.
Miercurea Sibiului | Punct: Petriş | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade:
Eneolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Sibiu
Localitate:
Miercurea Sibiului
Comuna:
Miercurea Sibiului
Punct:
Petriş
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Batiuk Steven University of Ottawa, Canada
Georgescu Adrian Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Goncear Andrei University of Ottawa, Canada
Luca Sabin Adrian responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului, "Petriş" s-a organizat datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală, Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context european (ICVPT), Muzeul Naţional "Brukenthal" din Sibiu (MNBS) şi Universitatea Otawa (UO - Canada). Staţiunea arheologică se af...lă între calea ferată şi şoseaua Sibiu - Sebeş la aproximativ 1 km V de ultimele construcţii din comuna Miercurea Sibiului. Câmpul cu resturi arheologice are cam 200 x 100 m. Cercetările noastre s-au desfăşurat în extremitatea de NE a acestuia. Principalele epoci reprezentate în săpăturile arheologice efectuate până acum sunt neoliticul, eneoliticul şi epoca migraţiilor. Anul 2001 a însemnat schimbarea sistemului de săpătură din acest sit. S-a trecut de la sistemul secţiunilor de control a stratigrafiei şi complexelor la suprafaţa prin care se dezvelesc mari întinderi ale aşezării. Astfel că am trasat şi început excavaţia la o suprafaţă de 20 x 20 m dispusă într-o zonă în care putem descoperi atât complexe preistorice, cât şi complexe funerare din sec. IV p. Chr. Dată fiind cantitatea de pământ extrem de mare excavată nu s-a putut cerceta decât parţial nivelul cu locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Petreşti. S-a constatat că unele anexe ale caselor petreştene erau pavate cu piatră de râu, fiind de mici dimensiuni, iar locuinţele apar sub forma unor platforme de lut ars de mari întinderi. La unele dintre locuinţe se constată şi lipirea pereţilor cu un strat subţire de lut, păstrat în cazul incendierii acestuia. Chiar dacă s-a lucrat mai bine de două luni nu am reuşit să epuizăm cercetarea locuinţelor de suprafaţă. Aceasta, ca şi epuizarea complexelor adâncite care se conturează, este sarcina săpăturilor din anul 2002. Materialele arheologice descoperite (ceramica) au fost statisticate, restaurate, sortate şi marcate. O parte a colecţiei descoperite în anii anteriori a fost inventariată. De asemenea, materialele arheologice au fost fotografiate şi desenate. S-au realizat şi primele planşe în vederea publicării. Arhiva de desene şi profiluri se află tot la MNB Sibiu. Cu ajutorul teodolitului digital s-a creat o imagine topografică tridimensională a sitului. S-au luat şi cotele GPS ale sitului în vederea realizării unor fotografii din satelit. Pe şantier au efectuat practica de specialitate studenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi colegi şi studenţi de la Universitatea Otawa (Canada). Ultima semnalare a materialelor arheologice de aici se află în revista Apulum: S. A. Luca şi colab., Die Frühphase der Vinèa-Kultur in Siebenbürgen. Anhaltspunkte des chronologischen und ethnokulturellen horizontes, Apulum, 37, 1, 2000, p. 7-9; Faza timpurie a culturii Vinèa în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic şi cultural, Angustia, 5, 2000, p. 40-42. Cercetările de la Miercurea Sibiului, "Petriş" continuă neîntrerupt din anul 1997. Materialele arheologice sunt depozitate la MNB Sibiu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO