.
Creţeşti | Judeţ: Vaslui | Punct: La Intersecţie | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca bronzului
Perioade:
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Mormânt izolat
Județ:
Vaslui
Localitate:
Creţeşti
Comuna:
Creţeşti
Punct:
La Intersecţie
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Merlan Vicu Muzeul Municipal Huşi
Salomeia Paul Muzeul Municipal Huşi
Cod RAN:
Raport:

Încă din 1999 în malul în curs de prăbuşire din partea de SE a sitului, s-au evidenţiat urme de chirpic de la o locuinţă. În urma sondajului din septembrie 2003 locuinţa a fost dezvelită în proporţie de 60% înspre malul în curs de prăbuşire. În acest perimetru s-a descoperit (în partea de E a locuinţei L1) pe o suprafaţă de cca. 1,3 m2 şi o vatră de foc compactă cu urme de făţuială. În locuinţă s-a descoperit î...n nivelul inferior o platformă groasă de lut pe un pat de crengi şi bârne. În partea de NE a locuinţei L1 s-au descoperit trei râşniţe albiate, fiecare având şi frecător. În jurul vetrei se aflau resturile mai multor vase ceramice. Vatra de foc suprapunea o groapă menajeră în care s-a descoperit un bogat material osteologic, cu multe unelte din os şlefuit (coarne de cerb sub formă de pumnal, coarne de bovidee şlefuite parţial etc.), câteva lame şi gratoare din silex de Prut, fragmente de statuete feminine incizate superficial şi cu urme de pictură roşie şi numeroase fragmente ceramice de uz gospodăresc sau de ritual (boluri, vase de tip "binoclu", fragmente de altăraşe, cupe, castroane etc.). În caroul 5 a fost descoperit un schelet uman (păstrându-se doar bazinul şi picioarele) (M1) fără inventar. În dreptul caroului 5-6 în afara secţiunii S 1 în latura de E s-a descoperit cel de-al doilea schelet uman (M2) cu inventar format dintr-o ulcică cu toartă supraînălţată. Cele două morminte aveau o orientare aproximativă E - V (capul spre E). După inventar cel de-al doilea mormânt se încadrează cronologic la sfârşitul epocii bronzului. În ceea ce priveşte locuinţa L1 (prin dezvelirea parţială efectuată) am constatat că are o orientare aproximativ NV - SE cu intrarea spre E. Despre alte elemente tehnice şi funcţionale ne rezervăm dreptul de a face constatările generale după dezvelirea integrală a locuinţei L1 din campania următoare

English Abstract:

During the 2003 campaign we conducted a survey that revealed the traces of a house with a hearth and platform. We uncovered two human skeletons, one with grave goods made up of a pot with high handle that made it possible to date it to the end of the Bronze Age.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO