.
Alba Iulia | Punct: str. Arhimandrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei) | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Arhimandrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Babut Isabela Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Bădescu Alina Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Berariu Dragoș Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cioancă Costel Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Crăciun Raul Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Deleanu Valentin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Dragotă Aurel responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gheorghiu Raluca Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Lascu Ilie Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Milos Dana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Neag Nicolae Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Nicoară Călin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Niţoi Anca Sorina Complexul Naţional Muzeal "Astra", Sibiu
Oța Radu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Păun Cătălin Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Soare Crina Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ștefu Viorel Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Trif Diana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Urian Cosmin-Marcel Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Teren privat: Mihai Ceuca (Autorizaţie de săpătură arheologică de salvare Nr. 98/2001) Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia, respectiv pe str. arhimandrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei)1, a fost descoperită fortuit în toamna anului 1997, cu ocazia unor lucrări edilitare pe terenul privat al dlui. Gh. Ştef. Cu acel prilej, au fost identificate 24 de morminte de inhumaţie. Ulterior, în anul 1999..., săpăturile de salvare, efectuate pe terenul privat al dlui. Tiberiu Groza, au permis dezvelirea unui număr de 23 de morminte de inhumaţie2. Săpăturile de salvare efectuate în anul 2001, pe terenul privat al dlui. Mihai Ceuca, au fost determinate de lucrările edilitare, care urmau să afecteze un alt segment al acestui cimitir. În vederea cercetării integrale a amplasamentului construibil, s-a impus deschiderea unei suprafeţe S. III/2001 = 10,5 x 9,5 m. În continuare, vom descrie mormintele, a căror numerotare s-a făcut în ordinea dezvelirii şi prelucrării3. M. 1/2001 (A = -0,5/ - 0,7 m, L = 1,6 m, O = V -E) Schelet de femeie (?), depus în decubit dorsal. Craniul era căzut spre stânga. Bazinul s-a conservat destul de precar. Ulna şi radiusul de la antebraţul stâng, se aflau lângă humerus. Oasele antebraţului drept erau căzute pe coastele regiunii toracale. Membrele inferioare au fost flexate spre stânga. Inventar: la temporalul drept, a fost găsit un inel de buclă (d = 1,8 cm, gr = 1 mm, g = 0,54), realizat din fir de sârmă de argint; un alt exemplar a fost găsit în zona parietalului stâng (d = 1,8 cm, gr = 1 mm, g = 0,46). M. 2/2001 (A = -0,5/ - 0,7 m, L = 1,76 m, O = NV-SE) Defunctul a fost depus întins pe spate, şi avea privirea întoarsă spre partea dreaptă. Starea lui de conservare era satisfăcătoare. Oasele antebraţului stâng, se aflau depuse pe bazin. Ulna şi radiusul de la antebraţul drept erau aşezate pe vertebrele regiunii toracale. Fără accesorii. M. 3/2001 (A = -0,5 m, L = 0,52 m, O = V -E) Schelet de copil depus în decubit dorsal, cu craniul căzut pe dreapta. Humerusurile, bazinul, femurele şi oasele gambei s-au păstrat parţial. Mai conservate s-au dovedit a fi vertebrele regiunii lombare. Fără accesorii. M. 4/2001 (A = -0,5/ - 0,7 m, L = 1,7 m, O = V -E) Schelet depus întins pe spate, cu craniul căzut pe partea stângă. Starea lui de conservare era satisfăcătoare. Braţul stâng era îndoit din cot, iar radiusul şi ulna se aflau pe osul coxal. Ulna şi radiusul de la antebraţul drept erau aşezate pe regiunea lombară. Fragmente din mandibulă s-au depistat în zona labelor picioarelor. Inventar: la temporalul drept, a fost găsit un inel de buclă, confecţionat din fir de sârmă, circular în secţiune (d = 1,4 cm, gr = 1 mm, g = 0,46). M. 5/2001 (A = -0,6/ - 0,66 m, L = 1,47 m, O = SE- NV) Defunctul, conservat destul de bine, a fost acoperit cu un strat de aprox. 0,25 - 0,3 m, suprapus de două bucăţi de piatră de calcar, de dimensiuni modeste. A fost depus în decubit dorsal, cu craniul căzut pe partea stângă. Poziţia braţelor era identică cu cea surprinsă la M.4. Inventar: la temporalul stâng, a fost descoperit un inel de buclă, tipul cu extremităţile depărtate (dimensiunile piesei: d = 1,8 cm, gr.= 1 mm, g = 0,48). M. 6/2001 (A = -0,68 m, L = 0,54 m, O = NE-SV) Schelet de copil depus în decubit dorsal, cu calota craniană sfărâmată. Fără accesorii. M. 7/2001 (A = -0,57 m, L = 0,38 m, O = SE-NV) Schelet de copil depus întins pe spate. S-au mai surprins doar unele resturi din calota craniană. Fără accesorii. M. 8/2001 (A = -0,93 m, L = 1,5 m, O = SV- NE) Schelet de femeie depus în decubit dorsal, cu capul întors spre stânga. Ulna şi radiusul de la antebraţul stâng erau poziţionate pe regiunea lombară. Oasele antebraţului drept erau aşezate pe coastele regiunii toracale. Membrul inferior drept era uşor flexat. La cca. 0,25 m de calotă se afla o piatră din calcar. O altă piatră a fost depistată la cca. 0,1 m faţă de laba piciorului stâng. Mormântul a fost acoperit cu o piatră fasonată din calcar, de dimensiuni apreciabile (L = 1,36 m, l = 0,4-0,5 m, gr = 0,28 m). Inventar: în dreapta calotei craniene s-a descoperit un fragment ceramic cu decor realizat din incizii trasate superficial; lângă osul occipital s-au găsit două bucăţi dintr-un zurgălău din bronz (dimensiunile piesei: h = 18 mm, g = 1,18); o brăţară din bară de bronz circulară în secţiune, deschisă, aflată pe antebraţul drept (dimensiunile piesei: gr = 4 mm la capete şi 5 mm în zona centrală, d = 6,7 cm, g = 24,39); pe osul sacru, s-a depistat o biluţă din sticlă, lenticulară în secţiune (gr = 6 mm, d = 8 mm, g = 0,5); la temporalul stâng, s-a identificat un inel de buclă (d = 1,7 cm, gr = 1 mm); lângă extremitatea sternală a claviculei şi pe coastele regiunii toracale au mai fost depistate alte două exemplare (dimensiunile piesei: d = 1,8 cm, gr = 1 mm; d = 2 cm, gr = 2 mm); ultimul inel de buclă, cu extremităţile apropiate (dimensiunile piesei: d = 2 cm, gr = 2 mm), a fost găsit cu prilejul demontării scheletului. M. 9/2001 (A = -0,6/ - 0,66 m, L = 0,6 m, O = NE-SV) Schelet de copil depus în decubit dorsal, foarte sumar conservat. S-au mai păstrat resturi din calota craniană şi din membrele inferioare. Mormântul a fost acoperit cu trei bucăţi din piatră de calcar, cu dimensiunile următoare: L = 0,68 m, l = 0,43 m; L = 0,4 m, l = 0,2 - 0,3 m, gr = 0,27 m; L = 0,55 m, l = 0,4 m, foarte bine fasonate. Fără accesorii. M.10/2001 (A = -0,86 m, L = 1,84 m, O = SV-NE) Defunctul a fost depus întins pe spate, cu craniul căzut pe partea dreaptă. Oasele antebraţului stâng erau aşezate pe osul coxal, iar cele de la dreptul se aflau pe coapsă. Mormântul a fost acoperit cu o piatră de calcar fasonată, cu dimensiuni similare celor aflate pe M.9, respectiv L = 0,62 m, l = 0,48 m, gr.= 0,26 m. Fără accesorii. Teren privat: d-l Vasile Maier (Autorizaţie de săpătură arheologică de salvare nr. 194/2001) În luna noiembrie 2001, am efectuat un sondaj de verificare în vederea stabilirii limitei vestice a cimitirului. Astfel, s-a deschis un sondaj - S.1 = 6 x 1 m, orientat N-S, în care nu s-au depistat morminte. Prezenţa unor bucăţi de calcar, ne-a determinat să deschidem o casetă - C1 = 0,5 x 1,5 x 0,5 m, între m. 4.5 - 6, în care n-am descoperit nimic. Terenul în cauză este dealtfel mult mai mâlos şi la o cotă mult mai joasă, comparativ cu restul terenurilor din zonă. Concluzii La stadiul actual al cercetărilor, putem observa unele trăsături particulare ale acestui cimitir. Patru morminte, au fost acoperite cu bucăţi şi blocuri de calcar fasonate, respectiv M. 5/2001, M. 8/2001, M. 9/2001, M. 10/2001. Scheletele au fost depuse în decubit dorsal şi sunt orientate după cum urmează: a) V – E: M. 1/2001, M. 3/2001, M. 4/2001, b) NV – SE: M. 2/2001, c) NE – SV: M. 6/2001, M. 9/2001, d) SV - NE M. 8/2001, M. 10/2001, e) SE-NV: M. 5/2001, M. 7/2001. Braţele sunt întinse pe lângă corp, însă putem constata unele diferenţe în ceea ce priveşte poziţia antebraţelor: a) antebraţul stâng pe osul coxal, iar cel drept pe regiunea lombară (M. 4/2001, M. 5/2001), b) antebraţul stâng pe osul coxal, iar ulna şi radiusul de la dreptul, pe vertebrele regiunii toracale (M. 2/2001), c) antebraţul stâng pe osul coxal, iar dreptul pe coapsă (M. 10/2001), d) antebraţul stâng pe regiunea lombară, iar antebraţul drept, pe coastele regiunii toracale (M. 8/2001) şi e.) antebraţul stâng lângă humerus, iar cel drept, pe coastele regiunii toracale (M. 1/2001). La M. 3/2001, M. 6/2001, M. 7/2001 şi M. 9/2001, nu s-a putut observa poziţia antebraţelor, datorită stării de conservare foarte precare. Materialul arheologic prelevat constă din piese de podoabă realizate din bronz şi argint (brăţară, zurgălău, inele de buclă). Singura excepţie este reprezentată de un fragment ceramic, descoperit în dreapta calotei M. 8/2001. Pentru acest perimetru al cimitirului, putem distinge o altă situaţie particulară, în sensul că nu mai apar vasele borcan în morminte, fapt ce ar putea sugera un alt orizont de înhumare, probabil mai târziu (?). În concluzie, caracteristicile mormintelor, corelate cu materialul arheologic, permit încadrarea cronologică a necropolei în secolul al X-lea.

Note Bibliografice:

1. M. Drâmbarean, N. Rodean, A. Gligor, Alba Iulia - Str. Brînduşei, CCA XXXII, 1998, p. 3 şi urm.; M. Drâmbarean, N. Rodean, A. Gligor, V. Moga, D. Anghel, O noua necropolă medieval timpurie descoperită la Alba Iulia, Apulum XXXV, 1998, p. 187-205.


2. A. Dragota, D.S. Brânda, Alba Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu, Cod RAN: 1026.09, CCA XXXIV, 2000, p. 10 şi urm.; A. Dragota, D.S. Brânda, Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia - Str. Arhim. Iuliu Hossu (fosta Brânduşei). săpăturile de salvare din anul 1999, Apulum XXXVIII/1, 2001, p. 289-318.
3. Pentru unele detalii privind descrierea mormintelor şi a materialului arheologic am utilizat în text următoarele abrevieri: A = adâncime, L = lungime, O = orientare, d = deschidere diametrică, gr = grosime, g = greutate, h = înălţime şi ls = lăţimea S-ului. Aceleaşi prescurtări au fost folosite şi pentru cimitirul de la Pâclişa, punctul "La Izvoare".

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO