.
Hunedoara | Punct: Grădina Castelului | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Hunedoara
Comuna:
mun. Hunedoara
Punct:
Grădina Castelului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cerişer Nicolae Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Diaconescu Dragoş Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Goncear Andrei University of Ottawa, Canada
Luca Sabin Adrian responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Purece Silviu Istrate Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Roman Cristian Aurel Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Suciu Cosmin Ioan Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Şantierul arheologic Hunedoara "Grădina Castelului" a fost organizat în urma colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), Catedra de Istorie antică şi medievală, Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context european (ICVPT), primăria municipiului Hunedoara, Muzeul "Castelul Corvineştilor" din Hunedoara (MCCH) şi Universitatea Ottawa din Canad...a. Situl arheologic de aici cuprinde locuiri din epocile paleolitică, neolitică, eneolitică, epoca bronzului, hallstattiană, perioada clasică dacică şi cea medievală. Săpăturile anului 2001 au avut drept scop, în "Grădina Castelului", cercetarea suprafeţei S. IV/2001. Aceasta este trasată în colţul de NV al grădinii, pe ultima porţiune de teren din acest sit care mai poate fi cercetată cu sorţi de izbândă. Suprafaţa a fost excavată până la adâncimea de -1,1 m. Principalul complex arheologic descoperit cu acest prilej este un cuptor de piatră datat cu ceramica aflată pe vatră în sec. IX-X. Obiectivele arheologice preistorice din această suprafaţă vor fi cercetate în campania de cercetări a anului 2002. Împreună cu studenţii şi specialiştii canadieni a fost cercetată o secţiune, secţiunea S. 5/2001, de 60x3 m, trasată pe dealul de deasupra turnului Neboisa. Stratul de pământ depus peste stâncă este foarte subţire. Doar în zona central-vestică a secţiunii s-a observat un strat de cultură, de aproximativ 0,15 m, aparţinând epocii bronzului. În aceeaşi zonă s-a descoperit şi o necropolă preistorică ce se va cerceta integral în anul 2002. Pentru cunoaşterea aprofundată a acesteia s-a deschis suprafaţa S. 5/2001. Din necropolă s-au dezvelit 6 morminte, dintre care unul triplu şi altul dublu. După toate aparenţele, toate înhumările sunt de copii sau de persoane foarte tinere. Nu există reguli precise de orientare a mormintelor. În acest an tot pământul rezultat din golirea complexelor descoperite s-a trecut prin site. Materialele arheologice (ceramica, monedele, uneltele) au fost inventariate statistic, restaurate, sortate şi marcate. Colecţia descoperită în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi desenate. S-au realizat şi planşe în vederea publicării. Arhiva de desene şi profiluri se află tot la MCC Hunedoara. Începând cu acest an s-a creat o bază de date informatizată ce cuprinde fotografii, date statistice şi date topografice. Noua imagine topografică a sitului se datorează colaboratorului Andrei Gonciar (Universitatea Ottawa), care a folosit pentru aceasta un aparat de fotografiat şi un teodolit, ambele digitale. Cercetările de la Hunedoara "Grădina Castelului" continuă neîntrerupt din anul 1996. Pe şantier au efectuat practica de specialitate studenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi ai Universităţii Ottawa din Canada (acestui grup i s-au alăturat şi studenţi din SUA şi Europa Occidentală). Materialele arheologice sunt depozitate la MCC Hunedoara.

Note Bibliografice:

1. S. A. Luca, Contributii la istoria veche a Hunedoarei. Săpăturile arheologice sistematice din Gradina Castelului - campaniile anilor 1996-1998, Bibliotheca Archaeologica et Historica Corvinensis, I, Hunedoara, 1999.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO