Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Tărtăria | Commune: Săliştea | County: Alba | Site: Gura Luncii | Excavation Year: 2018

Excavation Year   2018
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.);
Early Medieval Age (7th - 13th cent.)
Periods
Neolithic;
Early Neolithic;
Middle Neolithic;
Eneolithic;
Early Eneolithic;
Middle Eneolithic;
Late Eneolithic;
Late Bronze Age;
Hallstatt;
Middle Hallstatt;
Roman Period;
Migrations Period;
Early Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Tărtăria
Commune   Săliştea
Site  Gura Luncii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Fântâneanu Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Florescu Cristian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Luca Sabin Adrian Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Marţiş Florentina Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Natea Gheorghe Vasile Muzeul Bucovinei, Suceava
Palaghie Vasile Muzeul Bucovinei, Suceava
Perianu Florentin Muzeul Bucovinei, Suceava
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Rustoiu Gabriel Tiberiu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Tudorie Anamaria Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 7080.01
Report Campania anului 2018 s-a desfăşurat în perioada 18iunie - 27 iulie. Au fost abordate suprafeţele SIII şi SII. În suprafaţa SIII a fost finalizat nivelul II de săpare (-0,25 - 0,40 m), nivel început în campania anului anterior. Au fost finalizate carourile 70-72, 78-80, 85-88, 93-96. După curăţire şi raşchetare în carourile 79 şi 95 au fost delumitate două complexe de tip groapă. A fost realizat grundiss-ul nivelulului iar suprafaţa a fost acoperită cu folie şi a intrat în conservare.
În suprafaţa SII a fost continuată cercetarea cu nivelul II de săpare (-0,20 - 0,40 m). După excavarea nivelului şi raşchetare au fost identificate mai multe complexe de tip groapă ce coboară din acest nivel. A fost abordat şi documentat Cx. 51 identificat în caroul 64. Acesta s-a conturat la -0,40 m şi coboară în adâncime până la -0,68 m. La conturare are o formă neregulată, cu pereţii drepţi, uşor albiaţi spre fundul complexului. El nu este surprins complet în suprafăţă, acesta mergând sub profilul de SE (martorul dintre SII şi SIII). Ca şi dimensiuni, lungimea surprinsă în suprafaţă este de 1,53 m iar lăţimea maximă de 1,15 m. Artefactele rezultate în urma golirii complexului constau din lame de silex fragmentare, fragmente ceramice grosiere şi fine din specia pictată în manieră petreşteană. Complexul aparţine orizontului de locuire Petreşti. Tot în această suprafaţă a fost început şi nivelul III de săpare (-0,40 - 0,60 m). Acesta a fost scos pe aproape toată suprafaţa cu excepţia carourilor 54- 56 şi 62-64. Pe zona carourilor 37-40 şi 45-48 apar o serie de complexe de tip groapă care se întretaie. A fost documentat un grundiss general pe acest nivel de săpare (-0,60 m) după care suprafaţa a intrat în proces de conservare fiind acoperită cu folie, cercetarea urmând a fi continuată în anul 2019.
În urma acestor săpături a rezultat o mare cantitate de artefacte arheologice (ceramică, figurine zoomorfe şi antropomorfe, unelte şi arme din silex, obsidian şi piatră) care confirmă şi pe acestă zonă locuirea aparţinătoare comunităţii Petreşti, străpunsă şi deranjată în anumite zone de intervenţiile medievale timpurii.
Materialele recoltate se găsesc în stadiu de prelucrare primară; au fost curăţate iar acolo unde este cazul se efectuează operaţiuni de restaurare şi reconstituire în laboratoarele Muzeului Naţional Brukenthal.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Horedt K., Săpături privitoare la epoca neo şi eneolitică, în Apulum, III, 1949, pp. 44-69.
Lazarovici Gh., Lazarovici M., Arhitectura Neoliticului şi Epoca Cuprului din România, I, Neoliticul, Iaşi, 2006
Lazarovici Gh., Maxim Kalmar Z., Tărtăria, Cluj- Napoca,1991.
Luca S. A, New discoveres of the Neolithic and Aeneolithic fine arts at Tărtăria and Lumea Nouă, Alba County, and matters concerning their typology and chronology, în Acta terrae Septemcastrensis, II, Sibiu, 2003, pp. 18-42.
Luca S. A., Tărtăria Rediviva, Alba Iulia, 2016, Premiul Academiei Române „A. D. Xenopol”, 2018.
Paul I., Enigma tăbliţelor de la Tărtăria – Schiţă preliminară, Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Vest Timişoara, 23 mai 2007.
Suciu C.I., Cultura Vinča în Transilvania, în Biblioteca Brukenthal, XLIV, Sibiu, 2009.
Vlassa N., Chronology of the Neolithic în Transylvania in the light of the Tărtăria Settlement’s Stratigraphy, în Dacia Nouvelle Serie, VII, 1963, pp 485-484.
Vlassa N., Unele probleme ale Neoliticului Transilvaniei, în Acta Mvsei Napocensis, IV, 1967, pp. 403-424.
Vlassa N, Neoliticul Transilvaniei – Studii, articole şi note, Cluj-Napoca, 1976.
Zanotti D. G., The Position of the Tărtăria Tablets within the Southeast European Copper Age, American Journal of Archaeology, Vol. 87, No. 2 (Apr., 1983), pp. 209-213.
XXX, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, în Bibliotheca Mvsei Apvlense I, Alba Iulia 1995.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu