.
Adamclisi | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Latene;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca romană târzie;
Epoca romano-bizantină
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată;
Cetate;
Necropolă
Județ:
Constanţa
Localitate:
Adamclisi
Comuna:
Adamclisi
Punct:
Cetate
Sector:
Platou Est
Toponim:
Tropaeum Traiani
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpiţă Carol responsabil sector Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Ene Daniel Lucian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile arheologice din vara anului 2005 din punctul Tropaeum Traiani Platou Ests-au desfăşurat pe o durată de două săptămâni şi au implicat participarea a 12 studenţi din anul I şi II ai Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti. Obiectivele acestei campanii au fost următoarele: precizarea rezultatelor campaniilor anterioare (la nivelul lămuririi stratigrafiei precizate până în acest moment şi la niv...elul determinării apartenenţei culturale a diferitelor straturi); extinderea săpăturilor pe direcţia NE pentru precizarea suprafeţei aşezării. Prin urmare, campania din acest an s-a axat pe exploatarea unor secţiuni deschise în anii anteriori (SVII, SIX) şi pe deschiderea unei noi secţiuni (S X). Rezultatele pot fi rezumate astfel: - la nivelul secţiunii SVII s-au precizat două gropi cu inventar relativ redus şi fragmentar, amândouă având gura la o adâncime de 1 m; cele două complexe au fost identificate la capătul de E al SVII, unul dintre acestea este păstrat şi in profil; prima groapa (cpl. 34) conţine chirpici şi multă cenuşă, cu fragmente rare şi relativ rulate de ceramică, ceea ce ne face să credem că avem de-a face cu o groapă de gunoi); după precizarea conturului gropii, la 1 m adâncime, s-a continuat cu secţionarea pe jumătate pentru stabilirea conturului în adâncime a gropii; la 1,60 m, adâncimea maximă atinsă în această campanie, groapa se lărgeşte puţin, dar nu prea mult, iar inventarul a rămas în bună măsura acelaşi (cu o excepţie, identificarea unor oase mici, probabil de pasăre); - în cea de a doua groapă din SVII (cpl. 35), umplutura gropii a conţinut un număr mare de oase mari (foarte probabil vită), aflate între 0,80 şi 1 m; datorită sezonului ploios, excavarea acestui complex a fost amânată şi s-a procedat la conservarea in situ a acestuia; - la nivelul secţiunii SIX, inventarul a fost disparat; în ciuda faptului că s-a ajuns la o adâncime de 0,76 m, inventarul a fost similar cu ceea ce a putut fi identificat în celelalte secţiuni (material amestecat, roman, getic şi elenistic), deci fără relevanţă stratigrafică; de notat este faptul ca nivelul de băltire identificat în practic toate secţiunile este aici foarte dur; Noua secţiune (SX), cu dimensiunile de 2 x 10 m, a fost săpată până la adâncimea de 1,20 m. singurul element de interes este o posibilă groapă (între 0,70–1,00 m adâncime), care sparge nivelul de băltire. De notat este faptul ca doar o parte a obiectivelor propuse au fost atinse în aceasta campanie datorită condiţiilor de climă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO