Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dunăreni | Commune: Aliman | County: Constanţa | Site: Dealul Muzait | Excavation Year: 2014

Excavation Year   2014
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.)
Periods
Roman Period;
Migrations Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Civil habitation;
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Dunăreni
Commune   Aliman
Site  Dealul Muzait
Site Sector
Site name   Sacidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cliante Traian Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 61032.02
Report Cercetările arheologice efectuate până în anul 1979, au evidenţiat pe laturile de est şi de vest, existenţa a două turnuri - poartă. Reluarea cercetărilor urmăreşte ca în etapa următoare să se stabilească eventuala legătură dintre cele două intrări în interiorul fortificaţiei şi modalitatea de realizare a acesteia.
Lucrările prealabile reluării cercetărilor au constat în degajarea de depuneri a accesului dinspre est al fortificaţiei.
După degajarea de materialele dislocate prin săpăturile anterioare, a fost deschisă o secţiune plasată la circa 7-8 m vest de accesul menţionat. Orientată de direcţia nord-sud, această secţiune are dimensiunile de 26 x 2 m.
Primul monument descoperit este un zid apărut la limita dintre carourile 8 şi 9 ale secţiunii; orientat aproximativ pe direcţia est-vest, el a fost lucrat din pietre legate cu mortar de culoare albă, care conţine mult var, nisip, piatră de râu măruntă şi foarte puţine resturi ceramice. După tehnica de realizare, la care se adaugă grosimea (circa 1,3 m) şi orientarea, el pare să fie mai timpuriu decât celelalte descoperiri făcute în secţiune.
La nord şi la sud de acest zid, sub stratul de depuneri vegetale, au fost descoperite resturile a trei locuinţe. Prima dintre ele a fost parţial cercetată în capătul nordic al secţiunii (carourile 1-3); de sub un strat de dărâmătură, amestecat cu multă cenuşă a fost dezvelită parţial podeaua unei locuinţe, amenajată cu fragmente de materiale tegulare şi lut galben. De pe această podea au fost recuperate fragmente de amfore globulare cu striuri şi fragmente de amfore decorate „cu coaste”, tipuri categoriale cu largă circulaţie în sec. VI p. Chr.
Undeva mai la sud, în sectorul corespunzător carourilor 6-7, sub un strat de dărâmătură au fost descoperite resturile unei alte podele, de pe care au fost recuperate resturi identice cu cele menţionate mai sus.
De pe podeaua amenajată din resturi tegulare a fost recuperată o monedă de la Iustin I (518-527).
La sud de zidul descoperit la limita carourilor 8 şi 9, au fost dezvelite resturile unei alte locuinţe, respectiv părţi din podeaua acesteia de pe care au fost recuperate pe lângă fragmente de amfore globulare decorate cu striuri vălurite şi amfore decorate „cu coaste”, fragmente de amfore târzii de tipul celor cu formă cilindrică, cu pereţii groşi, decorate cu caneluri adânci, cu circulaţie mai ales în sec. VI p. Chr. Înlăturarea parţială a acestui nivel a permis descoperirea unui nivel de locuire anterior. Întrucât cercetarea acestui nivel este abia la început, încadrarea sa cronologică este dificil de precizat în acest moment; el poate să aparţină atât începutului sec. VI p. Chr., dar şi sfârşitului sec. V p. Chr.
În sfârşit în sectorul corespunzător carourilor 4-6, au fost parţial cercetate resturile unei locuinţe medievale timpurii, amenajată simplu, cu ziduri lucrate din pietre de mărime mică sau medie în amestec cu bucăţi de cărămizi, ţigle şi olane, totul având ca liant lutul şi podea de pământ, întărită cu fragmente de ţigle.
De pe podeaua locuinţei a fost recuperată o cantitate relativ mare de fragmente ceramice databile în sec. VIII-IX.
În sfârşit zidul cercetat în prezent până la nivelul epocii romane târzii (sec. VI p. Chr.), este cu siguranţă anterior acestuia. Este de aşteptat ca datarea lui să fie legată de castrul de sec. II p. Chr. (sesizat în primele campanii de cercetări) sau de refacerea mai târzie (sfârşitul sec. III-începutul sec. IV p. Chr.).
Secţiunea deschisă în sectorul de est al fortificaţiei are dimensiunile: 26 x 2 m (52 m2). Pentru pregătirea reluării cercetării la turnul-poartă plasat pe latura de est a fortificaţiei, s-a trecut la dezvelirea acestuia, pe suprafaţa de circa 50 mp.
Din punct de vedere stratigrafic s-a conturat următoarea situaţie:
- sub nivelul de vegetal a fost săpat un strat de circa 0,2-0,35 m de pământ amestecat cu resturi de materiale antice din perioade diverse (sec. II-VI p. Chr.);
- sub acest strat a fost cercetat un nivel de locuire din sec. VI p. Chr.;
- sub acest nivel a fost deschis – pe o suprafaţă foarte mică – un nivel de locuire anterior, a cărui datare, la acest nivel al cercetărilor, nu poate fi stabilită.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu