.
Alba Iulia | Punct: str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic) | Anul: 2005
Anul:
2005
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Neprecizată
Perioade:
Epocă neprecizată
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Tip neprecizat
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Brânduşei, nr. topo 4339/3/1 (proprietar Elena Vlaic)
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Ca urmare a cererii nr. 255/05.04.2005, către DCCPCN Alba şi a adresei nr. 232/06.04.2005 înaintată MNUAI, în perioada 14-19.04.2005, pe baza autorizaţiei de săpătură nr. 101/2005, a fost executată cercetarea arheologică în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului pe care beneficiarul intenţionează să-şi construiască obiectivul „locuinţă familială”. Terenul în cauză este situat în Alba Iulia, str. B...rânduşei nr. topo 4339/3/1 (raportat la perioada romană zona este la SV de municipium Septimium Apulense, în imediata apropiere a acestuia). S-a procedat la trasarea a patru secţiuni: S1 de 15 x 1,5 m, orientată SE-NV; S2 de 4 x 1 m, orientată SV-NE; S3 de 4 x 1,5 m, orientată SV-NE şi S4 de 4 x 1 m, orientată SV-NE. Situaţia stratigrafică se prezintă astfel: - S1: 0 –0,10 m, strat vegetal (cultură agricolă); -0,10 –0,35 m, strat arător (sol brun închis); -0,85 -1,10 m, steril arheologic (pământ brun închis). În S2…S4 stratigrafia este sensibil asemănătoare cu cea prezentată în S1. Materialul arheologic descoperit constă din fragmente tegulare, ceramică de tip uzual confecţionată din pastă cărămizie şi cenuşiu deschis, fragmente osteologice. Zona şi contextul arheologic este asemănător cu situaţia de pe terenul d-lui Antal Alexandru, aflat în imediata apropiere1. Nu au fost depistate vestigii arheologice care să necesite conservare in situ.

English Abstract:

The plot of land is situated in Alba Iulia, to the SW of the city of Septimium Apulense. Four sections were drawn: S1 of 15 x 1.5 m, directed towards the SE - NW; S2 of 4 x 1 m, directed towards the SW - NE; S3 of 4 x 1.5 m, directed towards the SW - NE. The archaeological material uncovered consists in tegular fragments, coarsewares made of brick-coloured and light grey fabric, and bone fragments. No archaeological vestiges were found that might need in situ conservation.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO