Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Commune: Alba-Iulia | County: Alba | Site: Apulum - Palatul guvernatorului | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Bronze Age;
Hallstatt;
Early Roman period (1st cent. BC - 1st cent. AD);
Late Medieval Age (14th - 18th cent.);
Modern
Periods
Late Bronze Age;
Early Hallstatt;
Early Roman Period;
Medieval Age;
Modern Age
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba-Iulia
Site   Apulum - Palatul guvernatorului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Şuteu Călin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.12
Report Din punctul de vedere al cercetării arheologice, documentarea fotografică dispune de câteva particularităţi notabile, date în primul rând de caracterul inerent distructiv al operaţiunilor implicate. O documentare precisă, cum este cea oferită de metoda fotogrammetrică, este în final obţinută prin concursul mai multor operaţiuni, precum topografia arheologică digitală, fotografia arheologică clasică (aeriană şi de la nivelul solului) şi rectificarea geo-spaţială asistată de computer. Rezultatul este un produs hibrid, ce permite suprapunerea topografică a unor desene şi planuri de situaţie pe un fundal fotografic referenţiat (sau un model texturat al suprafeţei), ce pot fi importate apoi în diverse soluţii moderne de cartare şi vizualizare precum tehnologiile GIS, pentru o analiză mai aprofundată, corespunzătoare temei de cercetare. Pe lângă această operaţiune de georeferenţiere a fotografiilor se mai poate realiza, tot cu aportul metodelor fotogrammetrice digitale, şi o documentare tri-dimensională a suprafeţelor cercetate şi a contextului lor imediat. Realizarea acestor modele ale suprafeţei pe tot parcursul cercetării, la intervale regulate sau în momente cheie ale cercetării (cum ar fi excavarea unui context sau a unui strat cultural) este un deziderat important al cercetărilor arheologice moderne, oferind în prezent una din cele mai precise documentări ştiinţifice posibile.
Ȋn cazul sitului complex Apulum - Palatul guvernatorului - documentaţia fotogrammetrică s-a realizat şi ȋn acest an folosind atȃt imagini culese cu ajutorul unei drone (DJI® Phantom 1), cȃt şi documentarea de proximitate, de la nivelul solului (HDSLR Nikon®). Pentru procesare s-a folosit soluţia software Agisoft Photoscan®, rezultând un număr impresionant de puncte tri-dimensionale cu informaţie de culoare, 2.5 x 106, prin procesarea modelului solid pe baza acestor puncte rezultȃnd un număr de 133 x 103 de faţete (faces). Prin efectuarea operaţiunilor specifice de georeferenţiere a acestui nor de puncte (dense point cloud) au fost exportate principalele produse fotogrammetrice, un model digital al elevaţiei (DEM) şi proiecţii ortografice de plan şi profil. Prin integrarea acestora în soluţia GIS Global Mapper® au putut fi combinate astfel toate datele georeferenţiate disponibile, ȋn special ridicarea topografică a sitului şi a complexelor arheologice. Combinarea produselor fotogrammetrice rezultate din campaniile 2016 şi 2017, precum şi a celor ce vor urma, vor oferi, la finalul cercetării, o documentare modernă şi complexă, ȋn deplină concordanţă cu standardele actuale din domeniu.
Abstract other lang.
Abstract   A complete photogrammetric survey was carried out also this year within the site, focusing mainly on the excavation area. The source images were collected using a DJI Phantom 1 drone equipped with a customized digital camera and from ground level using a high resolution Nikon DSLR. The photogrammetric products included georeferenced orthophotomosaics and digital elevation models (DEM). All the results were integrated with the topographical survey using a GIS platform. All of the data is fully compatible with previous documentations and will provide an almost complete photogrammetric record at the end of this research.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
Iagini-Cercetari-interdisciplinare\fotogrammetrice-Calin-Suteu
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\fotogrammetrice-Calin-Suteu.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/fotogrammetrice-Calin-Suteu/fig-1-apulum-01.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\fotogrammetrice-Calin-Suteu.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/fotogrammetrice-Calin-Suteu/fig-2-apulum-02.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\fotogrammetrice-Calin-Suteu.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/fotogrammetrice-Calin-Suteu/fig-3-apulum-03.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
Iagini-Cercetari-interdisciplinare\geofizice-Dan-Stefan
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\geofizice-Dan-Stefan.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/geofizice-Dan-Stefan/pl-01.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\geofizice-Dan-Stefan.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/geofizice-Dan-Stefan/pl-02.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\geofizice-Dan-Stefan.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/geofizice-Dan-Stefan/pl-03.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Iagini-Cercetari-interdisciplinare\geofizice-Dan-Stefan.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Iagini-Cercetari-interdisciplinare/geofizice-Dan-Stefan/pl-04.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
Ilustratie-Raportul-arheologic
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-i.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-ii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-iiia.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-iiib.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-iv.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-iva.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-ix.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-v.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-vi.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-vii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-viii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-x.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-xi.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 1, Alba Iulia, Apulum - Palatul guvernatorului.<br /> Sector Ilustratie-Raportul-arheologic.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/001-Alba-Iulia-jud-Alba-ApulumPal-Guvernatorului/Ilustratie-Raportul-arheologic/pl-xii.JPG' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu