.
Poiana | Comuna: Tăuteu | Judeţ: Bihor | Punct: La Pădure | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului
Categorie:
Domestic
Județ:
Bihor
Localitate:
Poiana
Comuna:
Tăuteu
Punct:
La Pădure
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Arcuş Radu Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Bobână Bogdan Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Costescu Angela Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Crişan Ioan responsabil Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Fazecaş Gruia Traian Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ghemiş Călin Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ileş Anca Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Muţiu Ioana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Sava Victor Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Programul Naţional de Cercetare Arheologică "Autostrada" Situl de la Poiana "La pădure" se află pe sectorul 3C al viitoarei autostrăzi Braşov–Borş, între Km. 020+080 – 025+500. Având în vedere spaţiul întins pe care s-au desfăşurat cercetările, zona a fost împărţită convenţional în tronsoane, pentru a uşura înregistrarea descoperirilor şi a materialului arheologic descoperit. Astfel, situl propriu-zis a fost d...enumit "tronsonul 1" (km. 022+000 şi 022+250), iar restul suprafeţelor atribuite acestui şantier au fost incluse în tronsoanele 2–4, care sunt sterile din punct de vedere arheologic, ele făcând obiectul descărcării de sarcină istorică, conform contractului. Situl1 se află pe terasa superioară a râului Bistra, la cca. 1,5 km E de cursul său actual, într-o zonă care oferea suficiente condiţii de habitat – expunere, surse de apă precum şi o oarecare protecţie. De asemenea el este situat într-o zonă ce domină valea Bistrei, la ieşirea acesteia dintr-un mic defileu. Aici a fost identificat un sit ce se întinde pe o arie de cca. 4 ha, arheologic multistratificat, ce conţine urme de locuire aparţinând neoliticului, eneoliticul mijlociu (cultura Bodrogkeresztúr), eneoliticului târziu (cultura Coţofeni), bronzului mijlociu (cultura Otomani), bronzului târziu (grupul Igriţa, cu multe importuri Suciu de Sus - Lăpuş). Datorită arăturilor de mare adâncime făcute în anii '60 este aproape imposibil de determinat grosimea nivelelor de depunere şi realizarea unei stratigrafii. Au putut fi delimitate doar complexe care apar în grund începând de la adâncimea de -0,5 m. O excepţie o constituie marginea vestică a acestei terase, înspre pădure, unde complexele apar mai la suprafaţă. Datorită faptului că dimensiunile aşezărilor din diferite epoci ce se suprapun aici diferă de la epocă la epocă, nu sesizăm aceeaşi frecvenţă a materialelor arheologice pe întreaga suprafaţă a sitului. Astfel au fost rare până acum situaţiile în care nivelurile să fie surprinse într-o succesiune dată. Tronsonul de autostradă aferent şantierului arheologic de la Poiana "La Pădure" nu a putut fi definitivat datorită faptului că statutul terenurilor nu a fost lămurit (aici la data efectuării cercetărilor noastre nefiind expropriate porţiuni importante din suprafaţa care trebuia cercetată). O altă cauză a constituit-o întârzierea finanţării, la care se adaugă condiţiile meteorologice improprii cercetării arheologice din luna noiembrie. În aceste condiţii în situl arheologic propriu-zis (tronsonul 1) au fost săpate 23 de suprafeţe ce acoperă o arie de 1317 m2 iar în celelalte tronsoane, sterile din punct de vedere arheologic, au fost deschise un număr de 54 de secţiuni ce acoperă o suprafaţă de 1297,5 m2. În ceea ce priveşte repertoriul descoperirilor arheologice, menţionăm descoperirea a patru locuinţe: o locuinţă neolitică (grupul Suplacu de Barcău), una aparţinând culturii Bodrogkeresztúr, două aparţinând epocii bronzului (cultura Igriţa), toate fiind de suprafaţă. De asemenea au fost descoperite două vetre în aer liber: una cu căţei de vatră (cultura Igriţa) şi una în context neo-eneolitic. La acestea se adaugă numeroase gropi menajere şi de provizii aparţinând tuturor epocilor semnalate în acest sit. Ca material special descoperit menţionăm, un ac de cupru şi un topor de luptă din andezit. Atât din nivelele de cultură cât şi din complexe a rezultat un bogat material ceramic şi litic. În condiţiile de mai sus cercetarea noastră s-a axat mai mult pe urmărirea limitelor cât mai exacte a aşezării şi a stabilirii succesiunii stratigrafice, problema locuirii efective rămânând ca un deziderat de viitor până la clarificarea situaţiei juridice a terenurilor2 pe care se află această aşezare.

Note Bibliografice:

1. Situl arheologic de la Poiana "La Pădure", este inedit, el nefiind semnalat până în prezent în literatura de specialitate. De asemenea în intervalul cercetărilor desfăşurate aici, cu ocazia unor periegheze au fost descoperite un număr de alte patru situri în imediata apropiere a sitului de la Poiana "La Pădure" aparţinând epocii eneolitice (un târnăcop de aramă de la Tăuteu), şi epocii bronzului şi perioadei post-romane.


2. Deşi a existat posibilitatea ca cercetările noastre să fie extinse după culegerea recoltei de toamnă, proprietarii parcelelor în discuţie nu ne-au permis accesul aici.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO