.
Turda | Judeţ: Cluj | Punct: Dealul Cetăţii (Potaissa) | Anul: 2004
Anul:
2004
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Civil
Județ:
Cluj
Localitate:
Turda
Comuna:
mun. Turda
Punct:
Dealul Cetăţii (Potaissa)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bărbulescu Mihai responsabil Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cătinaş Ana Muzeul de Istorie Turda
Fodorean Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Husar Adrian Universitatea Târgu Mureş
Huszarik Pavel Liceul Nădlac
Luca Claudia Muzeul de Istorie Turda
Mihăilă Carmen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Nemeti Irina Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Nemeti Sorin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pîslaru Mariana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Sălăşan Mihaela Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Stănescu Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice s-au desfăşurat pe baza contractului 1643/28.06.2004 încheiat între MNIR ca finanţator şi UBB Cluj ca beneficiar. Cercetările din actuala campanie s-au concentrat asupra zonei vestice a termelor, situate în praetentura dextra. S-au executat nouă casete degajându-se o suprafaţă de 250 m2. În felul acesta s-a terminat cercetare încăperii L, au fost cercetate în cea mai mare parte încăp...erile M şi N şi, parţial frigidarium I(?). Totodată s-au cercetat două praefurnia situate spre V de încăperile L şi M. Camera L. Dimensiuni interioare: 8,95 x 9,1 m. S-au descoperit mai mute tuburi păstrate în întregime, de la sistemul de boltire. Hipocaustul are 16 rânduri de pile pe direcţia N-S şi 17 rânduri de pile pe direcţia E-V, în total 272 de pile formate din cărămizi pătrate. O pilă întreagă se compune dintr-o plintă inferioară, zece cărămizi şi două plinte superioare pe înălţimea de 0,8 m. În peretele vestic, aproape de colţul sud-vestic al încăperii, se observă un blocaj în zid de aproximativ 2,3 x 1,2 m, probabil o amenajare pentru prefurniu, la care s-a renunţat ulterior. Cuptorul camerei L. Pentru canalul prefurniului s-a spart zidul vestic în centrul încăperii pe o lungime de 2 m. Cuptorul situat spre V este amenajat din lespezi din calcar groase de 50 cm pe o lungime de 1,7 m. Interiorul este lat de 0,5–0,7 m. Fundul acestui canal este din pământ ars la roşu. Canalul e acoperit cu lespezi de 30 cm grosime, interiorul acestuia fiind înalt de 1,1 m. Lespezile, care constituie pereţii canalului sunt puternic arse şi prezintă o alveolare spre interior, situaţie similară cu canalele prefurniilor de la camerele I şi K. Spre interiorul camerei L canalul prefurniului intră 0,7 m. Aici lespezile orizontale sunt aşezate pe doi stâlpi din piatră. Lespezile canalului sunt aşezate pe un pat de cocciopesto şi cărămizi. Peste canal, în exteriorul camerei L, se afla o boltă în leagăn din cărămizi aşezate pe două ziduri perpendiculare pe zidul vestic al camerei L. Zidul sudic se păstrează până la naşterea bolţii, iar din zidul nordic se păstrează numai fundaţia. Lăţimea acestei camere boltite peste cuptor este de 2,1 m. Naşterea bolţii din cărămizi începe la înălţimea de 1,25 m. Pe zidul sudic se observă amprentele în mortar a şapte cărămizi de 40 x 40 cm. Faţă de nivelul de călcare din antichitate, nivelul de călcare de la prefurniu coboară cu 1,5 m. Întreaga amenajare descrisă era încadrată de o încăpere parţial subterană de formă trapezoidală cu dimensiunile interioare de 6-5,4 x 4,8 m. În această încăpere se pătrundea dinspre S păstrându-se o scară cu trei trepte din piatră, largi de 1,25 m. Spre N de încăperea cuptorului apare fundaţia unui zid îngust, în care s-a refolosit un fragment de bază de coloană. Potrivit profilului N-S prin încăperea cuptorului se observă trei nivele de călcare romane, care au ridicat treptat nivelul final roman cu cca. 0,5 m. Peste acest nivel s-au descoperit fragmente ceramice din sec. VI p. Chr., ceea ce dovedeşte o locuire ulterioară a acestei încăperi semiîngropate. Camera M. Dimensiuni interioare: 8,9 x 9 m. Nivelul inferior al hipocaustului este ridicat cu 0,1 m deasupra nivelului inferior al hipocaustului din camera L. Numărul de pile este probabil identic cu cel din camera L. Cea mai înaltă pilă păstrată pe o înălţime de 0,72 m este formată din plintă şi opt cărămizi. Peretele dinspre camera estică, lat de 1,2 m, este complet excavat, inclusiv fundaţia, pe jumătatea sa nordică. Şi peretele dinspre N, spre camera N, este în cea mai mare parte excavat. Peretele dinspre camera L este lat de 1 m, construit în tehnica opus incertum, dar şi din cărămidă şi blocuri fasonate în jurul canalelor de trecere a aerului cald. În peretele, care desparte camerele L şi M se află două canale late de câte 0,5 m. Cele două canale sunt mărginite de zidărie din cărămidă, peste care erau blocuri de piatră fasonată de 1–1,08 x 0,7 x 0,35–0,4 m. Canalele au fost blocate cu cărămidă. Cuptorul camerei M era situat spre V de încăpere într-un spaţiu mărginit de două ziduri cu o lăţime de 3,4 m. Canalul este mărginit de lespezi având interiorul larg de 0,75 m. În interiorul camerei M, în dreptul canalului de la cuptor, se observă pe o lungime de 3,7 m o amenajare din cinci stâlpi de piatră înalţi de 57–66 cm, groşi de 35–40 cm, ridicaţi pe nivelul inferior al hipocaustului. Doi dintre aceşti stâlpi verticali sunt dublaţi de pile din cărămizi. Lespezile orizontale nu se mai păstrează. Camera N. Lăţimea camerei pe direcţia N-S este de 9 m. Spre peretele nordic, care desparte această încăpere de frigidarium I se află un canal larg de 1,5 m, care era probabil încălzit cu un cuptor situat în frigidarium I (?). În zidul dintre frigidarium I (?) şi camera N este un canal larg de 0,4 m mărginit de blocuri fasonate şi cărămidă şi care avea boltă de cărămidă. În camera N a existat o primă fază de funcţionare cu o podea de cocciopesto groasă de 0,1-0,15 m, apoi s-a depus pământ relativ curat pe o înălţime de 0,5-0,55 m, peste care s-a amenajat nivelul de călcare superior din mortar şi pietriş gros de 0,55 m. Pe acest nivel de călcare se observă urme de la un pavaj din cărămizi. Caseta prin frigidarium I. Nu a surprins nivelul de călcare amenajat cu cărămizi, care a fost observat în zona centrală a acestui spaţiu. S-au descoperit trei gropi rectangulare pentru pregătirea varului, din etapa construirii ori a unei reamenajări din terme. În casetă s-au descoperit mai multe monede şi material mărunt. Cercetările din actuala campanie prefigurează închiderea termelor spre V prin încăperile K, L, M şi N, la V de acestea aflându-se doar spaţiul "tehnic", cu cuptoarele descoperite deocamdată pentru camerele K, L şi M. Din cercetările anterioare rezultă că spre V de terme, până la via principalis, se afla o cazarmă. S-au efectuat lucrări de conservare primară la zidurile încăperilor M şi N, precum şi la cuptoarele de la încăperile L şi M.

English Abstract:

The excavations of the current campaign focused on the west area of the thermae, situated in praetentura dextra. We carried out nine cassettes, and thus cleared a 250 m2 area. The excavation into room L was finished, the largest part of rooms M and N and partially the frigidarium I were excavated. Two praefurnia situated to the west of rooms L and M were excavated too. The excavations of the current campaign are meant to close down the thermae to the west by rooms K, L, M and N, as to the west of these only the "technical" space lies, with the kilns uncovered until now for rooms K, L and M. From the previous excavations it results that to the west of the thermae up to via principalis, there are some barracks. We conducted primary conservation works at the walls of rooms M and N, as well as at the kilns in rooms L and M.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO