Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Histria – Sector Sud | Excavation Year: 2017

Excavation Year   2017
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Histria – Sector Sud
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Beldiman Corneliu Universitatea Piteşti
Beldiman Maria Școala Centrală, București
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report Cercetările arheologice desfăşurate în perioada 2003-2017 la Histria în Sectorul Sud (HIS-SS) sub conducerea dr. Mircea Dabîca (a se vedea rapoartele de cercetare arheologică publicate în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campaniile 2012-2016) au permis recuperarea unui lot compus din 23 piese diverse, încadrabile în categoria Small Finds. Ele au rămas până acum inedite. Este vorba de 15 artefacte din materii dure animale (os), un artefact ceramic şi 7 artefacte litice. Materialul ne-a fost pus la dispoziţie pentru studiu în anul 2017 de către dr. Mircea Dabîca; îi adresăm mulţumiri şi cu acest prilej. Piesele se păstrează în colecţia Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. Datele de mai jos sunt susceptibile de revizuiri şi augmentări impuse de o viitoare publicare detaliată. Protocolul de analiză aplică parametrii standard legaţi de convenţii, stabilirea codului pieselor, aspecte abordate (stare de conservare, materie primă, definirea etapelor tehnologice ale fabricării şi utilizării etc.). Piesele au primit indicative provizorii (exemplu: HIS-SS_1), fiind numerotate în ordinea impusă de clasificarea tipologică şi fără a ţine seama de anul descoperirii, dată fiind provenienţa lor din şapte campanii de săpături (2003, 2012-2017); cele mai multe (11) au fost recuperate în campania 2012. S-a recurs la examinarea sistematică a suprafeţelor în microscopie optică pentru evidenţierea urmelor de fabricare şi de utilizare. În repertoriu se utilizează abrevieri standard. Lotul cuprinde următoarele tipuri: I Artefacte din materii dure animale (os): ace de păr, N = 10; ac de cusut, N = 1; linguriţă (cochlear), N = 1; baghete pentru ace/pandantive, N = 2; placă pentru teacă de spadă, N = 1; II Artefacte ceramice şi litice: tablă de joc, N = 1; cute, N = 1; plachetă, N = 1; proiectile pentru praştie, N = 2; piese de joc, N = 3. Piesele provin din stratul de cultură, putând fi datate cu probabilitate, pe baze tipologice, în epoca romană timpurie (sec. I-III A.D.). I. Artefacte din materii dure animale HIS-SS_1 (fig. 1) Ac de păr de os (fibula) Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m. Materia primă: fibula de vulpe? iepure? Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună, necorodate; fără depuneri minerale. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac amenajat pe fibula de vulpe? iepure?; păstrează morfologia anatomică; ED anatomică (epifiza) este EP; debitajul a constat în desprinderea osului de radius probabil prin PD/C şi PD/F; fasonarea a urmărit amenajarea părţii ascuţite la PD prin PD/C pe toate feţele; aspect faţetat; urme de utilizare: Tc, L la nivelul EP, PP, PM, produse prin manevrare. Dimensiuni (mm): Ltot 105,53; EP 10,04/4,53; PP 5,11/3,40; PM 4,53/3,22; PD 4,02/2,66; CD 3,33/2,80; LPA cca 20 (sectorul cioplit). HIS-SS_2 (fig. 1) Ac de păr de os cu cap conic Context: 2016 S14 Carou 4-6 -1,51 m Nivel galben sub dărâmături olane. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; fractură recentă la nivelul PP (lipit); suprafeţe în stare relativ bună; urme de coroziune. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap conic amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă conică alungită; secţiuni circulare, ovale simetrice şi asimetrice, poligonale (faţetare); urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD. Dimensiuni (mm): L 106,49; EP 5,98/4,83; PP 5,62/5,26; PM 5,21/4,89; PD 3,14/2,91. HIS-SS_3 (fig. 1) Ac de păr de os cu cap piramidal Context: 2012 S3B Carou 9 -1,51 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă conică alungită; secţiuni ovale asimetrice, poligonale (faţetare) la PP; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD. Dimensiuni (mm): L 82,95; EP 4,44/4,39; PP 4,07/3,92; PM 3,37/3,35; PD 2,34/2,38. HIS-SS_4 (fig. 1) Ac de păr de os cu cap piramidal Context: 2014 S7 Extindere 2013 -1,72/0,95 m Din nivelul de pământ galben de sub dărâmături olane. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal scurt amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; la EP o urmă de cioplire recentă (produsă probabil la descoperire); secţiuni ovale asimetrice, poligonale (faţetare); urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD. Dimensiuni (mm): L 73,04; EP 5,19/4,47; PP 4,86/4,75; PM 4,67/4,42; PD 4,31/3,90. HIS-SS_5 (fig. 2) Ac de păr de os cu cap convex Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,48 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD iniţială, fracturată în vechime; reamenajarea PD; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap convex amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; pe una din feţe se păstrează urmele ţesutului medular; cap de formă convexă; secţiuni circulare şi ovale asimetrice; reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L intense la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD; Tc, L la nivelul PD reamenajate. Dimensiuni (mm): Ltot 82,03; EP 5,77/4,36; PP 5,42/4,79; PM 4,73/4,65; PD 3,62/3,48; ED 3,23/3,22. HIS-SS_6 (fig. 2) Ac de păr de os cu cap piramidal Context: 2012 S2B Carou 6 -0,73 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD iniţială, fracturată în vechime; reamenajarea PD; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap piramidal amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; faţete la nivelul PP; secţiuni circulare, ovale asimetrice şi simetrice, poligonale (faţetare); reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L intense la nivelul corpului şi capului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PD; Tc, L la nivelul PD reamenajate. Dimensiuni (mm): Ltot 76,91; EP 3,81/4,00; PP 3,67/3,55; PM 3,37/3,50; PD 2,71/2,62; ED 2,36/2,22. HIS-SS_7 (fig. 2) Ac de păr de os cu cap sferic? Context: 2015 S11 Nivel 3 Pământ galben –X1XX/1,01 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc EP (cap) şi PD iniţială, fracturate în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap sferic? amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; finisare prin lustruire/polizare cu material textil sau piele; cap de formă piramidală; faţete la nivelul PP, sectorul plasat sub cap; PP are diametrul maxim; secţiuni circulare şi ovale asimetrice şi simetrice, poligonale (faţetare); reamenajarea PD prin Ao; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare. Dimensiuni (mm): L 74,26; EP sub cap 3,56/3,46; PP diam max 4,91; PM 4,74/4,52; PD 4,18/3,62. HIS-SS_8 (fig. 2) Ac de păr de os cu cap în formă de con de pin? Context: 2012 S5 (SV) Jumătatea de S -1,00 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc EP (capul) şi ED, fracturate în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap modelat în formă de con de pin? amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; capul a fost fracturat în vechime; la baza lui se observă un decor compus din două şanţuri rectilinii paralele între ele, dispuse transversal pe axul lung al piesei, realizate prin crestare succesivă pe întreaga circumferinţă; faţete la nivelul PP, PM şi PD; secţiuni poligonale asimetrice (faţetare); urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul ED.
Dimensiuni (mm): L 72,52; PP 5,23/3,51; PM 3,86/3,24; PD 2,94/2,68; dist şanţuri-baza capului şi între şanţuri 1,20; lăţ şanţuri 0,5-0,7; ad şanţuri 0,5. HIS-SS_9 (fig. 2) Ac de păr de os cu cap ajurat (decor antropomorf/ zoomorf?) Context: 2017 S16 Nivelul gri-cenuşiu martor S4-S5 Partea de V -0,60 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară; se păstrează parţial PP; lipsesc cca 1/2 a EP (capul), PM şi PD; fracturi produse în vechime; fisuri axiale; suprafeţe în stare relativ bună; urme de coroziune. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac cu cap ajurat modelat în formă de element antropomorf/ zoomorf? amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); se pare că este un tip mai rar întâlnit în repertoriul artefactelor romane de os din Dacia şi Moesia Inferior; debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; capul a fost parţial fracturat în vechime; modelare sculpturală complexă, compusă din mai multe elemente: partea inferioară de forma unui capitel de secţiune rectangulară, cu extremităţile având feţe plane, cu margini paralele pe care s-a realizat un decor compus din câte un şanţ dispus orizontal; pe una din laturi s-a realizat un decor compus din trei linii scurte crestate dispuse oblic; partea centrală a capitelului are suprafeţe concave simetrice; suprafaţa superioară (= EP actuală) prezintă urme de fasonare prin abraziune şi raclaj, cu serii de striuri dispuse în fascicule suprapuse, paralele cu marginile; pe capitel, la colţuri, se păstrează urmele părţii superioare a capului sculptat, care se dezvolta sub forma unui element decorativ sculptat (antropomorf? zoomorf? – de precizat ulterior, prin identificarea analogiilor) sprijinit pe suprafaţa capitelului în patru puncte dispuse în colţuri; corpul acului este fasonat integral şi finisat prin polizare, având un luciu intens; secţiuni circulare; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare; fracturarea la nivelul ED şi a PP. Dimensiuni (mm): L 35,73; EP (capitel) înălţ 13,17; baza 8,72/8,65; partea superioară 9,64/9,53; PP 23,42; diam corp 5,85/5,50; lăţ şanţuri gravate 1,5; ad şanţuri gravate 0,5. HIS-SS_10 (fig. 3) Ac de păr? de os perforat Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de N -1,78 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc PP cu cca 3/4 ale perforaţiei şi ED, fracturate în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac de păr? cu perforaţie ovală alungită la PP; amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; secţiuni circulare şi ovale simetrice; se păstrează cca 1/3 distală a perforaţiei; perforaţie ovală alungită cu extremităţi semicirculare şi margini rectilinii paralele între ele şi cu marginile PP; realizată bilateral prin cioplire/excavare cu un vârf rectangular subţire; cioplire simetrică pe planuri concave; faptul că PP nu este aplatizată (= secţiuni ovale) ar indica tipul acului: ac de păr cu perforaţie proximală şi nu ac de cusut; urme de utilizare: Tc, L la nivelul corpului, produse prin manevrare; probabil fracturarea la nivelul PP şi ED. Dimensiuni (mm): L 78,09; PP 5,10/4,64; PM 4,66/4,43; PD 3,39/3,20; lăţ perf 2,19.
HIS-SS_11 (fig. 3) Ac de cusut de os Context: 2014 S6 Carou 3 -2,64/2,51 m Adâncime maximă Din strat de nisip cu pietre mari. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte PD, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: ac de cusut cu perforaţie ovală alungită la PP; amenajat pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; PP are feţe plane; urme de Ao şi Ra aplicate pentru micşorarea grosimii; secţiuni ovale simetrice la PM şi PD; ovale aplatizate şi rectangulare la PP; se păstrează cca 1/3 distală a perforaţiei; perforaţie ovală alungită cu extremităţi semicirculare şi margini rectilinii paralele între ele, dispusă uşor oblic faţă de marginile PP; realizată bilateral prin cioplire/ excavare cu un vârf rectangular subţire; cioplire simetrică pe planuri concave; EP are formă convexă asimetrică; faptul că PP este aplatizată (= secţiuni ovale aplatizate şi rectangulare) ar indica tipul acului: ac de cusut cu perforaţie proximală şi nu ac de păr; urme de utilizare: Tc, L la nivelul EP; PP, PM produse prin manevrare; urme de TC, L la nivelul marginilor perforaţiei produse de fibra folosită la cusut; probabil fracturarea la nivelul PD. Dimensiuni (mm): L 76,85; EP 4,58/1,15; PP la nivelul perf 5,67/1,91; PP 5,72/3,80; PM 4,64/3,78; L perf 7,30; lăţ perf 2,19; dist perf EP 9,15. HIS-SS_12 (fig. 3) Linguriţă de os Context: 2012 S3B Carou 8-9 -2,08 m. Materia primă: os lung de vită (probabil). Stare de conservare: piesă fragmentară, căuş fracturat în vechime, se păstrează baza acestuia, reprezentând cca 1/6 din suprafaţa iniţială; mâner fracturat recent lipit), cu două fragmente dislocate şi pierdute; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: linguriţă de os (cochlear) de utilizare incertă (instrument medical? cosmetică? Consum alimentar?); mod de realizare similar celui al acelor de păr; amenajată pe fragment de os lung de vită (probabil); debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare integrală prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; PD/C, Am, Ra; corp lis, fasonat integral şi finisat prin polizare; secţiuni circulare şi ovale simetrice; căuş de formă circulară, cu FS concavă şi FI convexă, modelat prin cioplire, Ra, A; finisat prin polizare; EP întreagă, modelată prin crestare şi fracturare; rămasă brută de fractură (nefinisată); urme de utilizare: Tc, L la nivelul mânerului, mai intens la PM şi PD, produse prin manevrare; Tc, L slabe la nivelul căuşului, pe ambele feţe. Dimensiuni (mm): L 109; diam căuş cca 22; mâner: EP 2,67/2,49; PP 3,90/3,66; PM 4,12/3,87; PD baza căuş 4,92/4,62. HIS-SS_13 (fig. 3) Baghetă de os Context: 2012 S4 (SV) Jumătatea de S -1,78 m. Materia primă: os lung de vită (probabil tibia, radius, metapod, humerus). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipseşte minimum 1/3 din lungime, fracturată în vechime; suprafeţe în stare bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: baghetă de os (eboşă) de formă paralelipipedică utilizată probabil la realizarea acelor de păr sau de cusut; debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; margini şi feţe cu margini
rectilinii; regularizarea FS şi a feţelor laterale (marginilor) prin A cu raşpelul; atestă aplicarea curentă a procesării osului cu ajutorul ferăstrăului şi existenţa unor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale în sectorul respectiv al Histriei; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): L 66,48; lăţ FS max 9,14 min 5,75; lăţ FI max 7,47 min 4,86; gros max 7,46. HIS-SS_14 (fig. 3) Baghetă de os Context: 2003 TK-GM S1 Jumătatea de S -1,75 m. Materia primă: os lung de vită (probabil tibia, radius, metapod, humerus). Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare relativ bună; exfolieri, urme de coroziune; suprafeţe afectate de rulare. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: baghetă de os (eboşă) de formă paralelipipedică utilizată probabil la realizarea unor piese mărunte de tipul pandantivelor etc.; debitaj prin TT cu ferăstrăul; fasonare prin TA cu ferăstrăul pentru obţinerea unei baghete prismatice; margini şi feţe cu margini rectilinii; regularizarea FS şi a feţelor laterale (marginilor) prin A cu raşpelul; atestă aplicarea curentă a procesării osului cu ajutorul ferăstrăului şi existenţa unor ateliere de prelucrare a materiilor dure animale în sectorul respectiv al Histriei; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): Ltot 52,38; EP 7,84/6,69; PM 8,79/8,70; ED 8,68/8,48. HIS-SS_15 (fig. 4) Placă de os decorată – Capăt de teacă de spadă Context: 2015 S10 Nivel de deasupra străzii -1,92/0,84 m. Materia primă: os lung de vită sau de cal (probabil tibia). Stare de conservare: piesă fragmentară, lipsesc: cca 1/3 a sectorului ST; cca 3/4 ale PD, cu 1/2 din circumferinţa motivelor decorative ajurate, fracturate în vechime; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: placă de os / capăt de teacă de spadă de formă generală trapezoidală, cu FS convexă faţetată, FI concavă cu margini profilate şi extremităţi rectilinii perpendiculare pe axul lung al piesei; decor ajurat constând din două motive semicirculare sau spiralice plasate la PD. FS este convexă, fasonată integral prin cioplire, Ra şi Ao; este împărţită vertical în două sectoare printr-o nervură rectilinie, plasată central, având secţiune rectangulară; sectoarele sunt adâncite cu cca 2 mm faţă de margini şi nervura centrală şi prezintă faţete înguste verticale de fasonare prin Ra cu dalta; spre margini se află câte un sector îngust, decroşat, cu margini (se păstrează parţial doar una, cea DR) paralele cu axul lung al piesei; aspect similar nervurii centrale faţă de care sunt plasate simetric; MD prezintă trei faţete lungi şi înguste, de lăţimi inegale; la ED marginea sectorului DR prezintă o mică suprafaţă oblică, de contur concav, teşită prin abraziune cu raşpelul, prezintă cinci crestături paralele oblice fine realizate cu lama cuţitului; spre nervura centrală, la ED se observă o crestătură în V asimetric, care afectează întreaga grosime a piesei; la PD se păstrează parţial (cca 1/2 distală) două motive decorative ajurate, modelate prin crestare şi Ra, realizate de pe FS, plasate central în cele două sectoare verticale, simetric de o parte şi de alta a nervurii centrale; potrivit analogiilor valabile identificate, motivele decorative aveau fie formă semicirculară cu marginea opusă biconcavă, fie spiralică. FI păstrează MD şi sectorul central; suprafaţă concavă, fasonată aproape integral prin cioplire, crestare, Ra cu dalta îngustă şi lată; dislocarea unor sectoare ale compactei prin Şa; se păstrează un sector al feţei anatomice (periostale, cavitatea medulară) modificat superficial prin fasonare – Ra); marginile prezintă câte un sector lis, decroşat, pe care s-a amenajat câte un şanţ axial cu profil în V simetric, în care se fixa placa de lemn a tecii care avea nervuri laterale de secţiune triunghiulară; sub şanţul descris se observă un alt şanţ, de fasonare, amenajat pentru dislocarea unor porţiuni ale compactei în scopul lărgirii interiorului cavităţii; la PD/MD sectorul respectiv a fost modelat concav prin cioplire şi Ra; la EP/MD se observă o crestătură în V simetric pe muchia EP; urme de utilizare: Tc, L, striuri fine rare, dispuse transversal şi oblic observabile pe nervură şi pe marginea decroşată DR; fracturarea în timpul utilizării? Dimensiuni (mm): L 57,94; FS: ED 28,60/4,40; gros max la nivelul şanţului 6,68; PM 32,53; lăţ sectoare verticale 16,33; lăţ nervură 1,93; diam motiv decorativ DR 12,60; diam motiv decorativ ST cca 12; FI: lăţ sector plat 6,91-7,23; lăţ şanţ 2,25; ad şanţ 2; lăţ EP 10,46; gros EP 13,45. II. Artefacte ceramice şi litice HIS-SS_16 (fig. 5) Tablă de joc ceramică Context: 2013 S6 Carou 3 -0,22 m. Materia primă: ceramică. Stare de conservare: piesă fragmentară, fracturată în vechime; fără margini conservate; suprafeţe în stare relativ bună; exfoliere, urme de coroziune. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: fragment de tegula ars la roşu-cărămiziu, având FS netezită şi FI cu relief neregulat; pe FS după ardere s-a amenajat o tablă de joc prin trasarea (probabil prin gravare cu un vârf rotunjit – cui?) şi cu ajutorul unui liniar a unei reţele de linii drepte, paralele, plasate la distanţe egale şi intersectate în unghi drept; şanţurile au morfologie uniformă, cu profil în U simetric şi asimetric; fragmentul este acoperit integral de reţeaua de linii; aceasta are pătrate cu latura de 12,30 mm; elementele descrierii artefactului (margini, extremităţi, linii orizontale, linii verticale) sunt stabilite convenţional; se păstrează şase linii orizontale şi cinci linii verticale; ordinea trasării liniilor: 1 liniile verticale; 2 liniile orizontale; trasarea echidistantă presupune marcarea prealabilă a amplasării fiecărei linii; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): ED 85,98/27,53; PM 68,50/27,71; EP 40,98/26,13; lăţ şanţuri cca 1,25; ad şanţuri 0,5. HIS-SS_17 (fig. 5) Cute / Gresie pentru ascuţit Context: 2015 S8 Nivel 3 Pământ brun-cafeniu – X1XX/1,50 m. Materia primă: gresie nisipoasă cu textură fină. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare relativ bună; depuneri minerale – concreţiuni cu fragmente de scoici. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: cute / gresie de formă piramidală; amenajată pe rocă având formă naturală modificată prin cioplire superficială şi abraziune; feţele principale sunt mai late, iar cele secundare mai înguste; secţiuni rectangulare şi colţuri rotunjite; extremităţile sunt uşor convexe; MS are contur convex-concav, iar MD convex; faţetată; urme de utilizare: suprafeţe de abraziune pe toate feţele, mai accentuate pe feţele înguste, determinând conturul convex sau convex-concav; pe FI/MD se observă urme transversale de ascuţire a unei lame de secure sau cuţit. Dimensiuni (mm): L 105,94; EP 39,09/21,50; PM 33,94/21,48; ED 11,27/9,14. HIS-SS_18 (fig. 6) Plachetă de marmură Context: 2016 S14 Carou 8-10 Nivel vegetal -0,48 m. Materia primă: marmură de culoare alb-gălbuie cu textură fină. Stare de conservare: fragment, fracturat în vechime,
fără margini conservate; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: fragment de plachetă de marmură cu FS fasonată prin cioplire şi finisată, lisă; FI este fasonată prin cioplire, păstrând urme fine de fasonare prin utilizarea raşpelului; artefact neprecizabil; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): L 22,07; lăţ 15,17; gros 6,38. HIS-SS_19 (fig. 6) Proiectil de praştie Context: 2012 S2B Carou 6 -0,53 m. Materia primă: gresie cu textură fină. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: proiectil de praştie amenajat pe un galet mic de gresie de formă ovoidală asimetrică şi culoare gri-deschis; fasonare superficială prin A; faţetare; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): diam 25,60/23,20; grt 18 g. HIS-SS_20 (fig. 6) Proiectil de praştie Context: 2012 S3A Carou 3 -1,20 m. Materia primă: calcar cu textură grosieră. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: proiectil de praştie amenajat pe fragment de calcar; formă ovoidală asimetrică şi culoare gri-deschis; fasonare integrală prin cioplire şi A; faţetare; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): diam 22,94/22,14; grt 12 g. HIS-SS_21 (fig. 7) Piesă de joc Context: 2012 S3C Carou 1 -1,55 m. Materia primă: calcar metamorfozat? cu textură grosieră. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: galet de calcar amenajat probabil ca piesă de joc; formă ovoidală simetrică şi culoare gri-închis; fasonare integrală prin A; finisare; microfaţetare; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): diam 16,03/14,83/11,70. HIS-SS_22 (fig. 7) Piesă de joc Context: 2014 Carou 5 -1,921,174 Nivel de sus M16/2014 şi până pe cota de anul trecut. Materia primă: marmură cu textură fină. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: galet de marmură utilizat probabil ca piesă de joc; formă ovoidală simetrică aplatizată şi culoare albă; fără urme de fasonare; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): diam 24,65/23,85/7,85. HIS-SS_23 (fig. 7) Piesă de joc Context: 2013 S7 Carou 2 -0,70 m. Materia primă: calcar cu textură grosieră. Stare de conservare: piesă întreagă; suprafeţe în stare foarte bună. Descriere. Debitaj. Fasonare. Urme de utilizare: piesă de joc de formă tronconică, fasonată integral prin cioplire şi A; EP (baza) este uşor convexă în plan, de secţiune ovală simetrică şi PM/PD faţetată, cu secţiuni poligonale; la EP deasupra marginii se observă un şanţ cu secţiunea în V simetric şi asimetric, plasat uşor oblic şi paralel cu marginea, format din mai multe segmente, gravat cu lama cuţitului în mai multe reprize (prin TT şi crestare), acoperind cca 3/4 din circumferinţă; ED este rectilinie, dispusă oblic faţă de axul piesei; urme de utilizare: nu se conservă. Dimensiuni (mm): L 22,48; diam EP 19,59/17,25; PM 12,68/12,21; lăţ şanţ 0,5; ad şanţ 0,3.
Abstract other lang. Abrevieri în text A, Ao, Am – Abraziune, Abraziune oblică, Abraziune multidirecţională; Ad – Adâncimea; CD – Calibrul distal; Diam – Diametru; Dist – Distanţa; DR – Drept; ED – Extremitatea distală; EP – Extremitatea proximală; FI – Faţa inferioară; FS – Faţa superioară; Gros – Grosimea; Grt – Greutate; HIS-SS – Histria-Sectorul Sud; Înălţ – Înălţimea; L – Lustru, Lungime (vezi contextul); Lăţ – Lăţimea; LPA – Lungimea părţii active; Ltot – Lungime totală; Max – Maximum ; MD – Marginea dreaptă; Min – Minimum; MS – Marginea stângă; N – Nord; PA – Partea activă; PD – Partea distală; PD/C – Percuţie directă/cioplire; PD/F – Percuţie directă/fracturare; Perf – Perforaţia; PM – Partea mezială; PP – Partea proximală; Ra – Raclaj axial; S = Secţiunea, Sud (vezi contextul); ST – Stâng; SV – Secţiunea Vest; Şa – Şănţuire axială; TA – Tăiere axială; Tc – Tocire; TT – Tăiere transversală; V – Vest.
Abstract   Small finds from Histria-South Sector, Constanţa County, Romania. Discoveries from 2003-2017 archaeological excavations. The archaeological excavations carried out during 2003 and 2012-2017 at Histria-South Sector led to the discovery of an assemblage comprising 23 pieces made of bone (15), clay (1) an stone (7). The article presents the results of preliminary analysis of these artefacts. Presented data can be completed and modified after we will finish the analysis. All artefacts come from archaeological layers. Taking into consideration the typological characteristics they are probably dated to Ist – IIIrd centuries AD. The methodology of study applies standardised parameters regarding the conventions, establishing the pieces codes, approached aspects (status of conservation, raw materials, defining of the stages of the manufacturing sequences and the use-wear analysis). The current examination of the surfaces with a microscope was also done. The types included in the assemblage are: I artefacts made from bone: hairpins, N = 10; needle, N = 1; spoon (cochlear), N = 1; baton for hairpins, pendants etc., N = 2; decorated plate (chape), N = 1; II artefacts made from clay and stone: ceramic plate for game, N = 1; gritstone hone/ polissoir, N = 1; small marble plate, N = 1; sling projectiles, N = 2; game pieces, N = 3.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu