Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Castrul roman Apulum; Partoş | Excavation Year: 1983 - 1992

Excavation Year   1983 - 1992
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Camp;
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Castrul roman Apulum; Partoş
Site Sector
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Rusu Adrian Andrei Site director Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 1026.01 1026.02
Report A. "Zona palatului Apor"; pe latura de nord a castrului roman şi cetăţii medievale. Cercetări; 1992. Au fost cercetate: faza de pământ şi zidul castrului roman şi locuinţe medievale din sec.XII-XIII, XIV-XVI, cu inventar divers şi foarte bogat.

B. "Partoş". Săpăturile arheologice au fost în planul de lucru începând din 1983, dar abia în 1990 am început prin a căuta incinta pe latura de sud a oraşului; s-a secţionat un vallum de caespites şi fossa primei faze de existenţă a oraşului de drept roman - municipium Aurelium. Dat fiind că într-o fază ulterioară aria oraşului s-a extins şi peste fortificaţia timpurie, urmează să se facă sondaje mai spre sud, pentru a găsi zidul fazei lărgite. În 1991 s-a făcut un sondaj la vest de cardo maximus stabilindu-se stratigrafia în zona centrală şi evoluţia reţelei stradale. În 1992, am efectuat un sondaj în colţul de sud-est al oraşului, în aria lărgită a incintei şi în zona în care am presupus că se află un amfiteatru, inclus de asemenea într-o fază ulterioară a zonei cuprinse între zidurile oraşului. În 1993 cercetările s-au desfăşurat între rambleul căii ferate şi întreprinderea OIF, singurul spaţiu unde am avut posibilitatea să facem cercetări. Secţiunea deschisă a pus în evidenţă o structură care ar putea aparţine presupusului amfiteatru. Anterior acestei construcţii, în această zonă se afla necropola - deci zona era extra muros. În presupusa arenă, într-o fază târzie, datată în sec.VII-IX p.Chr., s-a construit un bordei. Este de subliniat că toate cercetările noastre, cu excepţia sondajului din 1990, au fost determinate de spaţiul în care se puteau efectuau săpături. De asemenea a trebuit să ţinem cont de restituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi de lipsa fondurilor necesare pentru plata pretinsă de proprietari ca despăgubiri. Din 1994 în absenţa reglementării regimului de protecţia sitului şi a eludării prevederile legii 18, privind crearea rezervaţiei arheologice de interes naţional ca domeniul public, am fost nevoiţi să întrerupem cercetările.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography V. Moga, Apulum, 27-30, 1990-1993, p.209-222; A. A. Rusu, EphemNap, 4, 1994, p.340-351; 5, 1995; idem, Ziridava, 19, 1994.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu