.
Alba Iulia | Punct: Str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1 (proprietar Alexandru Antal) [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1 (proprietar Alexandru Antal) [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 22-23.03.2004 a fost executată săpătura arheologică preventivă pe terenul d-lui Antal Alexandru, situat în Alba Iulia, str. Brânduşei, nr. topo 4353/2/1/2/1/3/1. Obiectivul cercetării a fost descărcarea de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţiona să-şi construiască o locuinţă familială. Amplasamentul se află în situl arheologic de la Apulum, în apropierea limitei de SV a or...aşului roman municipium Septimium Apulense, în exteriorul acestuia. Lucrările au fost executate pe baza autorizaţiei de săpătură arheologică preventivă nr. 30/2004 şi a contractului de cercetare arheologică nr. 250/03.03.2004. Au fost trasate 4 unităţi de săpătură notate C1…C4, orientate pe direcţia NV-SE, având fiecare dimensiunile de 2x2 m şi martori de 0,5 m. Situaţia stratigrafică este relativ unitară în toate unităţile de săpătură: - 0-0,3 m, strat arător constituit din sol de culoare brun închis în care apar materiale tegulare fragmentare şi ceramică romană; -0,3-0,8 m, nivel de cultură aparţinând epocii romane în care au fost descoperite materiale tegulare, ceramică, cuie de fier aparţinând epocii romane (sec. II-III); -0,8-1,4 m, steril arheologic; de la –1,05 m se conturează un strat compact, argilos. Între materialele arheologice descoperite remarcăm: - fragment toartă vas, C2, -0,5 m; - fragment castron, C4, -0,6 m; - fragment buză vas, C1, -0,62 m; - fragment capac vas, C4, -0,56 m; e. cui fier, C1, -0,65 m; - fragment buză oală, C2, -0,58 m; - fragment toartă şi buză oală, C2, -0,62 m; - toartă şi perete oală, C3, -0,52 m; - fragment buză şi toartă amforă, C1, -0,6 m; - buză urcior cu o toartă, C4, -0,55 m; - fragment buză oală, C3, -0,6 m; - fragment buză oală, C1, -0,58 m; - fragment ţiglă romană, C1, -0,6 m; - fragment mandibulă, C1, -0,7 m; - os bovidee, C2, -0,65 m; - os bovidee, C2, -0,7 m; - lance din fier (hasta ferrata), C4, -0,5 m. Piesa este de formă romboidală – plată, alungită cu înmănuşare tubulară, fixată de mânerul din lemn cu un cui. Era purtată de legionari, dar şi de trupele auxiliare de infanterie sau de cavalerie. Săpătura arheologică preventivă din acest punct ne oferă informaţii cu privire la restrângerea limitei de SE a necropolei medievale timpurii de pe str. Brânduşei, cercetată începând cu anul 1997. Nu au fost depistate vestigii arheologice, care să necesite conservare "in situ". A fost realizată documentaţia grafică şi fotografică.

Rezumat:
The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, near the South-Western boundary of the Roman town municipium Septimium Apulense. There was identified a level of culture dating from the Roman Age (2nd-3rd centuries AD). The archaeological materials discovered consist of various types of pottery. There were also discovered osteologic materials (Bovidae) as well as an iron spear (hasta ferrata). The preventive archaeological investigation of this area offers data concerning the South-Eastern limit of the Early Mediaeval necropolis from Brânduşei Street, which has been investigated since 1997.
English Abstract:

The archaeological research took place in the archaeological site of Apulum, near the south-west boundary of the Roman town of municipium Septimium Apulense. We identified a cultural layer dating to the Roman period (2nd-3rd centuries AD). The archaeological materials discovered consist of various types of pottery. We also discovered bones (Bovidae) as well as an iron spear (hasta ferrata). The preventive archaeological investigation of this area offers data on the south-east limit of the Early Middle Ages cemetery in Brânduşei Street, which has been investigated since 1997.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO