.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Sector Poarta de Nord
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bogdan Cătăniciu Ioana responsabil sector Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

În perioada 12-22 septembrie am efectuat săpături arheologice la Adamclisi, sectorul Poarta de Nord. Din păcate timpul nu a fost favorabil şi nu am avut mâna de lucru necesară. În program era să continuăm dezvelirea spre N a depunerilor târzii ca să avem o suprafaţă suficientă pentru a ne adânci în siguranţă pentru a investiga fundaţiile fortificaţiei timpurii. Este de reţinut că săpătura a fost întreruptă în... 2002, când s-au dezvelit parţial resturile unui turn de incintă la adâncimea de 4,5 m. Cercetarea nu a fost posibilă atunci tocmai pentru că în suprafaţa cercetată au apărut mai multe asize de piatră. Orice adâncire necesita extinderea suprafeţei spre N. După o întrerupere de trei ani cercetarea a devenit şi mai periculoasă, existând riscul prăbuşirii profilelor asupra celor ce lucrează. S-a efectuat o săpătură pe o suprafaţă de 7 x 7 m, realizată în trepte: 3 x 7 m la –1,20 m, 2 x 7 la –0,80 m şi 2 x 7 la –0,60 m. S-a îndepărtat stratul de dărâmătură finală a cetăţii, în viitor trebuie să ajungem la nivelul roman timpuriu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO