.
Săbăoani | Judeţ: Neamţ | Punct: La Izvoare (La Islaz) | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Latene
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Neamţ
Localitate:
Săbăoani
Comuna:
Săbăoani
Punct:
La Izvoare (La Islaz)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hordilă Domniţa responsabil Muzeul de Istorie Roman
Ursachi Vasile Muzeul de Istorie Roman
Cod RAN:
Raport:

  Au continuat săpăturile în necropola din sec.IV de la Săbăoani, punctul "La Izvoare", care au constat din 3 secţiuni - S XVIII; S XIX şi S XX cu o suprafaţă totală de 300 m².  Stratigrafia se menţine aceeaşi, doar că intensitatea de locuire este mai mare pentru epoca feudală. Urmele epocii bronzului şi primei epoci a fierului, sunt din ce în ce mai sporadice, pe măsură ce se înaintează către teras...a înaltă, după cum, aşezarea din sec. II-III se întinde doar către capetele de E ale secţiunilor orientate E-V.  În săpăturile din acest an, au fost descoperite 3 locuinţe adâncite şi una de suprafaţă din epoca feudală, 8 cuptoare şi 5 gropi din aceeaşi perioadă; o locuinţă adâncită din sec.VI-VII; 2 locuinţe de suprafaţă din sec.II-III, precum şi 11 gropi din diferite epoci. În cele trei secţiuni au fost descoperite, în această campanie, 25 morminte de înhumaţie, de copii şi maturi, ajungându-se la 90 morminte aparţinând sec.IV. Mormintele, în cea mai mare parte, nu au avut inventar. Cele câteva obiecte, precum şi ceramica descoperită în această campanie, au făcut parte din inventarul câtorva morminte. Nu s-a descoperit nici un mormânt de incineraţie. Rezultatele obţinute în această campanie nu modifică datarea necropolei la sf.sec.IV şi începutul celui următor.  Au continuat de asemenea, cercetările în aşezarea şi necropola medievală Săbăoani, de la punctul "La Cruci" sau "La Bisericuţă". Cele trei secţiuni au permis surprinderea limitelor de N şi S a cimitirului medieval, a unei porţiuni din conducta de apă ce deservea aşezarea, cât şi a două cuptoare pentru ars piatră de var. Dezvelirea a încă 145 morminte a făcut ca numărul înhumaţiilor să ajungă la 1455, fapt ce dă posibilitatea ca la Săbăoani să vorbim de cea mai mare necropolă medievală cercetată. Inventarul mormintelor, în general sărac, constă atât din accesorii de vestimentaţie şi obiecte de podoabă, cât şi obiecte cu caracter funerar. Din prima categorie fac parte: pandantive, nasturi globulari, copci, ţesături cu fire de aur, iar din cea de-a doua, ace de văl şi monede. Pe traseul conductei de apă a fost surprins un puţ de decantare, având diametrul gurii de 2,20 m şi adâncimea de 4 m. Descoperirea cea mai interesantă o constituie cele două cuptoare de ars piatră de var amenajate, cu prilejul construirii la Săbăoani a bisericii din piatră atribuită documentar Margaretei Muşata.  Alături de nivelul medieval - care a reprezentat scopul cercetării din acest punct - săpăturile au surprins un nivel dacic din sec.II-III, constând dintr-un fragment de locuinţă de suprafaţă, pe podeaua căreia s-au găsit fragmente de ceramică lucrate cu mâna sau la roată şi un pietrar din sec.VI.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO