaustive sistematice a pieselor în microscopie optică de mică putere (măriri 4x – 40x) şi digitală (x25 – x200); menţionăm şi faptul că s-au completat, cu această ocazie, baza de date diverse şi banca de imagini, realizate anterior (circa 500 imagini macroscopice şi microscopice digitale, cu toate coordonatele necesare), care rămân primele de acest gen pentru un lot de artefacte aparţinând IMDA din situl de la Histria.
Suporturi de os/nicovale. Dintre cele nouă piese descoperite în campania 2012, opt sunt suporturi/nicovale. Acestea se păstrează întregi (piesele HST/BEM-20102 1-3) şi în stare fragmentară (piesele HST/BEM-2012 4-8). O piesă (HST/BEM-2012 5) reprezintă, foarte probabil, materia primă (metapod distal) pentru confecţionarea unui suport şi, în afara fracturii la nivelul diafizei, nu prezintă urme de modificare tehnică. Piesele sunt în stare de conservare foarte bună, urmele de fabricare şi utilizare fiind perfect lizibile.
Din punct de vedere tipologic, lotul analizat cuprinde: suporturi/ nicovale simple (o singură faţă amenajată) (N = 3); suporturi/nicovale duble (două feţe amenajate) (N = 4); suport/nicovală triplă (trei feţe amenajate sau utilizate) (N = 1). Cu o singură excepţie, piesele au fost abandonate după un ciclu de utilizare pe fiecare faţă. Unele piese au fost reamenajate, dar nu şi utilizate după amenajare. Piesa HST/2012-BEM 2 atrage atenţia prin faptul că a fost amenajată ca suport/nicovală dublă, dar nu a fost utilizată; astfel, artefactul menţionat ilustrează o situaţia rară a existenţei unui astfel de suport, abandonat înainte de folosire şi completează datele deja colectate referitoare la „lanţul operator” al confecţionării suporturilor de os (pe metapodii) pentru dinţarea secerilor de fier.
În România, Histria - Sectorul Basilica extra muros a livrat până în prezent cele mai multe astfel de suporturi, care au suscitat un interes special şi au conturat o complexă şi actuală problematică legată de prelucrarea materiilor dure animale, confecţionarea şi utilizarea suporturilor pentru dinţarea secerilor, metalurgia fierului şi funcţionarea atelierelor de fabricare a uneltelor agricole (între care secerile de fier) (5).
Repertoriu. Repertoriul pe care îl inserăm în partea finală a lucrării etalează datele complete (context, descriere, morfometrie). Piesele au indicativele provizorii HST/2012-BEM 1-9). Numerele pieselor din figuri corespund indicativelor din catalog.
HST/2012-BEM 1 • Fig. 1-5. Secţiunea I. Carourile 2-3 Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Nicovală dublă pe metapod; piesă întreagă (suport anatomic întreg); partea activă amenajată pe feţele anatomice principale (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: percuţie directă/cioplire razantă pe ambele feţe; amenajarea părţii distale/faţa anterioară prin cioplire pentru micşorarea grosimii (în vederea fixării optime în suportul de lemn?); pe faţa anterioară se conservă alveole cu morfologia intactă, ceea ce indică o singură repriză de utilizare; pe faţa opusă (faţa posterioară) posibilă reamenajare prin raclaj axial după prima utilizare; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; dimensiuni (mm): Ltot 235; EP 49,74/44,75; PM 29,82/19,98; ED 54,77/30,74; L amenajată FA 145; lăţ amenajată FA 22,36; L amenajată FP 155; lăţ amenajată FP 28,08; L porţiune cu urme de utilizare FA 75; L porţiune cu urme de utilizare FP 25 + 67.
HST/2012-BEM 2 • Fig. 6-9. Secţiunea I. Caroul 5 -2,10 m. Nr. 9/2012. La 2,10 m vest de profilul estic. De pe nivelul II al atelierului. La îndreptarea profilului sudic. • Nicovală dublă pe metapod; piesă întreagă (suport anatomic întreg); partea activă amenajată pe feţele anatomice principale (posterioară şi anterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: raclaj axial intens pe ambele feţe, mai accentuat pe faţa posterioară; înlăturarea completă a epifizei distale; extremităţi cioplite pe feţe şi margini; urme specifice suprapuse; cioplire pentru micşorarea grosimii (în vederea fixării optime în suportul de lemn?); feţele nu prezintă urme de utilizare specifice; nicovală pregătită pentru utilizare; dimensiuni (mm): Ltot 192; EP 38,75/19,13; PM 30,75/19,63; ED 21,09/18,14; L porţiune amenajată prin PD/C max 55-60, min 25; L amenajată FA 110; min. 25; lăţ max amenajată FA 12,69; L amenajată FP 120; lăţ amenajată FP 27,90.
HST/2012-BEM 3 • Fig. 10-12. Secţiunea I. Carourile 2-3
Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Nicovală simplă pe metapod; metapod de vită fără diafize; rosături produse de câine; fracturi recente la extremitatea distală/faţa posterioară; exfolieri; parte activă amenajată pe faţa posterioară (anatomic); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: raclaj axial intens; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; utilizată ca suport de percuţie pentru dinţarea părţii active a unei seceri; o singură repriză, o singură secvenţă de utilizare; partea activă este acoperită pe cca 2/3 a lungimii cu şiruri de alveole, dispuse oblic. alveole cu morfologie nemodificată, ceea ce indică o singură repriză de utilizare; dimensiuni (mm): Ltot 158; EP 41,90/41,87; PM 23,50/24,33; ED 5,82/37,80; L părţii amenajate 80; lăţ max a părţii amenajate 14,88; L porţiunii acoperite cu alveole 47.
HST/2012-BEM 4 • Fig. 13-15. Secţiunea I. Carourile 2-3 Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Nicovală dublă pe metapod; piesă fragmentară; fracturare oblică în vechime la nivelul părţii meziale; se păstrează cca 1/3 distală; fracturarea suportului s-a produs prin subţierea pereţilor diafizari produsă prin reamenajare, în urma utilizării ca suport de percuţie; marginea dreaptă prezintă urme de cioplire la nivelul condilului epifizar pe o lungime de cca 50 mm; partea activă amenajată pe feţele anatomice principale (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: prin abraziune axială/oblică; posibilă reamenajare a feţei posterioare după prima utilizare prin raclaj şi abraziune; urme de utilizare: impresiuni de cca. 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; dimensiuni (mm): L 145; ED 70,92/36,32; PM 41,60/17,64; L amenajată FA 110; lăţ amenajată FA (păstrată) 26,90; L amenajată FP 111; lăţ amenajată FP 44,58; L porţiune cu urme de utilizare FA 50; L porţiune cu urme de utilizare FP 61.
HST/2012-BEM 5 • Fig. 16-17. Secţiunea I. Carourile 2-3
Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Materie primă pentru amenajarea unui suport de percuţie; metapod distal de vită; fracturat în vechime la nivel proximal/ mezial în scop alimentar? (extragerea măduvei); exfolieri; pe faţa anterioară, ca şi pe marginea dreaptă se păstrează urme de tăiere de jupuire; dimensiuni (mm): L 140; ED 56,40/29,69; PM 27,45/26,17.
HST/2012-BEM 6 • Fig. 18-19. Secţiunea I. Carourile 2-3
Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Nicovală simplă pe metapod; piesă fragmentară; fracturare oblică în vechime la nivelul părţii meziale; se păstrează cca 1/3 distală; fracturarea suportului s-a produs probabil în urma utilizării ca suport de percuţie; suprafeţe corodate şi exfoliate; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: prin raclaj axial intens; este acoperită integral cu şiruri de alveole produse prin percuţie; condilii epifizari au fost ciopliţi pe faţa posterioară, punând în evidenţă ţesutul spongios; posibilă reamenajare prin raclaj şi abraziune a feţei posterioare după prima utilizare; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; dimensiuni (mm): L 112; ED 54,62/29,41; PM 27, 44/23,84; L porţiunii amenajate 71; lăţ porţiunii amenajate 30; L porţiune cu alveole 60.
HST/2012-BEM 7 • Fig. 20-22. Secţiunea I. Carourile 1-2 La curăţarea secţiunii. Passim Nr. 4/2012. • Nicovală simplă pe metapod; piesă fragmentară; exfolieri, coroziune; se păstrează cca 2/3 proximală şi mezială; fracturare oblică în vechime în timpul utilizării la nivelul părţii meziale; fracturarea suportului a fost determinată de subţierea pereţilor diafizari produsă prin reamenajare, în urma utilizării ca suport de percuţie; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: prin raclaj axial intens; reamenajarea feţei active după prima utilizare prin raclaj şi abraziune, apoi abandon înainte de reutilizare; la partea mezială se observă şiruri de alveole neraclate; aspectul lor se poate compara cu acela al restului suprafeţei active; urme de utilizare: impresiuni de cca
1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; dimensiuni (mm): L 165; EP 57/52,63; PM 32,72/26,94; L amenajată FP 111; lăţ max amenajată FP 29,13.
HST/2012-BEM 8 • Fig. 23-28. Secţiunea I. Carourile 2-3
Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. Nicovală simplă pe metapod; piesă fragmentară; exfolieri, coroziune; se păstrează cca 1/3 proximală; fracturare oblică în vechime în timpul utilizării la nivelul părţii meziale; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod stâng de vită (Bos taurus); fasonare: prin raclaj axial intens; faţa anterioară nu a fost modificată tehnic; feţele laterale, uşor convexe se pretează la utilizare ca suport de percuţie fără amenajare; la extremitatea proximală/marginea dreaptă şi pe faţa posterioară/marginea stângă se păstrează urme de impact şi tăiere pentru jupuire; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; faţa activă (faţa posterioară) este acoperită aproape integral cu şiruri de alveole; pe ambele feţe laterale se păstrează urme de utilizare: pe faţa medială sunt 6 şiruri de alveole, iar pe faţa laterală 3 şiruri de alveole; dimensiuni (mm): L 160; EP 49,68/44,76; PM 27,32/26,76; L amenajată FP 62; lăţ max amenajată FP 20,88; L porţiune cu urme de utilizare FP 53,28; FM L alveole 29; FL L alveole 10,30.
HST/2012-BEM 9 • Fig. 29-32. Secţiunea I. Carourile 2-3
Din pământul căzut din profilul nordic, din gropile dezafectate ale cuptoarelor. • Nicovală dublă pe metapod; fragment proximal; nu se păstrează epifiza; fracturare multiplă axială şi oblică, produsă în vechime în timpul utilizării ca suport de percuţie; se păstrează cca 1/2 din lăţimea iniţială; partea activă amenajată pe feţele principale (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: prin raclaj axial intens; reamenajarea feţelor active după prima utilizare prin raclaj axial; abandon înainte de reutilizare; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară alungită, realizate prin percuţie indirectă cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; dimensiuni (mm): L 123; ED 22,46/20,73; PM 20,40/17,17; EP 12,14/9; L amenajată (păstrată) FP 54,57; lăţ amenajată FP; L amenajată FA 123; lăţ amenajată FA; L porţiune cu urme de utilizare FP 66.
Abstract other lang.
Abstract   Histria-Basilica extra muros Sector. Osseous materials industry discovered in the 2012 archaeological campaign. The paperpresents the results of the analysis of data regarding an assemblage composed of 9 artefacts retrieved during the 2012 archaeological excavations in the Basilica extra muros Sector of the ancient city of Histria (today Istria, Constanţa County, Romania). Eight of them are anvils made from cattle metapodials; a fragmentary metapodial was probably preserved in order to be used as raw material for an anvil. Three anvils were entire and five of them, fragmentary. They were dated back to the IInd centuries A.D. In the past six decades, the bone (and antler) anvils have arisen numerous controversial debates related to their origins, diffusion and especially to their functional role. They were discovered in two large geographical areas including the Western Basin of the Mediterranean Sea and the Western and North-western regions around the Black Sea and are dated between the Vth century B.C. and the XVIIIth century A.D. The methodology of research includes the analysis of various parameters such as: data relative to the context of their discovery, type, state of conservation, raw material, dimensions, manufacture, traces of use, reshaping, and traces of reuse. From a typological point of view, there are: simple anvils (with a side which was prepared for use or used) – 3; double anvils (with two sides prepared for use or used) – 4; a triple anvil (with three sides prepared for using or used). With one exception, all the pieces were abandoned after a cycle of usage on each side. Some of them are re-shaped, but un-used. The piece HST/2012-BEM 2 was manufactured as a double anvil, but un-used. It is a rare artefact which completes the date that we have had since now regarding the manufacturing sequences of the bone anvils from cattle metapodials. The artefacts in question illustrate complex interconnections between traditions extended over a long period of time, ancient crafts and an agrarian economy at the contact between the iron technology (iron smelting, manufacture of iron tools), the bone (and antler) processing, the use/reuse of the artefacts resulted, and the cultivation of cereals in Antiquity in the regions around the Black Sea.
Bibliography ANGELESCU M. V. 2011 – Istria, în CCA 2011, Sibiu, p. 60 şi urm.
BELDIMAN C. 2013 – Around Black Sea in Antiquity: Metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine. In: A. F. Biagini, C. Hlihor, A. Carteny (eds.), Challenges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the International Conference on EU and Black Sea Regions, First Edition, EUBSR, May 3rd-5th, 2012, Bucharest, Romania, Bagheria: Giovanni Mineo Editore 2012 (2013), p. 202-210; http://eubsr.ucdc.ro/eubsr2012- vol1.pdf (22.02.2014).
BELDIMAN et alii 2007 – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., Artefacte din materii dure animale descoperite la Istria-Sectorul Basilica extra muros, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, Giurgiu, 10, 2007, p. 181-190.
BELDIMAN et alii 2011a – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., SZTANCS D.-M., ACHIM I. A., Skeletal technologies, metal- working and wheat harvesting: ancient bone and antler anvils for manufacturing saw-toothed iron sickles discovered in Romania, în J. Baron, B. Kufel (eds.), Written in bones. Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains, Uniwersytet Wroklawski, Instytut Archeologii, Wroclaw, 2011, p. 173-186.
BELDIMAN et alii 2011b – BELDIMAN C., RUSU-BOLINDEŢ V., ACHIM I. A., SZTANCS D.-M., Aspects of ancient economy at Histria: bone/antler anvils and iron sickles, în M. V. Angelescu, I. A. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez (éds.), Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan” de l’Academie Roumaine, Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest, Cluj- Napoca, 2010 (2011), p. 421-436.
RUSU-BOLINDET et alii 2011 – RUSU-BOLINDET V., BADESCU AL., LAZARESCU V. A., DRAGAN A., Basilica extra muros Sector Basilica extra muros, în M. V. Angelescu, C. Bem, I. Oberländer- Târnoveanu, Fl. Vasilescu (ed.), CCA 2011, Sibiu, p. 69-71.
Bibliographic notes (1) Angelescu 2011; Rusu-Bolindeţ et alii 2011.
(2) Beldiman 2013; Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2011a; Beldiman et alii 2011b.
(3) Beldiman et alii 2007.
(4) Beldiman 2013; Beldiman et alii 2007; Beldiman et alii 2011a; Beldiman et alii 2011b.
(5) Beldiman et alii 2011a; Beldiman et alii 2011b; Beldiman 2013 – cu bibliografia.
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu