.
Miercurea Sibiului | Punct: Petriş | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Eneolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Sibiu
Localitate:
Miercurea Sibiului
Comuna:
Miercurea Sibiului
Punct:
Petriş
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Georgescu Adrian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Goncear Andrei University of Ottawa, Canada
Purece Silviu Istrate Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Suciu Cosmin Ioan Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului, "Petriş" s-a organizat datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală, Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu şi Universitatea Ottawa (Canada). Staţiunea arheologică se află între calea ferată şi şoseaua Sibiu - Sebeş la aproximativ 1 km V de ultimele construcţii din comuna Miercurea Sibiului. Câmpul cu res...turi arheologice are dimensiuni de cca. 200 x 100 m. Cercetările noastre s-au desfăşurat în extremitatea de NE a acestuia. Principalele epoci reprezentate în săpăturile arheologice efectuate până acum sunt neoliticul, eneoliticul şi epoca migraţiilor. În anul 2000 a fost cercetată sistematic o secţiune de 20 x 1 m. S-au descoperit locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Petreşti. Acestea aveau podina realizată din bolovani de râu. Pe podină s-au descoperit vase ceramice sparte, oase şi unelte de piatră sau os. S-a cercetat, de asemenea, şi modul de prăbuşire a suprastructurii locuinţei. În campania arheologică a anului 2001 dorim cercetarea integrală a acestei locuinţe de suprafaţă. În aceeaşi secţiune s-au descoperit şi vetre aparţinând stratului petreştean. Celelalte epoci amintite în preambulul raportului nu au fost evidenţiate prin săpăturile sistematice ale acestui an. În anul 2001 dorim să deschidem o suprafaţă şi în zona cimitirului din epoca migraţiilor pentru a lămuri datarea acestuia. Materialele arheologice descoperite (ceramică au fost prelucrate statistic, restaurate, sortate şi marcate. O parte a colecţiei descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi desenate. S-au realizat şi primele planşe în vederea publicării. Arhiva de desene şi profiluri se află la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu. Pe şantier au efectuat practica de specialitate studenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi colegi de la Universitatea Ottawa. Ultima semnalare bibliografică a materialelor arheologice de aici: S. A. Luca şi colab., Die Frühphase der Vinèa - Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronologischen und ethnokulturellen horizontes, Apulum, 37, 1, 2000, p. 7 - 9. Cercetările de la Miercurea Sibiului, "Petriş" continuă neîntrerupt din anul 1997. Materialele arheologice sunt depozitate la Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO