Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Istria | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2020

Excavation Year   2020
Epoch
Late Roman period (2nd - 4th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Istria
Commune   Istria
Site  Cetate
Site Sector Sector Acropolă Centru-Sud
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Apostol Virgil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Beldiman Corneliu Facultatea de Istorie, Universitatea București
Bottez Valentin Victor Facultatea de Istorie, Universitatea București
Constantin Anca Facultatea de Istorie, Universitatea București
Georgescu Agatha Facultatea de Istorie, Universitatea București
Iliescu Iulia Facultatea de Istorie, Universitatea București
Liţu Alexandra Facultatea de Istorie, Universitatea București
Penea Radu Facultatea de Istorie, Universitatea București
Ştirbu Franceska Facultatea de Istorie, Universitatea București
Ţârlea Alexandra Facultatea de Istorie, Universitatea București
National Arch. Record Site Code 62039.01
Report În campaniile precedente (începând cu 2013), echipa Universităţii din Bucureşti a dezvelit cea mai mare parte dintr-o insulă de locuire, denumită convenţional insula α, datată în ultima fază de locuire a cetăţii Istros/Histria (sec. VI-VII p.Chr.).

Pentru campania 2020, obiectivul a fost să săpăm şi ultimele casete pe suprafaţa insulei de locuire, pentru a completa planul structurilor deja existente.

Unităţile de săpătură continuate sau nou deschise în 2020 (Fig. 1):
Celor 50 casete cercetate în intervalul 2013-2019 (numerotate C001 – C050; casete de 4 x 4 m, cu un martor de 1 m între ele) le-au fost adăugate trei noi unităţi de săpătură: C051, C052 (4 x 7 m) şi C053 (2,5 x 10,2 m). Acestea sunt amplasate în partea sudică a Sectorului, pe direcţia E-V, având scopul de a surprinde traseul zidului de incintă care ar delimita clădirea la Sud. De asemenea, au fost săpaţi şase martori (C021/C017, C017/C013, C013/C014, C023/C026, C029/C035, C041/C010) din partea nordică a zonei cercetate, pentru a finaliza decopertarea spaţiilor de locuire şi a structurilor urbanistice identificate în anii anteriori. Pe lângă acestea, a fost continuată cercetarea în casetele C026 şi C029, precum şi în martorul C026/C029.

Stratigrafia:
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia din anul acesta confirmă rezultatele obţinute în anii precedenţi, fiind surprinsă următoarea succesiune stratigrafică: primul strat este cel vegetal sau de depunere modernă (a cărui grosime variază), care suprapune cele două straturi de dărâmătură care marchează distrugerea ultimului nivel de locuire – primul este caracterizat printr-un pământ de culoare gri, care conţine numeroase blocuri de piatră, iar cel de-al doilea este reprezentat de un pământ de culoare galben-roşiatic, cu materiale constructive şi urme de arsură.
Sub acestea au fost identificate nivelele de călcare specifice ultimei faze de locuire, reprezentate de podele sub forma unor straturi de lut de culoare galbenă, puternic solidificate (contextele 29006, 51002, 52004, 52011, 52012, 53003, 53006, 23005/26005, 23006/26006, 29004/35004, 41003/10003)–, trotuare (contextele 21003/17003 = T002; 13003/14003 = T001), pavaje (contextele 53004 = P023; 51005 = P024) ori străzi (contextele 21002/17002, 17002/13002, 13002/14002 = ST01).

Structuri constructive:
În campania din anul acesta au fost descoperite noi tronsoane din zidurile (Z005, Z012, Z017, Z018, Z027, Z044, Z060 şi Z061) (Fig. 3-4) şi trotuarele (T001 şi T002) (Fig. 3) identificate în anii precedenţi, la care se adaugă o serie de structuri constructive noi (Fig. 2): zidurile Z066 şi Z067, precum şi pavajele P023 şi P024. Deosebit de importantă a fost descoperirea a două tronsoane din zidul de incintă al cetăţii romane târzii (52013, 53011). Se adaugă o structură din chirpici (29006/35006) care poate reprezenta un perete despărţitor al Încăperii 6.
Aceste descoperiri au dus, pe de-o parte, la conturarea unei imagini mai clare privind încăperile care alcătuiesc insula de locuire denumită convenţional insula α. Pe de altă parte, cercetarea din sudul complexului a determinat identificarea limitei sudice a locuinţei, precum şi a unor noi încăperi din această zonă. Descoperirile de natură constructivă sunt completate de numeroasele categorii de materiale arheologice (material ceramic, numismatic, osteologic, descoperiri mărunte etc.) care pot fi corelate cu cele descoperite în anii anteriori şi care ne oferă o imagine mai clară privind funcţionalitatea şi cronologia acestui complex.

Obiective pentru campania 2021:
Principalul obiectiv al campaniei din 2021 este de a determina lăţimea ST02 (strada care delimitează insula α spre vest), precum şi de a elimina cât mai mulţi din martorii rămaşi în săpătură, în scopul dezvelirii complete a structurilor din sector.
În acest scop intenţionăm deschiderea a maxim două casete pe ST02, precum şi să săpăm cei doi martori din nucleul sudic care fac legătura cu Sectorul Basilica Pârvan şi minim trei alţi martori din partea centrală şi estică a insulei. De asemenea, C051 va fi extinsă către Sud, pentru a putea surprinde continuarea traseului zidului de incintă.
Abstract other lang.
Abstract   The 2020 archaeological campaign on the Acropolis Centre-South Sector led to the discovery of new segments of the previously-identified walls (Z005, Z012, Z017, Z018, Z027, Z044, Z060 and Z061) and sidewalks (T001 and T002) and the identification of new structures: walls – the Late Roman defensive wall, Z066 and Z067 – and pavements – P023 and P024. Thus, the research allowed us to entirely delimit the 6th century insula and to better understand the functioning and chronology of some of the spaces partially excavated in the past – e.g. Space 6.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   INP
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu