Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dunăreni | Commune: Aliman | County: Constanţa | Site: Sacidava | Excavation Year: 2016

Excavation Year   2016
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Late Roman Period;
Roman-Byzantine Period;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement;
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Dunăreni
Commune   Aliman
Site  Sacidava
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cliante Traian Site director Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Mototolea Constantin-Aurel Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 61032.02
Report Obiectivele cercetării: Cercetările arheologice din campania 2016 au vizat continuarea cercetării complexelor evidenţiate în campania precedentă (2015)

Situaţia arheologică
Cercetările arheologice efectuate până în anul 1979, au evidenţiat pe laturile de est şi de vest, existenţa a două turnuri-poartă. Lucrările prealabile reluării cercetărilor au constat în degajarea de depuneri a accesului dinspre est al fortificaţiei. În campania 2014 a fost deschisă o secţiune S1 (26x2 m) plasată la circa 7-8 m vest de accesul menţionat, orientare nord-sud. Au apărut mai multe resturi de locuinţe, datând din diferite perioade istorice: spre capătul nordic al secţiunii (carourile 1-3), de sub un strat de dărâmătură, amestecat cu multă cenuşă a fost dezvelită parţial podeaua unei locuinţe, amenajată cu fragmente de materiale tegulare şi lut galben; în sectorul corespunzător carourilor 6-7, sub un strat de dărâmătură au fost descoperite resturile unei alte podele; la limita carourilor 8 şi 9, au fost dezvelite resturile unei alte locuinţe, respectiv părţi din podeaua acesteia de pe care au fost recuperate pe lângă fragmente de amfore globulare decorate cu striuri vălurite şi amfore decorate „cu coaste”, fragmente de amfore târzii de tipul celor cu formă cilindrică, cu pereţii groşi, decorate cu caneluri adânci, cu circulaţie mai ales în sec. VI p. Chr; în sectorul corespunzător carourilor 4-6, au fost parţial cercetate resturile unei locuinţe medievale timpurii, amenajată simplu, cu ziduri lucrate din pietre de mărime mică sau medie în amestec cu bucăţi de cărămizi, ţigle şi olane, totul având ca liant lutul şi podea de pământ, întărită cu fragmente de ţigle. Materialele recuperate au fost preponderent ceramice, dar şi fragmente de sticlă şi de diverse obiecte metalice precum şi, mai rar, monede
Rezultate şi interpretarea lor
Cercetările arheologice desfăşurate în interiorul fortificaţiei romano-bizantine de la Sacidava (dealul Muzait) au urmărit epuizarea complexelor evidenţiate la finalul campaniei 2015, pentru a se putea stabili stratigrafia zonei, tipurile de complexe, datarea materialului recoltat.
Cercetarea s-a concentrat în zona centrală, unde anul trecut a fost deschis un carou cu dimensiunile 8 x 8m, pentru a surprinde mai bine complexele apărute.
Complexul C1: paviment de pietre rotunjite, îngrijit aranjate, cu dimensiunile 2 x 3 m; apare la – 0,40 m faţă de nivelul de călcare. (fig. 1a) A fost deranjat în partea de E şi S-E de amenajări aparţinând evului mediu timpuriu. În colţul de S-V al caroului se poate observa o structură de zid cu olană prăbuşită, la o adîncime de 0,25 - 0,30 m faţă de nivelul actual de călcare. Materialul recoltat aparţine preponderent sec. VI p.Chr. (buze, toarte şi funduri de amfore; funduri de pahare de sticlă; piroane de fier; monedă de la Justin I). Spre capătul de V al pavimentului apare o amenajare de ev mediu timpuriu (după materialul ceramic în cantitate mare), ce pare să fi deranjat structura de pietre iniţială şi să fi folosit un zid mai vechi (spre N). (fig. 1b)
Complexul C2 (fig. 2): zid de mari dimensiuni, dispus transversal pe secţiune (E-V). Materialele recoltate aparţin, preponderent, sec. VI p.Chr., dar şi sf. sec. V p.Chr.
Complexul C3 (fig. 3): paviment compus din cărămizi aranjate ordonat, pe un strat de pământ întărit special în acest scop. Apare la - 0,90 m faţă de nivelul de călcare, dispus pe direcţia NE – SV. Dimensiuni: 2 x 0,60 m. În stratul de pământ de deasupra pavimentului au fost găsite o fusaiolă şi două monede mici de bronz de sec. V p.Chr. Materialul ceramic apărut este fragmentar şi redus numeric. Complexul face parte dintr-o structură de locuire ce sperăm să o putem evidenţia în viitoarea campanie de cercetare arheologică.
Din păcate, vremea nefavorabilă nu a permis finalizarea săpăturilor conform planului de cercetare propus.
Materialele apărute sunt predate la laboratorul de restaurare-conservare, pentru curăţare şi restaurare, unde este cazul, în vederea pregătirii lor pentru studiu.
În campaniile următoare ne propunem să epuizăm cercetarea în S1 şi deschiderea unei noi secţiuni, S2, paralelă cu S1, spre vest; scopul este, într-o primă fază, să se stabilească eventuala legătură dintre cele două intrări în interiorul fortificaţiei şi modalitatea de realizare a acesteia
Abstract other lang.
Abstract   Archaeological excavations conducted within the Roman-Byzantine fortification at Sacidava (Muzait hill) were aimed at finalizing the research of the complexes highlighted at the end of the 2015 campaign, in order to establish the stratigraphy of the area, types of complexes, to date the material gathered. Three complexes were researched: C1 – pavement of rounded stones; C2 – large wall, transverse to the section; C3 – pavement made of bricks neatly arranged, on a layer of reinforced earth. The material gathered is mostly ceramic, 6th century, but also 8th – 9th centuries, as well as fragments of glass cups, iron spikes, spindle whorls, bronze coins from the 5th – 6th century (Justin I). Bad weather did not allow us to complete the excavations according to plan.
Bibliography Scorpan, Constantin, Sacidava-1978 (Raport preliminar), Materiale şi Cercetări Arheologice, 13, 1979, 189-196;
idem, Săpăturile arheologice de la Sacidava (1969-1972), Pontica, VI, 1973, 267-331;
idem, Cetatea roman-bizantină de la Sacidava, Pontica, VIII, 1975, 263-313;
idem, Rezultate ale săpăturilor arheologice de la Sacidava (1974, 1976), Pontica, X, 1977, 229-251;
idem, Descoperiri arheologice diverse de la Sacidava, Pontica, XI, 1978, 155-180; Cliante, Traian, Cronica Cercetărilor Aheologice din România, campania 2014, Institutul Naţional al Patrimoniului, 2015, 125-126.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu