.
Jurilovca | Judeţ: Tulcea | Punct: Capul Dolojman | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Templu
Județ:
Tulcea
Localitate:
Jurilovca
Comuna:
Jurilovca
Punct:
Capul Dolojman
Toponim:
Argamum, Orgame
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bâlici Ştefan Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti
Dan Anca-Christina École Normale Supérieure, Paris, France
Mănucu-Adameşteanu Mihaela Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Mărgineanu-Cârstoiu Monica Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Rusu Vera Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Vizauer Iulian Direcţia Judeţeană pentru Cultură Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice la cetatea greco-romană Orgame/Argamum, com. Jurilovca, jud. Tulcea, punct "Cap Dolojman"1 s-au desfăşurat în cursul lunilor august-septembrie 2003. Săpăturile au fost autorizate prin autorizaţia de săpătură arheologică nr. 228/623 din 11.06.2003, emisă de Direcţia Arheologie a MCC. Finanţarea cercetării a fost asigurată de Academia Română şi Consiliul Judeţean Tulcea. Ca urmare a bugetu...lui limitat, în anul 2003 au putut fi continuate cercetările în doar două din sectoarele şantierului: -sectorul de SE, zona extramuros, pe terasa de S - incinta greacă (SIG), cu depuneri din sec. VI - III a. Chr. ; VI p. Chr. -sectorul central, zona intramuros, la SV de bazilica 2, cu depuneri din sec. V - VII p. Chr. Protecţia in situ a vestigiilor antice s-a făcut prin acoperire cu un strat de pământ, întrucât cercetarea lor va fi reluată în campaniile următoare. Conform protocolului de colaborare pe şantierul arheologic Orgame/Argamum, inventarul mobil rezultat în urma campaniei 2003 a fost depus integral la ICEM Tulcea, unde va fi restaurat, inventariat şi conservat. Nu s-au efectuat lucrări de restaurare sau conservare definitivă la nici unul din monumentele sitului. În schimb, o bună parte a fondurilor a fost consumată pentru îndepărtarea vegetaţiei şi a molozului rezultat din degradarea edificiilor antice, construite din piatră legată cu pământ, precum şi pentru repararea (la sec) unora dintre zidurile astfel alterate. S-a constatat că, în absenţa unei îngrijiri permanente sau a erbicidării sistematice, vegetaţia spontană tinde să acopere întregul sit, invadând, în egală măsură, zone încă necercetate, în curs de cercetare sau deja restaurate. În unele puncte din sectoarele aflate în curs de cercetare au putut fi observate urme de excavaţii clandestine, având drept scop probabil extragerea de obiecte mărunte în vederea valorificării pe piaţa de antichităţi. Condiţiile de totală izolare ale sitului fac deosebit de dificilă urmărirea responsabilă a fluxului de vizitatori ocazionali, în ciuda existenţei unui post de pază permanent, asigurat de ICEM Tulcea.

English Abstract:

The archaeological investigations in the Graeco-Roman fortress of Orgame/Argamum, Jurilovca commune, Tulcea county, the location of “Cap Dolojman” were conducted during August – September 2003. As a result of the limited budget, in 2003, we could continue the investigations in two of the sectors of the site only: the southeast sector, extramuros area, on the south terrace – the Greek precincts (SIG), with depositions from the 6th – 3rd centuries BC; 6th century AD and in the central sector, intramuros area, to the southwest of basilica 2, with depositions from the 5th – 7th centuries AD. We did not conduct any definitive restoration or conservation works in any of the monuments of the site.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO