Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Excavation Year: 2015

Excavation Year   2015
Epoch
Greek and Hellenistic;
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Hellenistic Period;
Late Roman Period
Site Category
Defence;
Domestic
Site Types
Fortified settlement;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  
Site Sector ACS (Acropolă Centru-Sud)
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bivolaru Alexandra Universitatea Bucureşti
Bottez Valentin Victor Universitatea Bucureşti
Ciobotaru Alina Universitatea Bucureşti
Iancu Liviu Universitatea Bucureşti
Iliescu Iulia Universitatea Bucureşti
Liţu Alexandra Universitatea Bucureşti
Pavel Diana Universitatea Bucureşti
Ţârlea Alexandra Universitatea Bucureşti
Tufaru Ilie Marian Universitatea Bucureşti
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report În perioada 1 iulie-31 august 2015 echipa Universităţii din Bucureşti, formată din lector dr. Alexandra Liţu, lector dr. Alexandra Ţârlea şi conf. dr. Valentin Bottez (responsabil sector), a desfăşurat a treia campanie de cercetări pe sectorul Acropolă Centru-Sud (ACS) de pe Şantierul Arheologic Histria (jud. C-ţa), în cadrul unui proiect iniţial de cercetare de 4 ani (2013-2016) aprobat de Rectoratul Universităţii din Bucureşti în 2013. Pe lângă echipa fixă, în acest an au participat la săpături 11 studenţi, 2 masteranzi şi 1 doctorand al Facultăţii de Istorie. De asemenea, domnii dr. Virgil Apostol (arhitect 1A la MNIR), dr. Alexandru Bădescu (muzeograf I A la MNIR) şi dr. Aurel Vâlcu (C.Ş. III la IAB) au început/continuat studiul arhitectonic şi prelucrarea materialului ceramic, respectiv numismatic, din campaniile 2013-2015. Din toamna anului 2015 va începe şi prelucrarea materialului osteologic, analiza arheozoologică fiind asigurată de dr. Valentin Radu (MNIR) şi dr. Corneliu Beldiman (Univ. Dimitrie Cantemir). În urma săpării chiupului de provizii din C001 şi prelevării materialului palinologic, urmează să îl predăm la analiză în perioada următoare.
Menţionăm că, la iniţiativa d-nei lector dr. Al. Ţârlea, din campania 2015 tot pământul din săpătură a fost tamisat, ceea ce a dus la colectarea materialului arheologic într-un procent de aproape
100%. Comparând cu săpăturile anterioare, am ajuns la concluzia că pierdeam între 60-70% din monede şi descoperirile mărunte, în condiţiile în care am săpat mai încet, dar nu la un nivel semnificativ.
Obiectivele campaniei 2015
Ţinând cont de descoperirile din campaniile trecute, pentru 2015 principalele obiective urmărite au fost:
- delimitarea către S, E şi V a CR01;
- urmărirea arterelor rutiere la E, V şi eventual S de CR01;
- continuarea seriei de casete către S, în continuarea C001, 002, 003, 004, 009, 010, 018, pentru completarea profilului magistral N-S, care va lega la finalul primilor 4 ani de cercetare strada c de latura S a zidului de incintă roman târziu.
Atingerea acestor obiective ne va permite în anii următori finalizarea cercetării complexului CR01 şi a insulei de locuire romane târzii din care face parte, integrarea acestora în urbanismul cetăţii din perioada respectivă, urmând ca – în perspectivă – rezultatele obţinute să ne permită, odată cu demararea cercetării în straturile romane timpurii şi greceşti, observarea schimbărilor urbanistice în această zonă de-a lungul diferitelor perioade istorice succesive.

Unităţile de săpătură continuate sau nou deschise în 2015
În 2015 (Fig. 1 şi 2) am adaugat celor 18 casete (4×4m cu martor de 1m între ele) deschise în 2013-2014, încă 8. Una dintre acestea (C019) a fost deschisă în linie dreaptă către S, în continuarea C001, 002, 003, 004, 009, 010 şi 018 (deschise în 2013-2014), pentru a completa profilul magistral N-S al sectorului. În momentul identificării arterei rutiere numită în prezent ST01 (urmează ca, după finalizarea cercetării acestor artere, să integrăm denumirile străzilor identificate în săpătură în sistemul de notare folosit de publicaţiile histriene), către E, am continuat să urmărim acest complex, deschizând C021, 022 şi 025.
La V de C007 am deschis C020, 024 şi 026 pentru a urmări ST02 către S şi a identifica limita V a CR01 în această zonă.
Toate cotele au fost luate cu nivela optică în funcţie de punctul 0 al sectorului, identificat de un cui amplasat între două dale de mari dimensiuni de pe strada c, având coordonatele STEREO70 = 799964.3467,345599.9315.

Rezultatele săpăturii
În ceea ce priveşte stratigrafia, rezultatele obţinute în campania 2015 confirmă observaţiile făcute în 2013-2014. În general în unităţile de săpătură deschise apare un prim strat vegetal/ intervenţie modernă (variind ca grosime), urmat de stratul de dărâmătură al ultimului nivel constructiv. Practic în toate unităţile de săpătură cercetate există cele două straturi de dărâmătură identificate în anii trecuţi, având aceeaşi consistenţă şi conţinut – unul galben- roşiatic şi unul gri. Ambele marchează momentul distrugerii ultimului nivel constructiv, însă în etape diferite.
Referitor la nivelele de călcare, ele au fost identificate la diferite adâncimi, constând în general din straturi de lut de culoare galbenă, solidificate. Astfel de exemple sunt 20004, 20006, 24004,
24005, 25004, 25007, 26005 şi 26007. În C001 am săpat vasul de provizii, conţinutul fiind tamisat şi flotat în scopul determinării conţinutului în antichitate. Chiupul a fost umplut cu materiale de construcţie, pământ şi fragmente ceramice, pentru a preveni surparea podelei de lut galben care a acoperit chiupul în faza a doua de funcţionare a CR01 (a doua jumătate a sec. VI p.Chr.). În S C019 stratigrafia a fost deranjată în momentul demantelării zidului de incintă cu ocazia construirii fortificaţiei de la Vadu, zidul de incintă nefiind încă identificat (şi este posibil să nu mai găsim nici măcar o asiză). Terenul în zona respectivă în consecinţă s-a erodat şi au fost expuse inclusiv straturi de epocă greacă, pe care le vom cerceta în viitor.
În ceea ce priveşte structurile constructive, am obţinut o serie de informaţii noi referitoare la CR01. În primul rând am continuat să dezvelim latura E a clădirii (Z017). În C021 am identificat restul T002 (identificat în 2014) şi intersecţia ST01 cu strada c (Fig. 3), care se face printr-o pantă lină. În C025 colţul SE al CR01 este distrus. Pe latura de V am continuat să urmărim Z027 către S (în C020, C024, unde se păstrează mult mai bine decât segmentul descoperit în 2014 în C015) (Fig. 4 şi 5). În C026 Z027 are un decroche de 1,12m către V (Fig. 6). În C020 am identificat un zid (Z033) care pare să ţină de o fază anterioară de amenajare a insulei (Fig. 4), din care fac parte Z015 şi 016. În C019 a apărut un pavaj (Fig. 7) care este foarte probabil un trotuar/bordură (T004). Dacă ţinem cont că spre N, în C018, el are ca pandant T003 (identificat în 2014), este foarte probabil ca nivelul de călcare dintre cele două (18002) să reprezinte de fapt o stradă (ST03?) care să delimite la S insula de locuire. Această posibilă stradă poate să fi făcut legătura cu strada care trece pe la N de Basilica Pârvan către V. În C019 o schimbare de orientare a pietrelor din T004 pare să indice o schimbare a traiectoriei ST03 către de la ENE la NE, care ar putea urma linia zidului de incintă roman târziu, acum dispărut. Două ziduri (Z031 şi 032), orientate SV- NE şi NNV-SSE (Fig. 7), aparţineau probabil unei clădiri romane târzii lipite de zidul de incintă. O importantă descoperire este o inscripţie fragmentară (Fig. 8 şi 9) de epocă greacă (datată preliminar în sec. V-IV a.Chr.), păstrată pe două feţe învecinate ale unui bloc care iniţial avea patru. Inscripţia a fost descoperită în umplutura chiupului roman târziu, datată cel mai probabil la Iustin II, cand partea respectivă a clădirii este refăcută.

Obiective pentru Campania 2016
Intenţionăm ca în campania 2016, ultimul an din proiectul iniţial de cercetare al UB, să ne concentrăm pe delimitarea completă a insulei de locuire romane târzii. Aceasta va presupune deschiderea a patru noi casete la V de C018 pentru delimitarea laturei de S şi alte patru casete la S şi SV de C026 pentru delimitarea laturii de V.
Abstract other lang.
Abstract   In 2015, the team working on the ACS sector excavated 8 new square trenches (4×4m), bringing the total number in the sector to 26. Stratigraphically there were no surprises, as under the vegetal layer we identified the two moments of the last destruction layer (see previous reports), and underneath those the last construction level (second half of 6th c. AD). We managed to uncover the full length of the Late Roman insula’s E limit (Z017), segments of its W limit (Z027) (Figs. 1 and 2), a possible sidewalk (T004?) (Fig. 7) which, together with T003 (uncovered in 2014), could have delimited an E-W street (ST03?) leading to the Basilica Pârvan Sector to the W. We also discovered a 5th – 4th c. BC Greek inscription in a secondary position.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu