.
Ciulpăz | Comuna: Peştişu Mic | Judeţ: Hunedoara | Punct: Peştera Bulgărelu (Munţii Poiana Ruscă) | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Locuire în peşteră
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Ciulpăz
Comuna:
Peştişu Mic
Punct:
Peştera Bulgărelu (Munţii Poiana Ruscă)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cerişer Nicolae Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Diaconescu Dragoş Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Goncear Andrei University of Ottawa, Canada
Luca Sabin Adrian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Purece Silviu Istrate Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Roman Cristian Aurel Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
Suciu Cosmin Ioan Colegiul Naţional Pedagogic "Andrei Şaguna" Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Perieghezele şi sondajele în peşterile cu sedimente arheologice de pe rama de E a Munţilor Poiana Ruscă s-au putut organiza datorită colaborării dintre Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Catedra de Istorie antică şi medievală (ULBS), Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context european (ICVPT), primăria municipiului Hunedoara, Muzeul "Castelul Corvineştilor..." din Hunedoara (MCCH), clubul speologic Proteus din Hunedoara (PH) şi Universitatea Ottawa (UO - Canada). Perieghezele efectuate în vara acestui an au dus la cunoaşterea arheologică a mai multor obiective cu sedimente depuse în urma activităţii specifice omului. În prima fază, acestea au fost curăţate de căzăturile de piatră din tavan şi de resturile lemnoase sau osoase depuse în perioada contemporană, preparându-se pentru sondaje arheologice. În peştera de la Ciulpăz, "Bulgărelu", s-a efectuat un sondaj de verificare care a dezvăluit o stratigrafie extrem de bogată, în cea mai mare parte preistorică. S-a efectuat un sondaj şi în zona aflată în faţa intrării peşterii şi s-a constatat că locuirea preistorică este prezentă şi aici (cultura Coţofeni). Peştera de la "Bulgărelu", de versant, cu dimensiuni reduse, plasată pe partea stângă a văii Zlaştiului are intrarea scundă. Aceasta a fost degajată cu ocazia cercetărilor speologice şi duce într-o sală pavată cu bolovani desprinşi din plafon şi resturi ceramice şi osteologice. Zona intrării poartă pe plafon urmele afumate ale unor vetre de foc, un horn făcând legătura cu suprafaţa. Ultima publicare a unor materiale arheologice din peşterile de aici: S. A. Luca şi colab., Materiale arheologice din peşteri ale judeţului Hunedoara (I), în Corviniana, 3, 1997, p. 17-32. Materialele arheologice sunt depozitate la MCC Hunedoara.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO