.
Floreşti | Comuna: Poieneşti | Judeţ: Vaslui | Punct: Mânăstirea Floreşti | Anul: 1998
Anul:
1998
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Vaslui
Localitate:
Floreşti
Comuna:
Poieneşti
Punct:
Mânăstirea Floreşti
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chiriac Gelu Laurenţiu Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Ursachi Laurențiu Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile arheologice de la Mănăstirea Floreşti, sat Floreşti, com. Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui, din campania anului 1998 au avut un caracter de salvare, în atenţia noastră s-a aflat biserica şi palatul stăreţiei din cadrul acestei mănăstiri. în urma executării celor 4 casete exterioare din jurul bisericii, s-a constat faptul că biserica de sec. XIX a avut o fundaţie unitară, dar că a fost construită pe ur...mele unei mai vechi fundaţii aparţinând unei biserici de la sfârşitul sec. XVII. Această ultimă fundaţie se pare că a fost înconjurată cu o rigolă pe întreg conturul ei. S-au evidenţiat de asemenea etapele de construcţie diferenţiate pentru fiecare biserică în pare. S-au descoperit fragmente de olane şi de cărămidă inscripţionată (de sec. XIX, poate chiar şi de sec. XVII). În urma trasării a două casete pe exteriorul palatului stăreţiei s-a depistat un vechi punct de colectare (sau cămin de vizitare) al apelor pluviale de pe versanţii înconjurători către mănăstire. Planimetria zonei este normală. S-au descoperit aceleaşi materiale arheologice. Săpăturile din interiorul bisericii mănăstirii au reliefat existenţa a două ziduri aparţinând unei fundaţii mai vechi de la o biserică de la sfârşitul sec. XVI. Aceste două ziduri sunt dispuse perpendicular pe zidul perimetral al construcţiei actuale şi ele se pare că delimitau pronaosul de naos şi naosul de absidele laterale ale construcţiei de sec. XVI. Şi în interior s-au găsit aceleaşi materiale arheologice alături de câteva fragmente de sticlă şi o cataramă de fier (aflată într-un avansat proces de degradare). Cercetările ulterioare vor urmări întreaga evoluţie arhitecturală a Mănăstirii Floreşti, precum şi noi date privind structura de rezistenţă a întregului ansamblu arhitectonic. Investigaţii geologice Ţinând seama de importanţa edificiului construit în sec. XVII-lea şi de cerinţele colectivului de arheologi, s-au efectuat investigaţii geologice la şantierul arheologic Floreşti, după cum urmează: - recoltări de probe din mortarul fundaţiei şi din piatra de fundaţie; - recoltări de probe din terenul de fundaţie; - prob de rocă din zidăria edificiului. Aceste probe sunt destinate analizelor de specialitate, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai exacte şi mai complete privind construcţia şi compoziţia fundaţiei de la biserică şi de la palatul stăreţiei.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO