Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Late Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Civil habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector ACS-Acropola Centru-Sud
Site name   Histria
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Apostol Virgil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Bivolaru Alexandra
Bottez Valentin Victor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Constantin Anca Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Crețu Ciprian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cristina Florea
Dinu Georgiana Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Iliescu Iulia Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Liţu Alexandra Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Tufaru Ilie Marian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Vladu Adi Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Obiectivele campaniei 2017
Având în vedere rezultatele campaniilor anterioare desfăşurate pe sectorul Acropolă Centru-Sud, în acest an ne-am propus să ne ghidăm activitatea conform următoarelor obiective:
- Joncţiunea dintre ST02 şi strada d (Sector Basilica Pârvan) prin deschiderea casetelor C034, C037 şi C038;
- Dezvelirea integrală a jumătăţii nordice a insulei α prin desfiinţarea martorilor rămaşi încă necercetaţi;
- Delimitarea laturii sudice a nucleului nordic de locuire.

Unităţile de săpătură continuate sau nou deschise în 2017 (Fig. 1)
Pe parcursul campaniei 2017 am adăugat celor 33 de casete cercetate în perioada 2013-2016 încă 5 noi unităţi de săpătură. Pentru completarea cercetării arterei rutiere ST02 şi joncţiunea sa cu strada d (Sector Basilica Pârvan) am deschis 3 casete (C034, C037 şi C038), care ne-au ajutat şi la obţinerea unor noi informaţii despre nucleul sudic al insulei de locuire.
În scopul delimitării integrale a profilului sudic al complexului de locuire CR01, două noi casete (C035 şi C036) au fost deschise şi s-a continuat cercetarea în C023, care a început în campania 2015. De asemenea, am desfiinţat 7 martori între casetele C002/C003, C003/C006, C005/C006, C005/C020, C006/C024, C020/C024 şi C023/C024 pentru cercetarea completă a CR01.Rezultatele cercetării
Din punct de vedere al stratigrafiei, rezultatele cercetărilor întreprinse în campania 2017 se încadrează în modelul descoperirilor campaniilor anterioare. Unităţile de săpătură prezintă un prim nivel care este reprezentat de un strat de depunere vegetală sau de depunere modernă, în unele cazuri ambele, care variază din punct de vedere al grosimii. După îndepărtarea acestui strat se poate observa un nivel superior al dărâmăturii, urmat de unul inferior, identificate şi în campaniile trecute la diverse cote şi cu extinderi diferite. Straturile au o consistenţă asemănătoare şi se disting printr-un sol gri, care marchează ultima etapă a dărâmăturii, şi unul brun-gălbui, care este specific primei etape.
Nivelele de călcare au fost descoperite la cote diferite, în funcţie de mai mulţi factori, printre care se numără şi înclinaţia naturală a terenului. Podele/straturi de nivelare, care constau într-o lutuială galbenă, sunt reprezentate de contexte precum 38010, 36016, 23006, 34007 sau 35004. În C035 s-a săpat mai jos de nivelul de călcare, acesta fiind spart pe latura estică a casetei (carourile A4, B4, C4 şi D4).
În ceea ce priveşte structurile constructive, o serie de noi informaţii au completat descoperirile din campaniile anterioare. Astfel, am identificat noi tronsoane din ST02, fragmente din ziduri dezvelite în campaniile din anii trecuţi (Z008, Z009, Z012, Z013, Z027), acestea contribuind la o mai bună delimitare a încăperilor din nucleul nordic al insulei α, precum şi limita sudică a nucleului nordic de locuire. De asemenea, am descoperit o serie de noi ziduri, care par să fac parte din nucleul sudic, precum şi ultimul tronson din ST02 (C037 şi C038), care face legătura dintre insula de locuire şi sectorul Basilica Pârvan.

Obiective pentru campania 2018

În 2018 intenţionăm să terminăm de săpat martorii din nucleul nordic al ultimei insule de locuire romană târzie (denumită convenţional α), pentru a putea finaliza planul acestuia şi a avansa cu studiul lui în vederea publicării finale a întregii insule.
De asemenea, vom deschide şapte noi casete de 4×4 m, trei în lungul stradelei ce separă nucleele nord şi sud ale insulei (între C032 şi C010) şi patru în nucleul sudic (între C034 şi C018), pentru a putea avansa cercetarea structurilor identificate către sud.
Vom continua pe şantier studiul materialului descoperit, în special vasele de depozitare, ale căror dimensiuni impun studiul la faţa locului.
Abstract other lang.
Abstract   In 2018 we continued excavations in the ACS Sector, as we tried to uncover as much as possible of the northern nucleus of insula α. We identified a series of living surfaces (38010, 36016, 23006, 34007 or 35004). In C035 we dug deeper than the living surface, as the latter was partially destroyed (squares A4, B4, C4 and D4). We completed the information on some of the structures we had identified in previous years (new segments of street ST02, of walls Z008, Z009, Z012 and Z027), which contributed to a better delimitation of the rooms in the norther nucleus of insula α, as well as its southern limit. We also uncovered several fragments of walls of the southern nucleus, as well as the segment of ST02 that makes the connection to the Basilica Pârvan Sector.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/fig-1-planul-general-al-sectorului-acropola-centru-sud.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
HIS-ACS-IMDA-Figuri
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-1.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-11-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-17-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-19-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-24-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-25.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-3.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-5-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>
IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri
Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-11.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-1-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-17.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-19.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-24.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-25-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-3-2.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a> Chronicle of the Archaeological Excavations in Romania, 2017 Campaign. Report no. 28, Istria, Cetate.<br /> Sector IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud\HIS-ACS-IMDA-Figuri.<br /><a href='CronicaCAfotografii/2017/01-Cercetari-sistematice/028-Istria-jud-Constanta-acropola-28/IMDA-Histria-Acropola-Centru-Sud/HIS-ACS-IMDA-Figuri/fig-5.jpg' target=_blank>Display the same picture in a new window</a>Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu