.
Livezile | Judeţ: Alba | Punct: Baia | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Livezile
Comuna:
Livezile
Punct:
Baia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Au fost executate un număr de trei secţiuni, pe terasa de pe panta sudică a dealului, după cum urmează: S.I A (10 x 1 m), S.II (5 x 2 m) şi S.III (15 x 2 m), în plus fiind continuată săparea şanţului de pe panta estică (5 x 3 m) şi fiind executat un sondaj (10 x 1 m) pe terasa situată spre est de cruce. Cele trei secţiuni au dus la descoperirea mai multor locuinţe de suprafaţă, cu un bogat inventar ceramic, inc...lusiv vase intregibile, unelte din os şi silex, un topor din piatră fragmentar, idoli zoomorfi din lut şi un pandantiv din dinte de animal. S-a constatat că aşezarea cuprinde o singură fază de locuire, aparţinând unui aspect cultural inedit, în care elemente târzii Coţofeni apar combinate cu influenţe de factură Cernavodă II - Folteşti. Un bogat material ceramic şi unelte din os şi piatră de factură identică cu cele găsite pe terasa sudică au fost descoperite şi în umplutura şanţului de pe latura estică. Descoperirile de la Livezile au relevat un aspect cultural nou aparţinând bronzului timpuriu transilvănean, ceea ce implică continuarea lor şi în anii viitori.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO