.
Alba Iulia | Punct: Str. Crişanei f.n. [Apulum II] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Str. Crişanei f.n. [Apulum II]
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Inel Constantin responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

În perioada 05-08 aprilie 2004 s-au efectuat cercetări arheologice preventive de către MNUAI, conform contractului de cercetare arheologică nr.390/05.04.2004 şi autorizaţiei pentru săpături arheologice de salvare nr 22/2004, emisă de MCC. Terenul aflat în concesiune către SC Farmacia Filantropia SRL, reprezentată prin Lazăr Daniela, este amplasat pe str. Crişanei f.n. parcela topografică nr. 1655/2/1 şi 1656/2/...1/2, pe care beneficiarul urmează să construiască obiectivul "farmacie şi locuinţă familială", fiind situat la cca. 130 m E de descoperirile arheologice din zona străzii Munteniei (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii). În vederea descărcării de sarcină arheologică au fost realizate 3 sondaje arheologice pentru a se verifica potenţialul arheologic al punctului, deoarece în zonă nu existau cercetări arheologice cunoscute: C.1= 3x3 m; C.2= 3x3 m; C.3= 2x2 m. Observaţiile stratigrafice permit constatarea prezenţei a două nivele de locuire: primul de sec. XX (dovedit şi de o monedă de la regele Ferdinand I), respectiv, al doilea de epocă romană, fără să fie descoperite complexe arheologice; de menţionat că pânza freatică este destul de sus în acest punct, la cca.-1 m. Au fost înregistrate grafic şi fotografic toate datele descoperite în aceste secţiuni, de asemenea au fost recoltate materialele arheologice descoperite, fiind realizată documentaţia în vederea acordării certificatului de descărcare de către DCCPCN Alba. Materialele se află în cursul procesului de restaurare/conservare, după care vor fi supuse studiului de specialitate.

Rezumat:
The presence of two levels of habitation was ascertained through stratigraphic observations. The first level is from the 20th century and was dated by a coin issued during King Ferdinand I. The second level belongs to the Roman Age, but no archaeological complexes have been found.
English Abstract:

The presence of two occupation levels was ascertained through stratigraphical observations. The first level is from the 20th century and was dated due to a coin issued during King Ferdinand I. The second level belongs to the Roman period, but no archaeological complexes were found.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO