.
Turda | Judeţ: Cluj | Punct: Termele castrului Legiunii V Macedonica | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca post-romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Cluj
Localitate:
Turda
Comuna:
mun. Turda
Punct:
Termele castrului Legiunii V Macedonica
Toponim:
[Potaissa]
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bărbulescu Mihai responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cătinaş Ana Muzeul de Istorie Turda
Fodorean Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Husar Adrian Universitatea "Petru Maior", Târgu Mureş
Huszarik Pavel Liceul Nădlac
Luca Claudia Muzeul de Istorie Turda
Nemeti Irina Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Nemeti Sorin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Stănescu Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Cod RAN:
Raport:

În campania din anul 2002 cercetările arheologice au continuat în zonele vestică, estică şi nordică ale complexului termal din praetentura dextra a castrului legionar de pe platoul "Cetate". Zona vestică: Spre vest s-au executat două casete prin camerele K şi L cu suprafaţa de 12,70 x 6,50 m. În camera K s-au descoperit elemente de conductă patrulateră (24 x 15 x 19 cm) pentru trecerea aerului cald prin zidu...ri, precum şi tuburi pentru aducţiunea apei. Podeaua inferioară din camera K este realizată din opus signinum cărămiziu, consistent. În zona vestică a camerei se păstrează pilele de hipocaust (plinta inferioară 27 x 27 x 5 cm; cărămizile 18 x 18 x 6,5 cm). Piciorul mai bine păstrat are o plintă şi şapte cărămizi, având astfel înălţimea totală de 57 cm. Distanţa între două plinte este de aproximativ 30 cm (1 pes). În zidul dintre camerele K şi L (gros de 90 cm), între metrii 2, 25 şi 2, 65 de la colţul sud-estic al camerei L, se observă o trecere lată de 40 cm, blocată ulterior cu zidărie de cărămidă. Deasupra ei se păstrează o lespede de piatră fasonată (110 x 90 x 25 cm). În continuare, în partea demolată a zidului dintre K şi L se observă urmele unei alte treceri (între m 4, 45 şi 5, 05). Nivelul inferior al podelei hipocaustului din camera K este cu 7 cm mai jos decât cel din camera I , iar nivelul inferior din camera L este cu 7 cm mai jos decât cel din camera K. Pentru racordarea săpăturilor actuale la axele castrului s-a trasat secţiunea S 3/2002 denumită "Vest Terme", spre vest de camera K, cu dimensiunile 65, 20 x 1, 50 . Între m 1 şi 2, 05 a apărut zidul care închide spre vest camera K. Până la acest zid lungimea camerei K pe direcţia E - V este de 9,10 m (interiorul). De-a lungul secţiunii "Vest Terme" au fost intersectate 9 ziduri excavate care aparţin unei construcţii ce poate fi identificată cu o centuria cu opt încăperi (distanţele dintre ziduri corespund cu dimensiunile unor contubernia). În încăperea a doua (de la est la vest) apare o fântână cu centrul la metrul 17,25. În partea superioară fântâna este umplută cu piatră, material tegular, oase, fragmente ceramice. Între metrii 1,30 şi 2,30 (de la nivelul de călcare antic) s-au găsit trei ulcioare întregibile cu buza trilobată. Groapa superioară a fântânii este tronconică (în acest sector s-au descoperit majoritatea materialelor arheologice, inclusiv două monede), iar de la adâncimea de. -1,80 m continuă cilindric cu un diametru de 0,90 m. Fântâna a fost cercetată până la adâncimea de 3,40 m (de la nivelul actual al solului). Este a treia fântână descoperită în castru, după cea din colţul sud-estic al clădirii comandamentului şi cea de la est de terme. În capătul vestic al secţiunii a fost dezvelită o porţiune din via principalis. Drumul are lăţimea de 7 m şi este alcătuit din trei straturi: 1. Stratul superior – dale de piatră, cu lăţimea de 0, 60 m; 2. Strat de prundiş gros de 10-15 cm; 3. Strat inferior din şisturi argiloase cu grosimea de 15 cm. Zona estică Camera G. Prin două casete alăturate s-a excavat jumătatea dinspre E a camerei (jumătatea vestică dezvelită parţial în campania 2000). Pe trei laturi ale camerei apare un culoar pentru hipocaust larg de 90 cm. Culoarul a fost desfiinţat, latura nordică fiind umplută cu mortar, piatră şi cărămidă. O umplutură foarte consistentă pe latura de vest sugerează că culoarul pentru hipocaust a existat şi pe această latură. Doar pe latura sudică a camerei G nu exista acest culoar pentru hipocaust. Partea centrală a încăperii are o podea de cocciopesto consistentă (grosime 15 cm), la acelaşi nivel cu nivelul de călcare (pavajul de cărămizi) din camera E, şi cu nivelul superior al hipocaustului din camera I. În culoarul estic al hipocaustului se observă două rânduri de pile (se păstrează doar plinta inferioară şi una două cărămizi). Încăperea are dimensiunile interioare de 7, 5 x 5, 95 m (lărgimea de 5, 95 m este, de fapt, de 20 pedes). În centrul laturii estice s-a dezvelit canalul de la cuptor, lat de 45 cm. Este construit din două lespezi aşezate pe cant, acoperite cu o altă lespede (dimensiuni interioare 45 x 50 cm). Capătul estic al canalului spre cuptor a fost desfiinţat. Şi cuptorul lipseşte fiind dezafectat în antichitate sau distrus de excavările moderne. La nivelul de călcare, în peretele vestic, se observă un tub de conductă cilindrică ce evacua apa din încăperea G, într-un mic canal ce conducea apa în canalul deversor I. Din acest mic canal se mai păstrează partea finală, pe o lungime de 2 m. Fundul şi pereţii acestui mic canal sunt construiţi din cărămidă prinsă cu mortar, şi este acoperit cu lespezi mici de piatră. Canalul I deversor a fost cercetat pe o lungime de 10, 8 m, spre sud. Este construit în tehnica cunoscută din campaniile anterioare (care au dezvelit mai multe sectoare din acest canal), cu pereţi de piatră şi fundul cu două cărămizi (42 x 28 cm) dispuse perpendicular între ele, formând o lărgime a fundului canalului de 70 cm. Spre capătul sudic, cărămizile sunt dispuse câte două pe lungime, dând lărgimea de 60 cm. În canal au fost descoperite câteva monede prost conservate şi, alături de canal, un inel de argint cu inscripţie VTER(e) FELIX. Zona nordică La nord de frigidarium I au fost trasate două casete (C I / 2002, C II / 2002, cu diametrul de 4,80 x 5 m). În aceste casete apare zidul (cu grosimea de 0, 90 – 1 m) care închide termele spre nord, zid ce continuă pseudo-absida de la nord de frigidarium I. În caseta I apare o bază de pilon formată dintr-o lespede cu dimensiunile de 70 x 50 x 20 cm, aşezată pe o structură clădită din pietre prinse cu mortar. Partea superioară a lespezii este la o adâncime de -75 cm de la nivelul actual, această adâncime marcând nivelul de călcare din spaţiul de la nord de frigidarium I Acest nivel constă din bucăţi de mortar căzute peste un strat de mortar şi pietriş gros de 25 cm. Sub acest strat se află un nivel de călcare cu mortar din care s-au scos bucăţi de scânduri pentru podele. Deasupra nivelului superior de călcare există o depunere cenuşoasă groasă de 20 - 25 cm, strat în care s-a descoperit material roman (patru monede, o fibulă puternic profilată, un buton de bronz). Peste acest strat au căzut ţiglele. În acest strat de dărâmare a acoperişului au apărut fragmente ceramice de culoare cenuşiu deschisă, cu decor lustruit "în reţea", databile în secolele IV - V d. Chr. Tot în această zonă a fost trasată S1/2002, orientată N - S, cu dimensiunile de 28 x 1, 5 m. De la sud la nord, se observă o podea de cocciopesto solid, tăiată la metrul 5, 40 de un zid lat de 0, 50 m, excavat, care ar putea reprezenta fundaţia unui portic. Spre nord, două ziduri modeste, de 50-60 cm grosime delimitează o mică construcţie lată de 4,15 m. Capătul nordic al secţiunii a intersectat via praetoria, lată aici de 6 m, bordată de pietre mari de stâncă. Nu se păstrează lespezile acestui drum, doar substrucţia din şist argilos. În caseta deschisă lângă această secţiune s-a descoperit un pavaj de piatră, pe o suprafaţă de 3,5 x 2 m. Acest pavaj poate fi pus, eventual, în relaţie, cu accesul de pe via praetoria spre terme. Frigidarium I. Au continuat cercetările în zona centrală, printr-o secţiune transversală, care a surprins o amenajare ulterioară epocii romane (?). Aici lucrările vor continua în campaniile viitoare. Lucrări de conservare Lucrările de conservare în 2002 s-au executat din fonduri puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Cluj. Ele au vizat latura vestică a clădirii comandamentului (Principia), unde s-a conservat zidul de vest, care închide clădirea comandamentului, zidurile de nord şi sud care flanchează basilica, precum şi zidurile încăperilor E’, D’,C’, B’ şi E. La terme s-au executat lucrări de conservare la încăperea G, cercetată în actuala campanie.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO