.
Miceşti (Alba Iulia) | Comuna: mun. Alba Iulia | Judeţ: Alba | Punct: Cigaşe | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Hallstatt
Perioade:
Hallstatt
Categorie:
Transport;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Miceşti (Alba Iulia)
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Cigaşe
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Blăjan Mihai responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Între 2 - 5 noiembrie 2000 s-au executat trei secţiuni de verificare a traseului drumului antic Apulum - Brucla, identificat prin cercetări de suprafaţă la N de municipiul Alba Iulia, în locul numit "Cigaşe". Locul cercetării se situează la circa 0,6 km spre E de satul Miceşti şi la circa 0,5 km spre V de localitatea Bărăbanţ, pe prima terasă din partea dreaptă a râului Ampoi. Primele două secţiuni, cu dimensi...unile de 10,4 x 0,6 şi 11,6 x 0,6 m, au fost trasate pe malul drept al cursului medieval al Ampoiului, la S de drumul de ţară numit "Calea lui Ijac". Cercetarea succesiunii stratigrafice a şanţurilor a identificat, la -0,38 / -0,74 m adâncime, o platformă de bolovăniş cimentat brun-negricios, cu fragmente de vase sporadice, urmat la suprafaţă de humusul actual. Ceramica fragmentară aparţine comunităţii preistorice hallstattiene semnalată pe bordura nord-estică a terasei a doua a Mureşului, în locul numit "Cigaşe", unde Universitatea "1 Decembrie 1918 " din Alba Iulia a executat câteva secţiuni în cursul anului 1999. Ultima secţiune (14 x 0,6 m) a taluzat peretele nordic al albiei majore a cursului medieval al râului Ampoi. În profilul şanţului s-a conturat la bază depunerile aluvionare de prundiş brun-gălbui peste care se suprapune o lentilă de balast cimentat brun-cenuşiu, groasă în partea centrală de 0,8 m şi subţiată spre margini, apoi humusul vegetal. Icul de balast, artificial depozitat pe malul nord-estic al Ampoiului reprezintă culeea unui pod ridicat oblic peste albia de odinioară a râului care curgea dinspre Miceşti spre Mureş, prin hotarul de miazănoapte al localităţii Alba Iulia.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO