.
Sibiu | Punct: Biserica Azilului | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sibiu
Comuna:
mun. Sibiu
Punct:
Biserica Azilului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Beşliu Munteanu Petre responsabil Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Harduzia Claudia Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Niţoi Anca Sorina Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Pop Răzvan Codruţ Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Continuarea săpăturilor pentru drenajul construcţiei şi semnele de întrebare ridicate de cercetările arheologice anterioare au determinat sondarea terenului de la N şi S de biserică. În culoarul de la N de biserică, spaţiu despărţitor de clădirea spitalului actual, au fost practicate două casete. Săpătura arheologică a evidenţiat etapele de construcţie: - construcţie din lemn de la nivelul căreia a fost rec...uperată o oală fragmentară, arsă reducător, decorată cu benzi de linii în val pe două treimi din suprafaţă. Ca o caracteristică a formelor medievale, buza oalei a fost lăţită. În schimb, suprafaţa interioară a fost impermeabilizată cu barbotină, procedeu neîntâlnit la ceramica medievală; - primul nivel de construcţie a fost intersectat de un nivel de înmormântare din care au fost dezvelite parţial urmele unui sicriu din lemn cu schelet bine conservat. Este cel mai vechi sicriu determinat stratigrafic în aşezarea medievală din Sibiu. Sicriului îi corespunde o a doua construcţie din lemn; - prima construcţie din piatră cu talpa deasupra sicriului din lemn poate fi identificată cu spitalul existent înainte de 1292; - accesul spre interior, surprins în caseta din culoar, aparţine bisericii amenajate din vechiul spital după 1292; - o fază masivă de refacere a ancadramentelor (fragmente din acestea au fost descoperite arheologic), implicit a spaţiului bisericii-spital este ulterioară dezafectării cimitirului. Moneda recuperată din pământul deja excavat aparţine mijlocului secolului al XVI-lea când, probabil, pe locul cimitirului de la N de biserica-spital s-a extins clădirea cu rosturi sociale. O piatră de mormânt recuperată din interiorul bisericii a fost datată la începutul secolului al XVI-lea, iar la mijlocul acelui secol Reforma lovea în ordinele călugăreşti, cel al Sfântului Spirit asigurând îngrijirea bolnavilor şi administrarea spitalului din Sibiu. La S de biserică a fost evidenţiată o substrucţie din piatră de râu. Lăţimea consistentă şi direcţia structurii de zidărie în afara planului clădirii pun sub semnul întrebării identificarea lui cu un zid despărţitor. Momentul ridicării lui coincide cu înălţarea compartimentului adosat la S bisericii. [P. Beşliu Munteanu]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO