.
Tulcea | Punct: Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus] | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca bizantină
Categorie:
Civil
Județ:
Tulcea
Localitate:
Tulcea
Comuna:
mun. Tulcea
Punct:
Str. Surorilor, nr. 16 [Aegyssus]
Sector:
Extra muros
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Paraschiv Eugen Dorel responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Stănică Aurel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Săpătura a avut caracter de salvare, fiind realizată pentru eliberarea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, în lunile martie–aprilie 2004. A fost trasată o secţiune orientată E–V, care suprapunea întreaga suprafaţă afectată de proiect – 11,4 x 7,8 m; adâncimea maximă, la care s-a ajuns e de -6 m. Secţiunea se găseşte la cca. 10 m de zidul cetăţii Aegyssus. Au fost identificate trei niveluri de... locuire – două de epocă romană timpurie şi unul romano-bizantin. Primului nivel roman timpuriu îi corespunde o clădite realizată din piatră, cărămidă şi mortar şi o canalizare din ţigle; acestea au fost cercetate parţial. Materialele arheologice recuperate constau în exclusivitate în ceramică fragmentară – veselă de bucătărie, veselă pentru servitul mesei şi amfore.

English Abstract:

In this location a rescue excavation was conducted. We excavated an E-W oriented trench that overlapped the entire area damaged by the project - 11.4 x 7.8 m; the maximum depth reached is -6 m. The trench is found about 10 m from the wall of the Aegyssus fortress. We identified two occupation levels, two of which date to the early Roman period and one to the Roman-Byzantine one. The first early Roman level is represented by a building made of stone, brick, and mortar and a tile sewerage; those were excavated in part. The archaeological materials recovered exclusively consist of fragmentary pottery - kitchen pottery, pottery for meal serving and amphorae.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO