Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum] | Excavation Year: 2016

Excavation Year   2016
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Roman period (1st cent. BC - 1st cent. AD);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.);
Modern
Periods
Late Bronze Age;
Early Hallstatt;
Early Roman Period;
Middle Medieval Period;
Modern Age
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum]
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Arhire Roxana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Bendea Ciprian-Viorel Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Botiș Florin-Ovidiu Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Bounegru George Valentin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Bucurenciu Cornel Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Ciupercă Mihail Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Crețu Petru Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cucereavîi Nicolae Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
David Robert-Alexandru Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Dobrea Iulian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Drîmbărean Matei Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Alba
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Lascu Ilie Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Manolescu Sebastian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mureșan Ioana SC Vector Studio SRL, Bucureşti
Mureşan Lucian SC Vector Studio SRL, Bucureşti
Oloinic Nicolae Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Popov Pavel Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Rusu-Bolindeţ Viorica Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Şuteu Călin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ștefan Dan SC Vector Studio SRL, Bucureşti
Turuș Radu-Florin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report Obiectivele cercetării: Începând cu campaniile din anii 2001, respectivi 2007, cercetarea arheologică a sitului s-a concentrat pe laturile de est şi de sud (pl. I/1). Campania anului 2016 a avut ca obiectiv dezvelirea în suprafaţă a aceleaşi zonei, fiind continuată cercetarea secţiunii S. XIX/14 şi fiind deschisă o nouă secţiune, S. XX/16, paralelă şi spre E de precedenta (Pl. I/2; II). Totodată, au fost realizate cercetări interdisciplinare (magnetometrie, ERT, fotogrametrie) în aceeaşi zonă.
Rezultate:
Secţiunea S. XIX/14 (Pl. I-III): s-a continuat cercetarea în suprafaţă a acesteia, de pe nivelul locuirii moderne pe care s-a ajuns în campania anului 2014 (-0,94 m) până pe un nivel de locuire medievală târzie, aflat variabil între -1,34 şi -1,64 m (datorită înclinării de la nord spre sud a terenului ca urmare a depunerilor moderne). Acest nivel a fost pus în evidenţă în carourile 2-6 ale secţiunii, fiind constituit dintr-un pavaj constituit din pietre de dimensiuni mici şi mijlocii, amestecate cu fragmente de materiale tegulare şi de ceramică. El are una dintre limite delimitate pe latura nordică, pe laturile de est şi sud continuând pe spaţiul care urmează a fi cercetat. În interiorul acestui pavaj, între m 6,92 şi 8,62, la -1,34 m adâncime, a fost descoperit conturul unei fântâni, care are diametrul maxim de 1,70 m (Pl. III/1). De asemenea, pe latura estică a porţiunii de pavaj descoperite, au fost surprinse conturile a trei gropi de stâlpi cu diametrele de 0,60, 0,56, respectiv 0,50 m, aşezate în şir pe direcţia N-S, iar pe latura vestică a fost descoperită o groapă similară, cu diametrul de 0,53 m, paralelă cu celalalte şi situată la 1,60 m spre V de primul contur al stâlpilor de pe latura estică (Pl. III1-/2).
După materialele ceramice şi un pinten din fier cu rotiţă descoperite pe pavajul în discuţie, putem data complexul arheologic descris în secolele XVI-XVII.
Secţiunea S. XX/16 (Pl. I-II; IV/1-2): A fost deschisă pe latura sudică a sitului, paralel şi la un metru distanţă spre E de secţiunea S. XIX/14, fiind orientată N-S. Are dimensiunile de 11,80 x 4 m şi în campania acestui an am ajuns la adîncimea de -1,19 m. Ca şi în cazul secţiunilor precedente descoperite pe latura de S a sitului, staturile moderne şi contemporane sunt foarte bine reprezentate prin clădiri cu construcţii anexe, cu depuneri mai mari de 2 m, care fac ca dezvelirea vestigiilor romane să fie mult mai dificilă.
Astfel, în carourile 1-3 ale secţiunii au fost descoperite structurile unei clădiri datate la sfârşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, din care a fost dezvelită o încăpere (Pl. IV/1). Zidul perimetral vestic al acesteia a fost surprins în profilul de E al secţiunii S. XIX/14 pe o L = 6,40 m şi se află sub martorul dintre secţiunile S. XIX/14 şi S XX/16, însă este posibil să continue spre N. O parte din zidul perimetral S al clădirii a fost descoperit pe lăţimea secţiunii S. XX/16, având deci 4 m lungime şi o grosime de 0,60 m. Pe latura nordică, aceeaşi cameră a clădirii menţionate este delimitată de un perete compartimental din cărămizi prinse cu mortar, din care a fost descoperit probabil numai jumătate (numai un rînd de cărămizi) pe lăţimea secţiunii (L= 4 m, l = 0,30 m). Ea continuă spre E şi spre N, în suprafaţa necercetată. Dimensiunile dezvelite ale camerei în discuţie sunt: 6,40 x 4 m. În interiorul acesteia a fost suprinsă bolta unei pivniţe (Pl. IV/1-2), care este constituită din cărămizi prinse cu mortar pe L = 3,78 m, l = 0,50 m. Capătul de N al bolţii se sprijină pe peretele median al camerei, în timp ce extremitatea sudică se sprijină pe un zid din pietre legate cu mortar (L = 2,20 m, l = 0,60 m), care la rândul lui este susţinut de zidul perimetral sudic al camerei. Cercetarea interiorului clădirii, implicit golirea pivniţei descoperite, va fi finalizată în campaniile viitoare.
În exteriorul clădirii descrise mai sus, spre S, în carourile 4-6, au fost descoperite substrucţiile constituite dintr-un singur rând din cărămidă ale unei anexe rectangulare, cu dimensiunile dezvelite de 1,74 x 0,90 m (Pl. IV/1). Ea aparţine probabil unei alte clădiri moderne, situată spre S, în zona care aparţine unei proprietăţi private. De asemenea, o construcţie similară a fost descoperită în profilul E al secţiunii, cu L = 1,70 m. Totodată, între m 7,10 şi 8,90 (carourile 4-5), lângă profilul E, a fost descoperită o altă instalaţie din cărămizi de formă rectangulară (Pl. IV/1), cu dimensiunile de 1,80 x 1,54 m, a cărei funcţionalitate este dificil de precizat în acest stadiu al cercetării. În zona din exteriorul clădirii contemporane, au fost multe gropi menajere, după cum instalaţiile anexe din cărămizi menţionate mai sus au fost umplute ulterior cu gunoaie menajere în perioada contemporană. Cercetarea arheologică a acestui an s-a oprit la adâncimea maximă de -1,19 m, urmând a fi continuată în campaniile viitoare.
Materialele arheologice descoperite au constat în principal din ceramică medieval târzie şi modernă, câteva monede din bronz de secol XX şi început de secol XX, un pinten din fier cu rotiţă datat în secolele XVI-XVII, sporadic material tegular (uneori ştampilat), câteva elemente de paviment şi fragmente ceramice romane provenite din contexte secundare.
În intervalele improprii desfăşurării săpăturilor arheologice datorate intemperiilor, au fost spălate artefactele descoperite în campania curentă, au fost fotografiate şi introduse în baza de date. Totodată, au fost prelucrate materialele arheologice provenite din campaniile anterioare, în vederea publicării monografei sitului.
În campaniile arheologice viitoare se are în vedere continuarea dezvelirii vestigiilor situate pe laturile de sud şi de est ale sitului, corelarea lor cu cele descoperite în campaniile anterioare şi o cât mai rapidă conservare şi punere în valoare istorico-arheologică a acestuia.
Abstract other lang.
Abstract   The 2016 campaign of excavations had as objective the uncovering of the southern site area by continuing the research in trench S. XIX/14 and by opening a new one, S. XX/16, parallel with and east of the previously opened trench. In trench S. XIX/14 a paving was uncovered, belonging to an inner courtyard destined for a late medieval structure, dated in the 16th – 17th centuries. On this surface the contour of a well was identified and also two alignments of post holes, north-south oriented and parallel one with the other. In trench S. XX/16 (11.80 by 4 m) elements of a modern building structure were uncovered (dated in the 19th-20th centuries), consisting of a cellar and other brick built annexes.
In future campaigns we will continue to excavate in order to uncover the Roman structures situated in the southern and eastern areas of the site and correlate them with the already discovered ones in earlier digs, with the purpose of a speedy conservation and their historical and archaeological valorisation.

The 2016 archaeological investigation of the Consular Governor’s Palace from Roman Dacia, located at Apulum (Alba Iulia, Munteniei street, no. 15-17 site) was carried on with geophysical and aerial photogrammetry surveys support. Low altitude aerial surveys with ground geodetically control were undertaken at the beginning (Pl. 01) and at the end of the excavation campaign (Pl. 02-03). Geophysical investigations were undertaken in the open areas, adjacent to the excavated surface. The team used the following methods: measuring the vertical gradient of the terrestrial magnetic field and electrical resistivity tomography (ERT). The existence in the investigated site of numerous modern underground metallic structures has negatively affected the results of the magnetic survey (Pl. 04). More relevant proved to be the results of the electrical prospections which evidenced stratigraphic sequences (Pl. 05) which correspond with and extend the information obtained in the excavated surfaces (Pl. 06).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
Raport-arheologic
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2016 Campaign. Report no. 3, Alba Iulia, Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum].<br /> Sector Raport-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2016/003-Alba-Iulia-AB-Punct-Palatul-guverntorului/Raport-arheologic/pl-i.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2016 Campaign. Report no. 3, Alba Iulia, Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum].<br /> Sector Raport-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2016/003-Alba-Iulia-AB-Punct-Palatul-guverntorului/Raport-arheologic/pl-ii.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2016 Campaign. Report no. 3, Alba Iulia, Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum].<br /> Sector Raport-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2016/003-Alba-Iulia-AB-Punct-Palatul-guverntorului/Raport-arheologic/pl-iii.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2016 Campaign. Report no. 3, Alba Iulia, Palatul guvernatorului consular al celor trei Dacii [Apulum].<br /> Sector Raport-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2016/003-Alba-Iulia-AB-Punct-Palatul-guverntorului/Raport-arheologic/pl-iv.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu