Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dunăreni | Commune: Aliman | County: Constanţa | Site: Sacidava | Excavation Year: 2020

Excavation Year   2020
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.);
Age of migrations (4th - 6th cent.)
Periods
Roman Period;
Roman-Byzantine Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Dunăreni
Commune   Aliman
Site  Sacidava
Site Sector
Site name   Dealul Muzait
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cliante Traian Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Colesniuc Sorin Marcel Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Mototolea Constantin-Aurel Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Potârniche Tiberiu Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Stanc Simina Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
National Arch. Record Site Code 61032.02
Report Cercetările arheologice efectuate la Sacidava până în anul 1979 au evidenţiat, pe laturile de est şi de vest, existenţa a două turnuri-poartă. În 2014 a fost reluată cercetarea sitului, iar în campaniile arheologice din perioada 2014 - 2019 au fost deschisă două secţiuni S1 (26 x 2 m) şi S2 (34 x 2 m), spre vest de poarta de est, cu orientare nord-sud şi paralele între ele. Au apărut mai multe resturi de locuinţe, datând din diferite perioade istorice: spre capătul nordic al secţiunii S1 (carourile 1-3), de sub un strat de dărâmătură, amestecat cu multă cenuşă a fost dezvelită parţial podeaua unei locuinţe, amenajată cu fragmente de materiale tegulare şi lut galben; în sectorul corespunzător carourilor 6-7, sub un strat de dărâmătură au fost descoperite resturile unei alte podele; la limita carourilor 8 şi 9, au fost dezvelite resturile unei alte locuinţe, respectiv părţi din podeaua acesteia de pe care au fost recuperate pe lângă fragmente de amfore globulare decorate cu striuri vălurite şi amfore decorate „cu coaste”, fragmente de amfore târzii de tipul celor cu formă cilindrică, cu pereţii groşi, decorate cu caneluri adânci, cu circulaţie mai ales în sec. VI p. Chr; în sectorul corespunzător carourilor 4-6, au fost parţial cercetate resturile unei locuinţe medievale timpurii, amenajată simplu, cu ziduri lucrate din pietre de mărime mică sau medie în amestec cu bucăţi de cărămizi, ţigle şi olane, totul având ca liant lutul şi podea de pământ, întărită cu fragmente de ţigle.
În secţiunea S2 au fost identificate 9 complexe, între care se remarcă 2 locuinţe romane târzii, o groapă utilizată pentru producerea liantului de construcţie (mortar de var), un segment de drum ce corespunde, după toate probabilităţile, axei de acces dinspre est, precum şi parte din zidurile perimetrale a unei clădiri de dimensiuni considerabile. În stadiul actual al cercetărilor, considerăm faptul că, din punct de vedere cronologic, toate complexele identificate se încadrează pe parcursul secolului al VI-lea p.Chr. şi, mai exact, în a doua jumătate a acestuia. Acest detaliu este confirmat şi de descoperirea, în stratul arheologic, a patru monede (hemifolles) databile în timpul lui Justin II, precum şi de fragmentele ceramice recuperate. Cât priveşte edificiul plasat la sud de drumul de acces, menţionăm faptul că au fost identificate cel puţin două faze constructive, precum şi o demantelare masivă în faza finală. În interiorul acestei construcţii au fost identificate resturile unui canal realizat din piatră şi mortar hidrofug, peste care s-a prăbuşit acoperişul de ţigle şi olane. Menţionăm faptul că pe profilul stratigrafic dinspre est a fost identificată amprenta unei demantelări masive, proeminentă spre latura sudică a secţiunii. Aici a fost descoperită şi o bază de coloană masivă, în poziţie secundară, ce reprezintă un argument pentru monumentalitatea construcţiei.
În campania arheologică din anul 2020 s-a continuat cercetarea în secţiunea S1, în capătul de nord al acesteia fiind identificat colţul unei construcţii de mari dimensiuni, a cărei cercetare urmează a se finaliza pe parcursul viitoarelor campaniile. De asemenea, a fost deschisă o nouă secţiune S3, orientată est-vest, dispusă perpendicular pe S2, având dimensiunile de 20 x 2 m. Scopul acestei noi secţiuni a fost acela de a de verifica traseul construcţiei recent descoperite în partea de nord a S1. În egală măsură, secţiunea S3 a urmărit verificarea şi documentarea traseului zidului de incintă pe latura de est a fortificaţiei.
În urma cercetării arheologice efectuate în secţiunea S3, la adâncimea de 0,45 - 0,60 m a fost identificat un strat gros de mortar friabil, împrăştiat uniform, care acoperă cel puţin două complexe; unul dintre acestea este lucrat din piatră şi căramizi legate cu mortar, în tehnica opus mixtum, fiind vizibile încă două dintre asizele de cărămidă şi patru asize de piatră. Distrugerea finală a fortificaţiei precum şi a complexelor recent descoperite a generat cantităţi mari de dărâmătură. Cercetarea acestora precum şi a stratului de mortar identificat reprezintă principalele obiective pentru campania din anul 2021. Deopotrivă, identificarea traseului incintei în proximitatea porţii de est rămâne un obiectiv primordial.
Materialul ceramic descoperit este fragmentar şi redus numeric. Se evidenţiază câteve castroane produse în ateliere africane, precum şi o serie de opaiţe, de factură dunăreană. Toate materialele au fost predate către laboratorul zonal de restaurare în vederea curăţării şi restaurării. În majoritatea cazurilor fragmentele ceramice descoperite prezintă depuneri masive de calcar şi uşoare urme de rulaj, aspecte ce ar proba ipoteza că acestea au fost descoperite în poziţie secundară, fiind scurse dinspre panta superioară. Materialul osteologic recuperat este predat, de asemenea, spre analiză. Totodată, materialul osteologic recuperat în campaniile trecute a fost parţial analizat, fiind identificate specii domestice (vacă, oaie, porc, capră, câine) şi sălbatice (cerb, căprior, mistreţ), dar şi diferite specii de peşte (somn), utilizate preponderent în alimentaţie.
În Campania anului 2021 ne propunem epuizarea cercetării în S1 şi continuarea săpăturii în S3, pentru a suprinde toate detaliile complexelor identificate până în prezent şi, eventual, descoperirea unor complexe noi. De asemenea, ne propunem, în limita timpului şi fondurilor alocate, deschiderea unor noi secţiuni între S3 şi poarta de est, pentru a surprinde traseul incintei şi pentru a verifica topografia acestui sector precum şi stabilirea relaţiei dintre edificiile identificate şi poarta.
Abstract other lang.
Abstract   In the archeological campaigns from 2014 to 2019, two sections S1 (26 x 2 m) and S2 (34 x 2 m) were opened, to the west of the east gate, with north-south orientation and parallels between them. Several remains of buildings have appeared, dating from different historical periods (IV - VI AD). In the 2020 Archaeological Campaign, the research continued in S1, at the northern end of which appeared the corner of a large construction, whose research is to be completed in future campaigns. A new section S3, perpendicular to S2, east-west orientation, measuring 14 x 2 m, was also opened in order to check the route of the new construction discovered in the northern part of S1 and to check whether the precint wall is still keep on the east side. In S3 a thick layer of mortar, evenly spread, has been identified, covering at least two complexes. The research of this layer and the complexes below it will be done starting with the 2021 campaign. The discovered materials are diverse: ceramic, osteological, numismatic, vitreous.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu